A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsblad

Ny tidning för PRO Nacka?

Det senaste numret av Fisksätras infoblad kanske blir det sista i sitt slag? Tips! Spar det!
Vårt informationsblad är omtyckt, det vet jag och vill ändå få till en utökad upplaga, en större och innehållsrikare tidning.
Förhoppningsvis får vi till hösten 2019 en tidning för hela Nacka, om alla sex PRO föreningar i Nacka går samman och gemensamt presenterar sina verksamheter!
Fisksätra är en av sex PRO föreningar i Nacka som jag är stolt över att tillhöra!
Vi har många aktiviteter och egen lokal, vilket är en stor fördel.
Den största investeringen vi har i föreningen, är alla förtroendevalda och våra funktionärer! DE utgör ett stort och viktigt kapital i en organisation som PRO.
Något vi behöver utöka i vår verksamhet är de Intressepolitiska frågorna. Nacka Kommun ska bli en ”äldrevänlig” stad, enligt reklamen! Vad innebär det?
Kan vi vara med och påverka den ”äldrevänliga” stadens framväxt?
Jag är säker på att många av oss både vill och kan!
Välkomna till en aktiv termin!

Gunvor Jonsson
ordförande

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.