A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 
Höstprogram  2019           
            
Ordföranden har ordet
När ni får detta program så hoppas jag att ni haft en skön och avkopplande sommar.
Vi har i Styrelsen försökt att få ett så varierat program som möjligt.
För att göra hösten ljusare har vi lagt in flera sociala aktiviteter, se vidare i programmet.
Medlemsmötena kommer att innehålla en stor variation av framträdanden, underhållning och intressanta föredrag.
Studiecirklarna kommer att pågå som vanligt, se vidare i programmet.
Vi kommer i höst att fortsätta med cirkeln Läs och res med resmål till Dublin. 
Målet är att kunna resa till Dublin under våren 2020.
Friskvården som är en viktig del för oss kommer att fortsätta med möjlighet till att spela pingis, boule och bowling. 
Vi kommer ha ett stort och varierat utbud av resor.
Kulturen finns med ett mycket varierat utbud av aktiviteter.
Jag hoppas att vi kommer att få en trivsam höst tillsammans.
Välkomna 
Conny Forsberg
Välkommen till PRO Årsta

 

Mötena äger rum kl. 13.00 i sal Mälaren, Folkets Hus, Årsta

(På sidan om ingången finns en ramp och hiss)

____________________________________________ 

MEDLEMSMÖTEN   Hösten 2019  

Onsdag  4 September

Information från Styrelsen.

 • ”Tema Hälsa”. Ensamhet och fallolyckor är problem för många

Pensionärer. Guy Lööv från PRO Riks samt Kjäll Järvliden informerar.

Smörgås, kaffe/te och kaka serveras.

Kostnad för mötet: 50 kronor.

Ingen anmälan behövs. 

Onsdag 2 Oktober

Information från Styrelsen.

 • Kristina Dahlin, ny syn och hörselinstruktör presenterar sig.
 • Från Hörselskadades distrikt i Stockholms län kommer Maria Öjmertz

 och berättar om hörselskador och hjälpmedel. 

Smörgås, kaffe/te och kaka serveras.

Kostnad för mötet: 50 kronor.

Ingen anmälan behövs.

Onsdag 6 November

 • Information från Styrelsen
 • Budget
 • Resan till   Amsterdam, Janne visar bilder o berättar
 • Ola Gäverth från Radio Stockholm, med 25 års erfarenhet som radiojournalist, kommer och berättar om sitt arbete och de nya utmaningar som public service står inför

Smörgås, kaffe/te och kaka serveras. 

Kostnad för mötet: 50 kronor.

Ingen anmälan behövs. 

 

Onsdag 11  December

 • Information från Styrelsen
  • Cornelis i våra hjärtan är en musik- och berättarföreställning om en av vår tids största vispoeter och mest folkkära artist, framförd av visartisten Mikael Edfelt.
   Jultallrik, med vin, eller andra drycker.

   Kostnad för mötet 150:-.

Betalning/Anmälan senast 4 december till PRO Årsta pg 49 55 87 – 8.

Frågor kan ställas till Elisabet Larsson,tel. 073/0403209, eller 070/690 85 79.

 

Underhållningen på våra möten arrangeras i samarbete med

ABF Stockholm.

 

RESOR HÖSTEN 2019

 

HEMLIG RESA 13.9

Fredag 13.9 åker vi iväg mot “okänt” mål!

Avresa kl. 9.30 från parkeringen vid apoteket på Hjälmarsvägen 26.

Hemkomst ca 18.30.

Kostnad 495 kr för medlemmar i PRO Årsta; 695 kr för övriga.

Betalning till PRO Årsta på pg 49 55 87 - 8 senast 13.8.

Intresseanmälan till Annika Andersson 070 4308321 eller nitte1946@gmail.com 

 

 Skördefest på Åland
Vi besöker några gårdar på Ålanddär vi får möjlighet att handla lokala och säsongsbetonade varor. Gårdarna är en blandning avlantbruk, Matproducenter och lokala hantverkare.
Kostnad: 775 kr I priset ingår buss under dagen, guide på Åland, båtresa med bruch på utresan och buffemiddag inkl. dryck på hemresan.
Avresan: 07.00 från Cityterminalen till Kapellskär och m/s Rosella
Åter i Stockholm ca21.30
Anmälan till Annika andersson 070 430 83 21 senast 1/6
Finns några få platser kvar att boka efter 1/6
Anmälan görs med namn, adress, personnummer (ååmmdd)
Betalning: Björcs fakturerar var och en.
Arrangör Viking line/Björcs resor.
MEDTAG LEGITIMATION 

 

RAGNARS SKAPELSE TISDAG 12 NOVEMBER

Vi besöker Stockholms Stadshus och får en guidad visning av Linnéa Sallay genom Stadshusets praktfulla salar Blå hallen, Gyllene salen, Prinsens galleri m.fl rum.

Därpå serveras en god lunch inkl. kaffe och kaka i Stadshuskällaren. Linnéa Sallay, som är både auktoriserad Stockholmsguide och sångerska/violinist, avrundar dagen med en liten à capella-konsert på sång och fiol.

Kostnad: 620 kr.

Samling: 10.00 i Stadshusets huvudentré, Hantverkarg 1, i valvet utanför shopen.  Avslut ca 14.30.

Anmälan till Annika Andersson nitte1946@gmail.com

senast 22.10.

Betalning/Anmälan till PRO Årsta pg 49 55 87 - 8 senast 28.10

 

JULBORD TORSDAGEN 28 NOVEMBER MED m/s ROSELLA

Vi åker buss upp till Kapellskär där vi stiger ombord på m/s Rosella.

När vi kommit ombord intar vi Viking buffé julbord inkl. vin, öl och kaffe.

Kostnad: 369 kr.

Samling 1 vid apoteket på Hjälmarsvägen kl. 9.15. Bussen avgår 9.30.

Samling 2 Cityterminalen kl. 10.00. Bussen avgår 10.15.

Åter ca 19.15 i Cityterminalen, Årsta ca 19.30.

Anmälan till Annika Andersson på tel. 070 4308321 eller nitte1946@gmail.com senast 18.10.

Anmälan görs med namn, adress, personnummer (ååmmdd).

Betalning: Björcks fakturerar var och en.

Medtag legitimation! Arrangör Viking line/Björcks resor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S T U D I E C I R K L A R                                                            

 

Studiecirklar anordnas i samarbete med ABF Stockholm.      

 

Cirklarna pågår en dag i veckan, 10 gånger, och 2 x 45 minuter,

om inget annat anges. Kostnad för kursmaterial tillkommer.

Lokal: ”Ågesta”, i Årsta Folkets Hus, om inget annat anges.        

 

STOCKHOLMIANA.

Vi läser om vår hembygd, Stockholm.                                                      

Onsdagar kl.10.00-12.00.    Start 11/9, 10ggr.

Kostnad: 160 kr. Betalas/Anmälan senast 6/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Marianne Asp, tel. 073-997 45 10.

Frågor kan ställas till Marianne.

 

LITTERATURCIRKEL 1

Vi läser och diskuterar kring en bok.

Torsdagar kl.13.00- 15.00. Start 26/9, varannan vecka, 5 ggr.

Kostnad: 100 kr. Betalas senast 20/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Elisabeth Eriksson

FULLTECKNAD

 

LITTERATURCIRKEL 2

Vi läser och diskuterar kring en bok.

Torsdagar kl.10.00-12.00.  Start 26/9, varannan vecka, 5 ggr.

Kostnad: 100 kr. Betalas/Anmälan 20/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Ulla Granstrand, tel. 070-383 12 81.

Frågor kan ställas till Ulla.

 

ENGELSK KONVERSATION.

We brush up our old English.

Tisdagar kl. 11,00-12,30. Start 17/9, 10 ggr.

Kostnad: 160 kr. Ledare: Ulla Srigley, tel. 076-234 01 10.

Sista anmälningsdag 11/9, till Ulla.

Du får vid anmälan information om lokal och studielitteratur.

 _____________________________________________________________

TRAFIKSÄKERHET FÖR SENIORER

Här ges råd kring äldre i trafiken och hur vi kan förflytta oss säkrare.

Tisdagar kl. 10.00-12.30,  Start 24/9, 4 ggr, 3x 45 minuter.

Kostnad: 100 kr. Betalas/Anmälan senast 20/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Jan Vejstad, 070-437 35 38.

Frågor kan ställas till Jan.

 

KOST OCH HÄLSA MED FALLTRÄNING

Vad vi äter och hur vi rör oss är viktiga delar i ett  långt och aktivt pensionärsliv.

Måndagar kl. 13.00-15.00. Start 23/9, 6 ggr. Kostnad: 100 kr.

Betalas/Anmälan senast 20/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Sonja Juto, 070-604 56 79.

Frågor kan ställas till Sonja.

 

LÄS OCH RES TILL DUBLIN

Lär mer om och se den ”gröna” ön.                                                                              

Torsdagar kl. 13.00-15.00. Start 26/9, varannan vecka, 5 ggr.

Kostnad: 80 kr. Betalas/Anmälan 23/9 på PRO Årstas pg 49 55 87-8.

Ledare: Jan Eriksson, tel. 073-805 13 90.

Frågor kan ställas till Janne.         

 

KULTUR

OBS! PRO Årsta har ett scenkonstombud för Stadsteatern. Biljetterna

är 15% billigare förutom pensionärspriset. Om du önskar se någon

pjäs på Stadsteatern ska du kontakta Eivor Jonasson-Ståhl tel.

070-544 75 28 eller eivorjonasson@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

Museibesök

Fredag 20/9 Moderna Muséet

Fri Entré. Ett besök på Moderna Museet att starta en ”hösttermin” med är en klassiker! Ett måste… [Avgift 70:00 för separat utst. om Carl Fredrik Reuterswärd (CFR alias)]

Vi träffas kl.12.00 på Gullmarsplan. Ingen föranmälan.

Fredag 18/10 Tumba Bruksmuseum

Fri Entré. Tumba Bruksmuseum är ett statligt arbetslivsmuseum vid Tumba bruk i Stockholmsförorten Tumba i Botkyrka kommun. Museet fokuserar på pappers-och sedeltillverkning samt livet i och vid Tumba pappersbruk.

Vi träffas kl. 12.00 på Gullmarsplan. Ingen föranmälan.

Fredag 15/11 Stadsmuséet

Fri entré. Så här presenterar Stadsmuseet t.ex. Stockholmsutställningen:

”Följ med på en hisnande resa från en liten plats i norra Europas utkant till en urban, skandinavisk metropol. Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till förortspunk via rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal.”

Ja, det kan man kalla en resa, det. Och en fin avslutning för våra deltagare i studiecirkeln ’Stockholmiana".

Vi träffas kl. 12.00 på Gullmarsplan. Ingen föranmälan.

 

 

 

Fredag 29/11 Kungliga Hovstallet

Entré 100:- . Vi inleder Adventstiden med ett besök på Kungliga Hovstallet. Här bjuds på rikligt med svensk jultradition i dagarna tre. Hovstallet presenterar sig som stadens finaste och exklusivaste julmässa.

Vi träffas kl. 12.00 på Gullmarsplan. Ingen föranmälan.

TEATERBESÖK

DRAMATEN, Lilla scenen: DÖVHETEN

Torsdag 19 december kl. 19.00

Biljetter 370:00 kr.

I Niklas Rådströms nyskrivna pjäs, Dövheten, ser vi Johan Rabaeus som Beethoven och Andreas T. Olsson som hans brorson Karl. Medverkar gör också Grynet Mollvig och Per Svensson. Musik av en stråkkvartett ur Drottningholmsteaterns orkester.

Före föreställningen ges en introduktion av pjäsen.

Lilla scenens foajé kl. 18.15. Fri Entré.

Vi har fått åtta biljetter till föreställningen.

Anmäl dig till Ulla Granstrand genom att sätta in 370:00 kr. absolut senast 28/11 på bg 5367 00 715 20 eller Swisha till 0703831281(glöm inte att ange ditt namn!)

 

 

 

 

 

 

 

A K T I V I T E T E R

Friskvård

BORDTENNIS

Måndagar kl. 10.00 – 11.30, i sal Ågesta.

Ledare: Björn Andersson, tel. 070-542 60 67 bhogstedt@gmail.com

Start: 16/9. Kostnad: 190 kr för 12 gånger.

Betalning/Anmälan senast 9/9 till PRO Årsta pg 49 55 87-8.

 

BOULE

Spelas utomhus onsdagar 10-12 om vädret så tillåter.

Ring Björn Andersson för att anmäla intresse. Tel.070-542 60 67,

bhogstedt@gmail.com

Ingen kostnad.

 

 

BOWLING

Bowling varannan måndag kl 15.00. Vi bowlar i Enskedehallen

vid Gullmarsplan. Kostnad 37 kr per serie och person (skor ingår). Som regel bowlar vi 2 serier per gång.

Vi startar måndagen den 16 september 2019 och därefter varannan måndag.

Ledare är Björn Andersson tel. 070-542 60 67 eller bhogstedt@gmail.com

 

Senioryoga

Lugn och skön yoga där alla kan deltaga.

Tisdagar kl. 13,15-14,45. Start 24 september t.o.m. 26 november 2019.

Plats, Årsta Folkets Hus, sal Ågesta.

Ta med mjuka kläder, gärna en yogamatta eller liggunderlag, enkel filt och ett glatt humör.

Kostnad 850 kr. för 10 ggr. Betala senast 13 sept. till PRO Årstas pg 49 55 87-8 Minst 10 deltagare behövs.

Ledare: Ingrid Erling och Irene Magnusson-Harrysson.

Information och anmälan till Jan Eriksson senast 13 september, 073-805 13 90 eller janne.arsta@telia.com

Planerad Körsång

Vi planerar att fortsätta med kören med ny körledare

Vi söker fler glada sångare till vår kör.

Intresserade kan ta kontakt med Gitte Furch 073 6725677 eller

gittefurch@gmail.com

Social samvaro

Hjälmaren

Vi fortsätter med våra populära Onsdagsträffar 11 september, 9 oktober,13 november och 18 december på restaurang Hjälmaren.

Vi träffas 16.00. Kom och ät och drick vad ni vill, Vi bokar bord. Ni betalar själva för det ni äter och dricker.

Ingen anmälan behövs.

 

Kräftskiva, Måndagen 2 Sept , kl.15.00-17.00

Vi äter ett halvt paket kräftor var, västerbottenpaj, smör, bröd samt ost. Det serveras vitt vin till. Kaffe på maten utlovas. På plats kommer det att finnas starköl samt snaps till försäljning självkostnadspris gäller.

Lokal: Vättern.

Kostnad 150 kr. Betalning/Anmälan senast 27 augusti till PRO Årsta, pg 49 55 87 -8

Frågor kan ställas till Roffe Bergman, tel. 070-521 17 71,

eller e-post: roffe.bergman@gmail.com.

Max 25 personer.

 

Vinprovning av röda viner ,från Valpolicella.

Måndagen  11 nov, kl.15.00-17.00

Sander Johansson är vår nye vinexpert som lotsar oss igenom dofter och smaker. Någonting att tugga på kommer också att finnas

Lokal: Vättern.

Kostnad: 250 kr. Betalning/Anmälan 4 nov till PRO Årsta,

pg 49 55 87 -8

Frågor kan ställas till Roffe Bergman, tel. 070-521 17 71,

eller e-post: roffe.bergman@gmail.com.

Max 25 personer.

 

Surströmming

Datum och tid meddelas senare

Lokal: Årsta Kyrka.

Frågor kan ställas till Harry Vikner, tel. 070 491 92 75 eller e-post

harry.vikner@telia.com    

 

Årstapaviljongen,

Årstavägen 112 nb, 120 58 Årsta. Tfn 08-508 141 49.

Hållplats: Ottsjövägen.

Seniorgym, tisdag - torsdag 08.00-09.30 och , måndag/fredag 12.00-15.00 . Utan kostnad!

Qi gong, måndag, 10.30-11.30. Kostnad 400:-/10 gånger

Caféet är öppet måndag -fredag 10.00-15.00

 

Hjälp med vardagssysslor som är tunga och riskfyllda.

Fixartjänst för dig som har fyllt 75 år, och bor I Årsta.

Du kan t ex få hjälp med att byta glödlampor och

proppar, sätta upp gardiner mm.

Tjänsten är gratis, du får betala för det material

som eventuellt behövs.

Max 6 timmar per år och hushåll.

Kontakt: tfn 08-508 143 03

 

Syn och hörselinstruktör

Du som har syn- och/eller hörselnedsättning, kan få

hjälp och träning för att klara vardagen, t ex med

montering av syn- och hörselhjälpmedel mm.

Det kostar inget att få hjälp.

Kontakta Syn och hörselinstruktör Kristina Dahlin.

Tfn 08-508 23 654. Må-fre- 8.00-9.30.

Be alltid om legitimation när de kommer hem till dig.

 

V I K T I G A   T E L E F O N N U M M E R                  

Årsta-Capio vårdcentral                                                                08-12000930

Diabetessjuksköterska                                                                  08-12000956

Gullmarsplan-Capio vårdcentral                                          08-55505500

Enskede-Årsta-Vanhlintör

Stadsdelsförvaltning                                                            08-50814000

Bostadsanpassning

Tel.tid 9.00-12-00                                                                          08-50827614

Trygghetsjouren                                                                                    08-50840700

Äldreombudsman                                                                08-50836210

Äldre direkt                                                                                                    08-806565

Färdtjänst kundservice                                                                  08-7208080

Tel.tid må-fre 7.00-17.00

Sjukvårdsrådgivningen             

och Vårdguiden                                                                                       1177

SOS Alarm                                                                                                        112

Globens Närpolisområde                                                      114 14

NIX ((stoppa telefonförsäljare)                            077-2280000 

Styrelsen 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:

Conny Forsberg                                                       073-781 58 54

conny.forsberg@hotmail.se

 

Vice ordförande, Studieorganisatör:

Jan Erikson                                                               073- 805 13 90

janne.arsta@telia.com

 

Sekreterare, Kulturombud:

Ulla Granstrand                                                       070-383 12 81

umzgranstrand@gmail.com

 

Vice sekreterare, Reseombud

Annika Andersson                                                   070-430 83 21

nitte1946@gmail.com

 

Kassör:

Björn Byström                                                          070-643 50 87

bjorn.bystrom2@comhem.se

 

Medlemsansvarig:

Rolf Bergman                                                            070-521 17 71

roffe.bergman@gmail.com

 

 

Web-redaktör

Lars Larsson                                                              070-690 85 79

lareli-1@hotmail.se

 

Ledamot:

Marianne Asp                                                           073-997 45 10

marianne.ragnarsdotter.asp@gmail.com

 

Ledamot:

Margareta Lundvall                                                  070-638 46 89

 

Valberedningen:

Harry Vikner                                                              070- 491 92 75

harry.vikner@telia.com    

 

Ann-Christin Bergman                                              070-313 82 15

bergmanannchristin@gmail.com

 

 

Eivor Jonasson-Ståhl                                                 070-544 75 28

eivorjonasson@gmail.com

 

Margot Henriksson                                                    070-225 39 72

margot.henriksson@tele2.se

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Övriga ombud:

                                                                                  

Scenkonstombud

Eivor Jonasson-Ståhl          

eivorjonasson@gmail.com 070-544 75 28

 

Säkerhetsombud

Jan Vejstad                         

jan.vejstad@gmail.com                                              070-437 35 38          

…………………………………………………………………………………………………

 

Föreningens revisorer

 

Folke Strömberg                

anfo.stromberg@telia.com                                     070-691 73 06

 

Elisabeth Eriksson

elisabeth.arsta@telia.com 070-536 68 13

 

                                                                                  

Styrelsemöten:

Styrelsen träffas i sal Vättern, måndagar kl. 10.00-13.00

26 aug, 23 sept, 28 oktober, 25 november

 

Planeringsmöte: Vi träffas i sal Vättern måndag 14 oktober kl. 10.00-13.00 

 

 

Det här är krav vi i PRO ställer

 

 • Höj Allmänna Pensionen
 • Pension och arbetsinkomst ska beskattas lika
 • Fler äldreboenden
 • Tandvården in i högkostnadsskyddet
 • Pensionärer ska ha möjlighet till inflytande genom Pensionärsråd
 • Skattepengar som är avsedda för omsorg ska inte gå till orimlig vinst

 

Conny Forsberg

-----------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------

Aktuellt från Årsta

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.