A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Ett bra liv på äldre dagar på Hälsans Ö

PRO Lidingö arbetar för trygghet i hemmet och i offentlig miljö, omsorg och omtanke, delaktighet och och rätt att påverka vardagen. Anpassad sjukvård och pallitiv vård när den behövs i livets slutskede. PRO-medlemmar som upplever gemenskap vid demonstrationen mot pensionärsskatten.

Vi arbetar för trygghet i hemmet och i offentlig miljö, omsorg och omtanke, delaktighet och rätt att påverka vardagen. Anpassad sjukvård och palliativ vård när den behös i livets slutskede

Boende

 • Lätt tillgängliga lägerheter i områden med butiker, vänlig yttre miljö och allmänna kommunikationer som underlättar ett självständigt liv.
 • Rätt att påverka den service som erbjuds när orken avtar.
 • Gemensamt boende med olika servicegrad- från hjälp med städning, handling och över tiill hjälp med omfattande personlig omsorg.

Personal

 • All omsorg bygger på att personalen är välutbildad och erbjuds vidareutbildning med jämna mellanrum.
 • Personal som får uppskattning och att det betonas genom anständig lön och arbetstider som underlättar kontinuitet för den anställde och därmed den äldre i vårdsituationen.
 • Äldre i gemensamt boende ska ha rätt att få sina sociala och kulturella behov tillgodosedda genom personalens omsorg.
 • Vi godtar inget ensamarbete på äldreboenden, varken dag eller natt.
 • Personal ska inte ersättas av frivilliga krafter.

Stöd till anhöriga

 • Makar ska inte vara tvingade att vårda varandra, det är självklart att få stöd av peronal.
 • Korttidsboende ska erbjudas så nära hemmet som möjligt.
 • Korttidsavlösning dagatid ska erbjudas för att den friske ska ha tid att leva ett självständigt liv.

Måltider

 • Måltiderna blir allt viktigare i högre ålder. Smak och konsistens ska vara anpassad till den äldres förändrade smakupplevelser och förmåga att spjälka näringen.
 • Servering ska ske inbjudande och den äldre ska bistås vid behov med matlagning, uppvärmning och matning så att undernäring med alla negativa konsekvenser undviks.
 • Matlagning i hemmet ska ske vid behov, allt annat ska vara undantag.
 • Matlagningskurser bör anordnas för dem som inte orkar med tunga arbetsuppgifter.
 • Kommunen ska träffa avtal med lokala restauratörer som till en subventionerad kostnad erbjuder husmanskost för hemleverans respektive gemensam servering.

Sjukvård

 • Vårdcentraler med särskilda kunskaper i äldres sjukdomar, respektive hur äldre insjuknar i vanligen förekommande sjukdomar.
 • Tillgång till personal med geriatriska kunskaper både i landstinget och genom speciella överenskommelser i kommunen som vägledare för anställda inom gemensamma boenden och i öppna hemservicen.
 • Samarbete mellan kommunen och landstinget i rehabilitering efter somatiska och kirurgiska behandlingar.
 • Samarbete i trepartsgrupper: landstinget, kommunen och apoteket, för att motverka övermedicinering samt att utskriva läkemedel tillhandahålls på ortens apotek.

Andra samarbetsparter

Kommunen kan träffa avtal med ett antal livsmedelbutiker för att underlätta inköp av dagligvaror och få dem levererade till bostden. Chaufförerna ska vara anställda av kommunen och ha en enkel utbildning i äldreomsorg för att se förändringar hos den äldre som ska leda till kontakter inom organisationen för uppsökande verksamhet.

Sammanfattningsvis vill vi betona att det är den äldres hälsa och ohälsa som ska ligga till grund för beslut om all gemensamt bekostade insatser. Detta synsätt ska vara avgörande när beslut fattas om all äldreomsorg och det ska alltid vara den äldre som ska ha rätten att slutligen avgöra sitt val. Har den äldre på grund av sjukdom inte förmågan att ta ställning ska alltid två handläggare samråda om bästa vården och hur andra behov bäst kan tillgodoses.

Styrelsen för PRO Lidingö

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.