A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelsen PRO Lidingö

PRO Lidingös styrelse styrelse 2019 i Stugan Styrelsen 2019.

Styrelsen för PRO Lidingö från och med mars 2018 - mars 2019

Ordförande: Leif Fryklund, telefon 072-200 49 77
leif.fryklund@telia.com

Vice ordförande och hemsidesredaktör: Anita Hitterdahl, 
telefon 073-919 00 32 a.hitterdahl@gmail.com

Sekreterare: Gigi Sand, telefon 08-765 46 92
gigi.sand@gmail.com

Kassör: Mary-Ann Bergqvist, telefon 073-996 55 75
maryannbergqvist@hotmail.com

Vice kassör/IT-ansvarig: Leif Karlsson, telefon 070-309 47 44
lei.kar@hotmail.com

Studieorganisatör och kulturansvarig: Lena Hult, 
telefon 076-217 69 50 lena.hult@hotmail.com

Klubbmästare: Carin Lindman, telefon 073-636 96 86

Ersättare och stugfogde: Arne Lindman, telefon 073-929 64 98
al@al-art.se

Ersättare och ansvarig för Hustegaholm
mm: 
Vivi Forsbom, telefon 070-241 14 88
vivi.forsbom@abc.se 

Revisorer: Seija Fagerlund, telefon 073-314 57 72
                  Ann-Christin Edman, 073-748 01 32
Revisorersättare: Neitan Hillerud, 070-666 40 67

Valberedning: Maria Nieminen, telefon 08-731 74 21
                        Astrid Myhrman,  telefon 073-595 39 67
Ersättare:        Ann-Marie Ahlström, telefon 073-227 36 58

Medlemsvärvare: Käte Diederichsen, telefon 070-643 57 35

Ansvarig resor: Lill Lindqvist, telefon 073-986 28 99

Programrdaktör: Chris Cederlöf, telefon 070-602 49 47

Hustegaholmsgruppen: Vivi Forsbom, telefon 08-765 40 71
vivi.forsbom@abs.se  Ove Sundström, telefon 070-242 26 18)

Styrelsen 2019 under styrelsemöte i oktober.
Styrelsen sammanträder följande dagar i Stugan
Torsdagen den 29 augusti 19 september, 10 oktober och den 21 november kl 09.00 i Stugan. Enligt ordförandens förslag och vid eventuella behov hålls också ytterligare styrelsemöten.

Vill du träffa styrelsen?
Om det är något som du som medlem tycker är viktigt för styrelsen att ta upp på dagordningen, kontakta då styrelsen i god tid före sammanträdet.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.