A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhet

Anmälan om tillbud / olycksfall

Ofta råkar äldre personer ut för fallolyckor, som förblir okända i statistiken om ingen anmälan görs. För att förhindra detta med eventuella förebyggande åtgärder är det bra om informationen kommer fram till dem som har som uppgift att värna om oss äldre. Idag är det bara olycksfall som leder till sjukhusvård som hamnar i statistiken.

PRO Samorganisation Nacka har tagit fram en blankett där man anmäler om man råkat ut för en fallolycka eller incident i hemmet eller på annan plats inomhus eller utomhus.
Blanketten finns nu tillgänglig i ’Aktuellt’-pärmen i biblioteket i föreningslokalen. Ifylld anmälan lämnas till någon i styrelsen som ser till att den sänds vidare till särskilt utsedd person inom Samorg som sammanställer och vidarebefordrar till kommunen. Blanketten är gul till färgen för att lätt kunna skiljas ut bland alla papper som omger en.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.