A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Information om vår förening

En kort redovisning av föreningens historia 
 
PRO-Västertälje startade hösten 1981 under trevande former.
Första årsmötet hölls den 1 februari 1982.
 
Så småningom valdes Elsa Ekman till föreningens
ordförande. Hon hade ett brinnande intresse för att 
utveckla föreningen och att snabbt utöka medlems-
antalet för att på så sätt skapa en bestående förening.
 Läs mer på Om föreningen

Trots bekymmer om möteslokaler lyckades Elsa lägga
grunden till den förening vi har idag.
 
Vi har firat både 10- och 20 års jubileer.
 
Hösten 2006 blev det ett samgående mellan PRO-Västertälje
och PRO-Enhörna. Sålunda ändrades vårt namn till
PRO-Västertälje-Enhörna.

Våren 2011 gick vi samman med PRO Hovsjö-Saltskog.

Samtidigt bytte vi namn till PRO Västra Tälje.


Idag är vi en väl fungerande förening med bra möteslokaler,

(Allhuset, Barrtorpsvägen 1 A,  SÖDERTÄLJE) många olika aktiviteter,

och dessutom är vi en förening i ständig utveckling.

Medlemsantalet är cirka 500 varava 200 män. 
Besök på Igelsta kraftvärmeverk

Vi är c:a 510 medlemmar i föreningen. Vi har våra månadsträffar i Allaktivitetshuset i Saltskog, med underhållning av något slag, sång, skådespel eller föredrag.Vi har friskvård, studiecirklar, resor, studiebesök m.m.

Framförallt så har vi kul då vi träffas.

På startsidan hittar du mer information.


                                  Du är välkommen! 

 

Du hittar datum till nästa träff i Aktivitetskalendern och under Mötesverksamhet eller i Länstidningen "nära och kära/föreningsnytt"

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.