A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Huddinge kommun och parkeringsavgifter

Huddinge kommun har infört parkeringsavgifter som man behöver en smart telefon för att klara. Det anser vi i pensionärsföreningarna är diskriminering. Läs om den hjälp föreningen behöver för fortsatt dialog med kommunen, Bifogat finns också brevet till kommunen.

2019-12-05 Huddinge 2019-12-05

Information om parkeringsfrågan i Huddinge.

Berit Westergren, ordförande i SPF seniorerna Huddinge och undertecknad hade igår (4/12) ett möte med den nya Kommundirektören Camilla Broo och Henrik Örneblad, VD för Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Skälet till mötet var vårt missnöje med det parkeringssystem som kommunen infört i Huddinge. Vi uppfattar detta som diskriminerade för oss äldre, då många inte klarar av att hantera komplex teknik av olika skäl.

Du finner vårt brev till detta möte som en separat bilaga.

Resultatet av mötet är blev svårtolkat. Vi fick, vilket vi egentligen visste, reda på de skäl till förändring som kommunen anser sig ha, dvs syftet med ändringarna är att öka omsättningen och skapa bättre framkomlighet.  Man påstod t. ex att parkeringen vid Kommunalkontoret använts som privat parkering av somliga innan man infört SMS parkering!!!

Vi fick också reda på att reglerna framtagits i dialog med olika verksamheter och föreningar. Vi kan bara, ännu en gång, konstatera att våra föreningar inte ingått i någon dialog. Däremot har säkert Vård-och Omsorgsförvaltningen (tidigare Äldreomsorgen) varit tillfrågad.  Där framförde vi vårt tvivel på att denna förvaltning har kunskap om äldres (icke dementa) förmåga att kunna hantera appar, mobilt bankid mm.

Vi var också rörande överens om att kommunen har ont om parkeringsplatser, framför allt i centrala Huddinge. Vi har många medlemmar som klagar över att de inte kan delta i våra aktiviteter då de inte hittar lediga parkeringsplatser på dagtid.

Vi vill i alla fall påstå att både Camilla och Henrik lyssnade på oss och vad vi förstår så har vissa ändringar skett, dvs vanliga parkeringsautomater har satts upp på en del platser, fri parkering gäller på andra.

Men – för att fortsätta dialogen med kommunen så behöver vi få hjälp om vi ska kunna arbeta vidare med frågan. Jag vill att du skriver till föreningens e-post eller kontaktar mig och berättar om på vilka platser som du bedömer att en ändring bör ske, t.ex. att texten på skyltarna är oförståelig. Fota gärna och bifoga samt tala om var skylten finns.  Skriv och berätta var förbättring ägt rum, eller var du önskar vanlig kortläsare. Vi behöver veta mer om parkeringsläget i kommunen. Det behöver inte vara uppsatser men info om plats och problem.

Tacksam för all input för att få

Kaj Carlberg/Samorganisationen/Segeltorp

Bilaga pensionärsorganisationernas brev till kommunen.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.