A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Resor / Besök

Häng med på våra resor!

En behövlig bensträckare under en bussresa.

PRO-Sollentuna ordnar genom reseombuden en och flerdagarsresor enligt önskemål från medlemmarna.

Reseombuden utformar prospekt som tydligt presenterar resans mål, kostnad, längd, anmälningstid samt betalningsvillkor.

Reseprospekten presenteras på våran hemsida, i Programbladen, på  öppet hus samt  på våra medlemsmöten. Resor som tillkommer efter att Programbladet trykts presenteras på våra medlemsmöten och på vår hemsida.

Avbeställningsskydd kan inte erbjudas av PRO. Undersök därför din hemförsäkring och tala med din bank.

Information som lämnas gällande våra resor lämnas med reservation för ändringar utom PRO:s eller annan arrangörs kontroll eller ändringar i förbättrande syften

Om du vill ha mer utförlig information om någon resa du få den på medlemsmöten eller kontakta PRO Sollentunas expedition. Det går även att kontakta reseombuden:

Berit Forsberg    tel. 073-805 0601        berit.s.forsberg@gmail.com 
Inger Carlsson tel. 070 – 334 48 31       inger.g.carlsson@hotmail.se
Billy Lundgren tel. 070 – 371 75 55       lundgren.billy@gmail.com

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.