A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO samorganisation

Samorganisationen har till uppgift att:

 • Tillvarata och samordna föreningarnas gemensamma intressen
 • Bedriva föreningsgemensamma aktiviteter
 • Medverka till en positiv medlemsutveckling
 • Utse ledamöter i Äldreforum och KPR (Kommunala Pensionärsrådet)
 • Samverka med LPR (Landstingets Pensionärsråd)
 • Samverka med PRO-distriktet i Stockholms län
 • Medverka vid Solna-gemensamma aktiviteter för pensionärer
 • Utarbeta och förverkliga PROs Kommunalpolitiska handlingsprogram
 • Samverka med ABF
 • Samverka med andra samorganisationer
 • Fungera som remissinstans

Mer information

Verksamhetsplan och budget för 2015 (pdf-fil)

Årsmötesprotokoll för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.