A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om färdtjänsten

Färdtjänstkort

PRO Stockholms län (distriktet) har börjat agera när det gäller färdtjänsten. Kontakt har tagit med landstinget inför ny upphandling.

2017-03-27 Citat från utredningens sammanfattning, sid 4: "För driften av färdtjänstverksamheten finns ett flertal avtal som löper ut under första halvåret 2018. Trafikförvaltningen planerar därför, under våren, att starta en ”planeringsstudie inför upphandling”. Utredningen utgör underlag dels för planeringsstudien och dels till arbetet med att ta fram ett nytt trafikhanteringssystem. Beslut om utredningen planeras ske i februari 2017. Därefter är en planeringsstudie inför upphandling tänkt att starta. Beslut om planeringsstudien och anskaffningsbeslut planeras ske efter sommaren 2017”. 

Trafiknämnden hade uppe frågan på möte den 21 mars.

Läs mer på distriktets webbplats.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.