A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöten 2013

2014-02-07 FRÅN JANUARIMÖTET

26 medlemmar hade hörsammat kallelsen, bra!

Vid 2013 års januarimöte informerade Kaj Nyman, andre vice ordförande i plan- och miljönämnden, om vad som planeras i form av byggnation i vårt område. Närmast i tiden för genomförande är ett hus med hyresrätter på Ektorpsvägen mellan seniorcentret och Värmdöleden. Bostäderna är avsedda främst för ungdomar. Beträffande Ektorps centrum har man inte blivit överens med den nye ägaren om huruvida där ska byggas hotell eller bostäder. Ett planerat större bostadshus där parkeringsgaraget nu ligger skjuts därmed också på framtiden. Ett flerfamiljshus på Ektorpsvägen mellan rondellen på Värmdövägen och huset mittemot centrum finns också med i planernerna.

 En bostadsrättsförening på Fasanvägen har ansökt om bygglov för en utbyggnad på och ärendet är under behandling.

Kaj informerade också om planerad förtätning av norra Skuru, som idag karatäriseras av sommarstugebebyggelse, ofta permanentbebodd, men där krävs först kommunalt vatten och avlopp och vägar, vilket kräver lång projekttid. 

Kaj Nymans gav oss en inblick i vad som är i görningen men det lär ta flera år innan ett första bostadshus finns på plats. Inga-Lisa Dahlbäck avtackade Kaj med en blombukett.
Peka på bilden så frå du en kort beskrivning.

Kaj informerar om Ektorps framtid

Kalle Jansson skrev och plåtade. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.