A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Huddinge samorganisation

Varför, vad och vad får föreningarna ut av den?

Varför

 • Att kunna framföra ett gemensamt budskap till kommunen. Det blir mera tryck och större kraft när alla Huddinges PRO-föreningar står bakom än om en förening framför budskapet.
 • Samverkan för resor, cirklar m.m.
 • En ”instans” att gå till vid problem eller konflikter i en styrelse eller förening och man själv inte kan ta hand om det.

Vad

 • Ta intiativ och driva pensionärernas intressefrågor
 • Verkar för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen främst via Huddinge Pensionärsråd.
 • Anordna gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekytering och medlemsvård.
 • Möten ca 1 gång i månaden, ett höstmöte och ett årsmöte.
  • Mötena hålls på ABF i Huddinge eller i någon förenings lokaler.
  • Alla PRO föreningarna är (ska vara) representerade, normalt ordförande i resp. förening, men annan kan utses.
  • Dagordningen innefattar rapporter från:
   • HPR (Huddinge Pensionärsråd) och AU
   • Föreningarna
   • Distriktet
   • Resegruppen
   • Ekonomi och studier
 

Vad får föreningarna ut av SAM

 • Information om vad som händer i kommunen när det gäller pensionärsfrågor.
 • Möjlighet att framföra förslag och åsikter till kommunen med lite större tryck än om föreningen gör det på ”egen hand”
 • Erfarenhetsutbyte med de övriga föreningarna
 • Möjlighet att ordna gemensamma aktiviteter

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.