A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Kommunala Pensionärsrådet

KPR, Kommunernas Pensionärsråd träffas fyra gånger per år. Då får PRO Lidingö och SPF möjlighet att ta upp frågor som rör Lidingös pensionärer.

Kommunala pensionärsrådet KPR, är ett forum för samråd och information mellan Lidingö kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen

Kommunala pensionärsrådet (KPR) håller regelbundna möten (fyra ggr/år) mellan Lidingöpolitiker, PRO Lidingö och SPF Seniorerna Lidingöskeppet.

I KPR får PRO och SPF möjlighet att komma med förslag och synpunkter för sådant som rör Lidingös pensionärer.

Från PRO Lidingö deltar ordf Leif Fryklund, Anita Hitterdahl och som ersättare Sven Erik Wånell.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.