A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelsen/Övriga uppdrag

 

Styrelse och övriga uppdrag från årsmötet 2020 03 12

 

Ordförande: Anita Bjuremark  ab.bjuremark@telia.com 08-771 49 49 
Kassör: Bo Wigle bo@wigle.se 070-674 52 10
Sekreterare: Margareta Lövne margareta.lovne@telia.se 076-142 49 10
Studieorg.: Margareta Vikgren mvikgren@hotmail.com 070-324 02 11
Ledamot: Birgitta Berg birgitta.s.berg@gmail.com 070-732 87 34
Ledamot: Marja Häggman marja.haggman6@gmail.com 070-170 86 40
Ledamot: Annie Thudén annie.thuden@comhem.se 070-365 01 87
Ledamot: Ove Johansson ove086053142@telia.com 070-651 13 55
Ledamot: Carl-Erik Burman  ceb45@hotmail.com 08-94 12 44 
Ersättare: Sven-Ingmar Lindström   070-381 31 99
Revisor: Gunnar Flisager neawickon@gmail.com 08-771 95 88
Revisor: Anita Derkert  aderkert@hotmail.com 076- 154 10 80
Ersättare: Vakant l  
Ersättare: vakant    
       
Valberedning: Yvonne Rask  yvoras@hotmail.com 070-274 95 25
  Inga Grandelius  inga.grandelius@hotmail.com 070-725 29 17
  Vakant    
Försäkringsfrågor: Bo Wigle bo@wigle.se 070-674 52 10
       
Medlemsombud: Marja Häggman marja.haggman6@gmail.com 070-170 86 40
       
PRO-kontakt: Anita Bjuremark ab.bjuremark@telia.com 08-771 49 49
  Stig Englund stigaxel@hotmail.com   070-670 21 32
Kontaktombud: Birgitta Sandell birgitta.sandell@comhm.se 073-181 91 43
  Anita Bjuremark ab.bjuremark@telia.com 08-771 49 49
  Birgit Aavik   08-771 82 81
  Yvonne Rask  yvoras@hotmail.com 070-274 95 25
  Stig Englund stigaxel@hotmail.com  070-670 21 32
  Mona Holmstrand mona@treudden.se 073 091 40 58
  Monica Norefeldt   070-367 14 65
  Gunilla Normann gunilla.norman41gmail.com  073-780 76 31
  Lena Flisager neawickon@gmail.com 070-247 41 75
  Ronnar Skogefjord ronnar.skogefjord@gmail.com 08-771 08 35
  Britt-Marie Svensson   070-496 61 60
  Britt Pettersson   070-340 54 16
  Maine Henricsson maine.henricsson@telia.com  

 

Konsumentombud:

 

Inga-Lill Åkergren       Kerstin Lindgren

 

 

08-771 65 25 08-771 21 26                 

Kalenderombud: Britt Pettersson   070-340 54 16
Trafikombud: Stig Englund stigaxel@hotmail.com 070-670 21 32
       
Hemsidan:

Lena Flisager            Yvonne Rask

neawickon@gmail.com            yvoras@hotmail.com

070-247 41 75 070-274 95 25

Info./Redaktion:  

 

 
Friskvårdskomm.: Ove Johansson, sam.k ove086053142@telia.com 070-651 13 55
  Yvonne Rask yvoras@hotmail.com 070-274 95 25
  Hans Rågenmo ragenmo@telia.com 070-671 50 83
  Marja Häggman  marja.haggman6@gmail.com 070-170 86 40
     
 
       
Bridgekomm: Hans Rågenmo,sam.k ragenmo@telia.com 070-671 50 83
  Marinne Carleskog m.carleskog@gmail.com 070-441 65 84
       
Canasta  Elvy Westberg   08-771 37 75
       
Boulekommittén:

Yvonne Rask, samk.

yvoras@hotmail.com  070-274-95-25
  Birgitta Berg  birgitta.s.berg@gmail.com 070-732 87 34
       
  Ove Johansson ove086053142@telia.com 070-651 13 55      
  Nils Häggman nilshaggman@live.se      070-118 16 06          
       
Qigong: Yvonne Burman yvonne.burman@gmail.com 070-322 51 51
   Annie Thudén annie.thuden@comhem.se  070-365 01 87 
       
Promenader Marja Häggman marja.haggman6@telia.com 070-170 86 40
       
Studiekommittén: Margareta Vikgren m.vikgren@gmail.com 070-324 02 11
  Lena Flisager neawickon@gmail.com         070-247 41 75
  Berit Palm berit.palm@hotmail.se 073-562 58 40
       
Trivselkommittén: 

Bo Wigle  

bo@wigle.se 070-674 52 10
 

Gunilla Norman  

gunilla.norman41@gmail.com  073-780 76 31
 

Gary Eriksson  

  08-771 30 65
 

Stig Englund   

stigaxel@hotmail.com  08-94 70 19
 

Inga-Lill Åkergren 

   08-771 65 25
 

Ove Johansson

ove086053142@telia.com

070- 651 13 55

 

Inga Grandelius

inga.grandelius@hotmail.com

070-725 29 17

 

Margareta Bergmo

 

08-771 27 19

 

Monica Karlsson

 

070-6480866

Resor och kultur: Ylva Johansson ylva086053142@telia.com 070-246 57 51     
  Sören Löwgren sorenlowgren@hotmail.com  070-593 07 02
  Birgitta Sandell birgitta.sandell@comhem.se

073 181 91 43

 Trafikkommittén: Stig Englund stigaxel@hotmail.com 070-671 21 32
  Tord Wiberg mulle.mulle@telia.com 08-77 03 14 
             
 Mötesvärdinnor: Maine Henricsson  maine.henricsson@telia.com 070-5737228
  Ingrid Skager    08-771 53 25
  Laila Schwartz  laila.schwartz@comhem.se 08-604 83 35 
  Kerstin Lindgren   08-771 21 26     
Värdinnor i kök:  Vivan Söderback    09-609 06 17
  Margaretha Bergmo   08-771 27 19
  Gunilla Norman gunilla.norman41@gmail.com  073-780 76 31
  Elsie Widlund elsie.widlund@comhem.se  073-575 99 08 
  Inger Werner inger.werner@hotmail.com 076-261 25 66
  Kerstin Lindh   08-771 24 55
       
Ersättare: Mona Holmstrand

mona@treudden.se

073-091 40 58
 

Monica Karlsson

 

070-648 08 66

       
       
       
       

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.