A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala pensionärsrådet KPR

Rådet sammanträder en gång i kvartalet enligt kallelse från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (bildat av Stockholms läns landsting som, sedan 1 jan 2019 heter Region Stockholm och Norrtälje kommun). Sammanträdena hålls gemensamt med Rådet för Funktionshinder RFF

   
   
PRO-ombud 2017    
Ledamot Från förening Telefon
Alf Sandqvist PRO Frötuna-Rådmansö    070-588 99 88
Gabriella Wiberg PRO Rimbo 070-360 87 71
Stig Nilsson PRO Väddö 070-388 28 85
Ersättare - - - - - -
Lennart Edbom   PRO Norrtälje 073-046 72 33
Mariana Rosman PRO Herräng 070-246 48 71 
Marianne Asp Tirén PRO Häverö 072-316 60 15
     


Sammanträdesdagar 2019 
On 4 juni kl 13.00-1700 i Norrtälje Sportcentrum (stora konferensrummet)
To 5 september kl 13.00-16.30 i Kommunhuset Norrtäljesalen
To 5 december  kl 09.00-12.00 i  Kommunhuset Norrtäljesalen

Protokollsammandrag har tagits bort av Bertil Hallqvist 2017-07-11 pga. att de är "för svåra" att göra - i stället hänvisas till kommunens protokoll.

Här nedan är länkar till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje där du kan läsa publicerade protokoll

Gemensamt protokoll från sammanträde 5 september 2019
Gemensamt protokoll från sammanträde 4 juni 2019

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.