A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Botkyrka Finska

     

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan toimintaamme.

Du är hjärtligt välkommen till vår verksamhet.

Toimisto ja toimitilat - Expedition och verksamhetslokal:

Tumba Äldreboende (entinen Tumban Sairaala)  

Osoite, adress: Samaritvägen 12,  147 41 Tumba      Bg 5774-0367

E-posti botkyrka.finska@pro.se

Toimisto- Expedition maan- ja torst. månd. och torsd.

 klo 10.00 - 13.00 Puh:,Tel: 08 530 309 35  

Puh.johotaja-Ordförande: Anna Moisio

Jäsenmäärä 2012 12 31, 149. Jäsenmaksu 2012, 250:-

PRO Pensionärernas Riksorganisation on Ruotsin suurin eläkeläijärjestö, joka valvoo kaikkien eläkeläisten etuja ja oikeuksia.

PRO är Sverges största pensionörsorganisation som bevakar alla pensionärernas intressen och rättigheter.

PRO Botkyrka Finska, Suomenkielinen PRO yhdistys perustettiin 

1975 04 25.

PRO Botkyrka Finska bildades 1975 04 25

Yhdistyksellä on edustus Botkyrkan Eläkeläis-neuvostossa ja PRO Botkyrkan Yhteityökomiteassa

Föreningen har representation i Kommunala Pensrinärsrådet (KPR) och PROs samorganisation i Botkyrka

PROn Keskusjärjestö ja sen paikalliset/alueelliset järjestöt ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia sekä uskonnollisiin- että raitiusjärjestöihin neutraaleja.

Riksorganisationen och dess lokala/regionala organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och nykterhets -organisationer neutraala

Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa. Joista yhdistyksen kokoustoiminta, yhteisten asioitten eteenpäinvieminen ja sosiaalinen yhdessäolo ovat ehkä kaikkein merkittävämpiä.

Förenigen har omfattande verksamhet. Det kanske viktigaste är mötesverkmhet, att arbeta för gemensamma mål och den sociala samvaron.

Yhdistys järjestää jäsenille opinto- ja kulttuuri-toimintaa, matkoja y.m. alennettuun hintaan. Yhdistyksen vuosikokouksen ja jäsenkokousten päättämällä tavalla.  

Föreningen anordnar studier och kulturarragemang, med ABF Botkyrka-Salem.  Resor m.m. till subventionerade avgifer för medlemmar enligt årsmötets och medlemsmötens beslut.

 

Aktuellt från Botkyrka Finska

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.