A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nyheter

Ny cirkel

Fortsättningsengelska

För dig som en gång i världen läste Engelska och känner att Du måste göra en Brush Up inför Engelskans ansormning i film, annonser och litteratur...

Vi läser, översätter och pratar Engelska, och om Engelska, dricker kaffe och har det gemytligt i största allmänhet. Det enda kravet på dig är att du inte får vara absolut nybörjare ty detta är en cirkel för dem som kan men har glömt!

Ring Sten Grundström tel. 08-856064

 

2014 års Föreningsmästerskap i Bridge avgjort


Efter 35 veckors tävling har segrarna i bridgen utsetts. Segrade gjorde paret Ewa Björling/Hans Greman.
På andra plats kom Björn Moberg/Sven Sternbeck och på tredje Wlado Gradborg/Birgitta Carlsson.
Dessa tre par kommer att representera PRO Handen i kvaltävlingarna till Par DM, som genomförs 7-8 februari 2015. De 16 bästa paren går sedan vidare till DM som avgörs 12-13 april. Därifrån går sedan de fyra bästa paren till Riksfinalen som spelas den 6-7 september.

 

Hjälp oss att upptäcka olycksriskerna i trafiken


Vi är fem stycken trafiksäkerhetsombud i var sin PRO- och SPF-förening i Haninge som arbetar gemensamt för att minska trafikolyckorna i kommunen. I vårt uppdrag ngår att förmedla medlemmarnas synpunkter på trafiksäkerhetsmiljön.
Vi har nu en gemensam plan att göra en översikt över de brister i vår trafikmiljö som kan bedömas stå för de flesta och största olycksriskerna. Översikten avser vi presentera för kommunen.

Har du synpunkter på hur trafiksäkerheten kan förbättras - lämna förslag i PRO-villans postlåda eller e-posta till handen@pro.se

Hans Magnusson
Trafiksäkerhetsombud


Årsmöte 2015

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Fastställande av dagordning
 4. Parentation över avlidna 
medlemmar 2014
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av 

  - Mötesordförande

  - Sekreterare för årsmötet

  - Två justerare, tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Ev motioner eller styrelseförslag
 11. Val av styrelse
  - sekreterare        2 år
  - kassör               1 år
  - två ledamot       2 år
  - tre ersättare       1 år
 12. Val av revisorer
  - revisor              2 år
  - två ersättare      1 år
 13. Val av 4 ombud till ABF
 14. Val av valberedning
 15. Arvode till styrelse och revisorer
 16. Övriga frågor
- utdelning av förtjänsttecken - Avtackning
 17. Mötets avslutande

OBS !

Ev motioner eller förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 mars 2015 Bokslut och revisionsberättelse delas ut på årsmötet.
Handlingarna kan även erhållas via telefon 745 17 98 (telefonsvarare)


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

 

Styrelse

Ordförande:                                   Gösta Håxell
V.ordf/Studieorganisatör:                Ulla Jonsson
Sekreterare:
                                   Karin Jalkelöv
Kassör:                                          Sonja Jansson
Ledamöter:                                    Urban Staaf, Kenneth Thörngren
Ersättare:                                      Harald Ljung, Marianne, Torstensson, Cary Osvaldsson

Under året har genomförts tolv styrelsemöten. Arbetsutskottet (AU) har haft fem sammanträden. Medlemsmöten har hållits tre gånger, inklusive års- möte och budgetmöte. Information till nya medlemmar har ägt rum vid fyra tillfällen.

 

Revisorer

Ordinarie:                                       Valter Persson, Rolf Ållebratt
Ersättare:                                        Hans Bäck, Kerstin Axehall

 

Studier och aktiviteter

Under året har 27 cirklar genomförts och 290 med- lemmar har deltagit i någon eller några av verksamhe- terna. Många cirklar har varit dubblerade.
Här redovisas en del av verksamheten;

Ulla Jonsson, studieorganisatör

Berlin

Marianne Torstensson och Ulla Jonsson

Årets långa resa 2015 kommer att gå till Berlin med avresa 13 april och hemresa 17 april. Cirkeln ”Inför Berlin” startade vi för att vara lite förberedda och på- lästa. Vi har träffats 3 gånger och läst historien om staden och tittat på stadsbilder. I februari fortsätter vi att träffas några gånger till innan vi reser iväg.

Boule

Inga-Lill Wallin och Siv Svensk

Vi började spela boule 13 januari. Mild vinter med lite snöskottning. Den 28:de april anordnade vi en tävling på Torvalla med PRO Samorg. Västerhaninge vann. Men vi fick ett guld och ett brons i individuell tävling. På Haningedagen den 23 augusti mötte vi SPF och andra PRO-lag. Där vann SPF.

24 september mötte vi Västerhaninge på deras hem- maplan, det står 3 – 2 mellan oss nu. Avslutade bou- len den 8 december för julledighet.

Bridge

Björn Moberg

Bridgen har under 2014 kontinuerligt engagerat 56 medlemmar i tävlingsbridge och 16 i kursverksamhet, den senare under 28 torsdagar. Härutöver har även ett 50-tal PRO:are från andra föreningar deltagit i sommar- bridgen 9 gånger.

I Föreningsmästerskapet, som pågått under 36 tisdagar, segrade Ewa Björling och Hans Greman.
Vi har också deltagit i kval till ParDM, ParDM, kval till 4-mannaDM och 4-mannaDM.

Totalt har bridgen under året alstrat 12.300 aktivitets-/ kurstimmar.
Ledare för bridgen har Björn Moberg varit och kurser- na har letts av Ewa Björling med hjälp av Märta och Allan Forsell

Gilledans

Hans Nygren och Gun Melin

Tisdagsdanserna har ett svårare program med nya och mer avancerade danser. Där bör man kunna en del gil- ledanser om man skall hänga med. Som max har vi va- rit 19 personer.

Onsdagarna kör vi lite lättare, det gäller att komma ihåg vilka turer som förekommer i respektive dans. Vi visar oftast en omgång turer om det behövs. Där har vi varit 14 – 18 stycken av 20 anmälda.

 

Senior Qi gong enligt Biyonmetoden

Monica Sjöqvist

Torsdagar kl 9.30 Antal träffar: 12 st Deltagare 15 – 19 personer
Målet har varit att alla deltagare ska kunna utföra rörel- serna utifrån sin egen förmåga och utvecklas i sin egen takt för att samla kraft och energi.

Programmet har utökats med balansövningar och avslu- tats med olika stretchövningar som det finns ett stort behov av.

 

Långa promenader

Lars och Ulla Nilsson

Den ”tidiga” våren med ”högsommarvärme” i april/maj gjorde att, när vi var i Sandemar 27 maj (en kylig dag), var det mesta överblommat.
16 september grillade vi vid Nedre Rudan i strålande höstväder.

9 december bjöd Berit Vasteson på glögg i raststugan, Rudans Gård. Mycket trevligt och uppskattat.


Korta promenader

Arne Melin

Vi går den vanliga vägen från Eskilsparken genom Slätmossen och hem. En liten rast vid ankdammen för fågelskådning unnar vi oss. Det är trivsamt och glatt .

 

Må bra med eller utan läkemedel

Ulla Jonsson

En uppskattad cirkel där vi behandlat symtom, egenbe- handling och läkemedel i diskussions-form. Apotekare Sune Pettersson från Nestor har hållit i föreläsning och svarat på frågor.

Träslöjdscirklarna

Bo Ganslandt Svensson

Denna hösttermin har vi varit sju deltagare, samtliga har arbetat med egna uppgifter och idéer. Två nya deltagare har tillkommit och de avser att fortsätta tillsammans med oss övriga till våren.

Lär känna din hembygd

Marianne Torstensson och Ulla Nilsson

Så har ännu en termin gått med cirkeln ”Haninge – Vår hembygd”. 30 glada, trevliga och trogna deltagare har träffats tolv måndagar under hösten. Vi har läst böcker, tittat på bilder, haft föreläsare hos oss och även gjort stu- diebesök.

Nu siktar vi in oss på vårterminen då vi ska ägna oss åt bland annat Dalarö och öarna ute i skärgården.


Sångkören Höstblommorna

Solveig Bucking

Att ta avsked är livets gång men att få komma tillbaka är livets sång!
Ja, vad roligt det blev! Sex år har gått sedan jag hoppade av och nu är jag åter ledare för kören. Endast en konsert blev det denna termin och det på Brandbergens Senior- centrum.


Intressefrågor

Valter Persson

Under hösten har vi behandlat bland annat följande frå- gor: Vården, Bostadsbyggande, Rapport från Äldrenämn- den, Våra mediciner, Äldreplanen och PROs framtid. Vi tänker fortsätta till våren.


Resor

Ingemar Westling

Föreningen har gjort ett flertal resor under 2014 med stort deltagarantal, guidning på söder, Wij ́s trädgårdar och järnvägsmuseet samt nostalgimuseet i Nynäshamn. Den mest spännande var resan till Gårdsjö Älgpark utanför Heby. Det var knappt om tid och kaffet kom ned snabbt. Vi måste till bussen. När chauffören skulle åka brumman- de det bara och vid kontroll slirade hjulen. Vi stod på en våt gräsmatta. Det blev att hämta hjälp och en traktor kom och bogserade oss till en grusväg. Nu fattades bra mycket tid för att komma till färjeläget Kapellskär. Men en duktig chaufför och en bra kontakt vid färjeläget så kom vi ombord. Väl ombord gick akterluckan ner.

Vi vill tacka alla medlemmar, som ställt upp på våra resor och att anslutningen blir bra även under 2015.

 

Utbildning

Medlemmar som under året genomfört central– och regional utbildning samt konferenser:

- Ordförandekonf. Gösta Håxell
- Framtidsseminarium: Gösta Håxell, Ulla Jonsson

 

Representation

PRO Haninge Samorganisation

- Gösta Håxell (ordförande)
- Karin Jalkelöv (sekreterare)
- Urban Staaf (ledamot)
- Ulla Jonsson (ombud)
- Dietrich Kluge (ombud)
- Christina Twerin (resekommitté)

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Gösta Håxell, Marianne Torstensson


Nestor, seniorrådet

Ulla Jonsson (ledamot), Gösta Håxell (ersättare)


Ombud ABF

Ulla Jonsson, Barbro Hasselquist
Marianne Torstensson, Kenneth Törngren

 

ABF Verksamhetsråd

Ulla Jonsson

 

Medlemsinformation

ÁPROPÅ

Vår egen medlemstidning talar om verksamheten inom föreningen samt ger samhällsinformation i för oss viktiga äldrefrågor. Upplagan är på 1100 ex och utges fyra gånger per år.

Hemsidan

Hemsidan följer i stort innehållet i À PRO PÅ

Anslagstavalan

Här meddelas olika arrangemang i närtid

Extern information (medlemsvärvning)

Information och medlemsvärvning har genomförts i Haninge Centrum, på Haningedagen, seniormässa och Äldreforum.

 

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar i föreningen håller sig ganska kon- stant mellan 1200—1300. Den 1 jan 2014 var vi 1126 medlemmar, 73 hade av olika anledningar begört utträde, till stor del på grund av sjukdom och flyttning till annan ort. 15 medlemmar har ej betalt årsavgift för 2013.

Under 2014 har vi fått 125 nya medlemmar, ett bra resultat. Totalt är vi nu 1251 medlemmar. Av dessa är 61 medlemmar bosatta utanför Haninge kommun. Grundbi- draget från kommunen beräknas således på 1190 medlemmar.

 

Kulturarrangemang

Under verksamhetsåret har medlemmarna erbjudits ett varierande utbud av underhållning, föredrag, musik och samhällsinformation i samband med Öppet Hus, onsdagar i PRO-villan.

Av arrangemangen kan nämnas: Äldreomsorgen i vår kommun med Eva Kardell, Veteranvetartävling, Allsång, musikunderhållning av Sound of Harmoni, Teaterföreställning av
Åsa Bergh, Julsånger med
barn från Söderby förskola.
Övriga arrangemang: PUB-afton, Nationaldagsfirande med kaffe och bakelse, Äldredagen, Räkafton, Dans i samarbete med samorg., Italiensk afton, studieupptakt, adventskaffe.


Kök/café

Kaffeserveringen i samband med öppet hus är en mycket viktig del för den sociala samvaron. Med un- dantag för några veckor vid jul, nyår och sommaren (juli) är serveringen öppen varje onsdag kl 11.00— 13.00. De ansvariga Viola Hellström och Sonia Håxell förtjänar ett stort tack för sina insatser under mer än fem år!


Slutord

Underhållsplan för vår fastighet har följts enligt förslaget vid budgetmötet i november 2013. Två lite oväntade ”haverier” inträffade dock (värmepannan och innertaket i sal 2) vilket ökade våra kostnader med ca 125 000 kr.

Egna insatser samt kommunens fina bidrag till vår verksamhet bidrog till att ytterligare banklån ej behövdes.
Vi tackar Äldreförvaltning och Äldrenämnd för gott samarbete.

Styrelsen tackar alla medlemmar för förtroendet under verksamhetsåret.

Gösta Håxell, Karin Jalkelöv, Urban Staaf, Ulla Jonsson, Sonja Jansson och Kenneth Törngre

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.