A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Samorganisation Nacka samordnar de frågor och ärenden som berör fler än en PRO-förening i Nacka. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Det gäller även genom representationen och uppdraget i kommunstyrelsens seniorråd (tidigare benämnt Kommunala pensionärsrådet KPR). I arbetsordningen för kommunstyrelsens seniorråd framgår att ”Seniorrådet är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i kommunen. Seniorrådet har även som uppgift att följa äldre personers förhållanden i kommunen och stimulera att dessa tas upp till behandling i kommunens pensionärsföreningar och berörda kommunala organ.” För PRO-föreningarna i Nacka är det Samorganisationen som vid behov, har den samordnande funktionen för detta arbete, likaväl som samordning av studier och andra aktiviteter. Samtliga Nackas PRO-föreningar är representerade i Samorganisationens styrelse

Aktuellt från Nacka

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.