A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om oss

Ordförande har ordet 2019

Det var för drygt 75 år sedan PRO:s officiella historia började under brinnande världskrig, 1942 i Malmö. Där hölls nämligen den första konstituerande kongressen.

Malmö förblev riksorganisationens hemvist under många år, ända fram till 1977 då den flyttade till Stockholm.

Pensionärsföreningar fanns förstås långt tidigare. Det fanns förr som nu ett behov av att organisera sig, inte minst för att påverka levnadsvillkoren för pensionärerna. PRO var från starten partipolitiskt obundet.

Från början hette organisationen Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation. PRO blev namnet först år 1965.

Sedan riksorganisationen bildats ökade medlemstalet snabbt.
Vid starten fanns det sju föreningar med 5000 medlemmar varav 3400 från Göteborgs-föreningen.
1945 hade organisationen 41 000 medlemmar.
1964 nåddes 200 000 medlemmar och 1974 300 000. 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade PRO omkring 360 000 medlemmar. PRO har i dag cirka 330 000 medlemmar.

Karl-Erik Karlsson
ordförande i PRO Sollentuna

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.