A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Studier

Studier utvecklar och ger kunskaper

Har du några frågor om cirklarna, kontakta någon i studie- och friskvårdskommittén.

Karl-Erik Karlsson     0760-89 50 48
Lennart Karlsson      08-35 37 14

Anmälan till studiecirklarna görs direrkt till respektive cirkelledare

Med en studietimme avses 45 minuter

 PRO bedriver ett folkbildningsarbete inom mångs olika ämnesområden

- Studiecirklar som ger kunskaper viktiga för att kunna ta del av samhällutvecklingen.
- Studiecirklar och kurser för förtroendevalda och medlemmar som stöd i det intressepolitiska arbetet.
- Studiecirklar och kurser för att främja det  egna välbefinnandet och den egna hälsan.
- Studiecirklar i diverse allmäna ämnen.

Ytterligare studiecirklar

Om du är intresserad av en cirkel som du inte hittar här på hemsidan kan vi arrangera en sådan. Kom med förslag!

Vi behöver även nya cirkelledare, så hör av dig om du är intresserad! Att leda en cirkel är rolgt och vi stöder dig i ditt arbetet.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.