A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nyheter

Vårens aktiviteter 2019;

Anteckningar från idégruppens möte 2019-02-06

Verksamhetsplanen för 2019 genomgicks.

Mötet konstaterade att denna var inriktat på marknadsföring av föreningarna. Några föreningar tyckte att den i någon del var betungande för de enskilda föreningarna eftersom de hade svårt att rekrytera deltagare till sina egna aktiviteter.

Mars månad;

COOP, Borås. 5, 12, 19, och 26 mars kl. 09.00-17.00. Informationsstånd med informationsmaterial, lotteri etc.

Följande föreningar tecknade sig vid mötet för deltagande:

5 mars, PRO Målsryd-Gånghester, 09.00-13.00. PRO Ljushult, 13.00–17.00

12 mars, PRO Fristad 09.00-17.00

19 mars, PRO Sandared-Sjömarken 09.00-13.00, eftermiddagen öppen

26 mars, hela dagen öppen

Föreningarna tar med sig detta hem och diskuterar deltagande. Anmälan om deltagande görs till Bengt Ivar Skogström så snart som möjligt.

Samorganisationen tar fram det material som behövs.

Vårens övriga aktiviteter diskuterades, 1 maj Mariedals loppmarknad, 12 maj Loppmarknad i Parkhallen, 31 maj-1 juni vårmarknaden samt Svenska flaggans dag den 6 juni.

1 maj, bemanning 07.00-15.00

12 maj, vi försäljer bord till ”loppissäljare”, ingen bemanning utöver öppning och stängning. PRO Föreningarna bör vara representerade för information till besökare.

31 maj-1 juni, Stora torget, bemanning båda dagarna 08.00-18.00 den 31:a och 08.00-15.00 den 1:a

Mötet diskuterade i övrigt frågan om att Samorganisationen kunde göra en sammanställning över aktuella föreläsare, föredragshållare och underhållare etc. Förteckningen kan användas av föreningarna vid bokningar inför deras olika medlemsträffar. Frågan tas upp i Samorganisationens styrelse, besked lämnas till föreningarna därefter.

 

Vårens aktiviteter 2018:

1 maj, informationsbord vid Mariedals loppmarknad. Under dagen besöktes bordet av ett flertal besökare. Vi syntes väl bl.a genom våra roulupps med röreningarnas namn och våra verksamheter.

3 maj, Vårfestivalen  parkhallen. Ett tjugotal utställare hade mött upp. Vi bjöd på underhållning under dagen och avslutade arrangemanget med allmän dans, dansen lockade ett drygt hundratal dansugna gäster. Arrangemanget under dagen lockade drygt 250 besökare.

11-12 maj, vårrmarknad, Stora Torget. Vårt informationstält var mycket välbesökt dessa  båda dagar. Vi kunde lämna ut mycket information samtidigt som vi hade många intressanta samtal med besökare. Samtidigt kunde vi samla in c:a 25o st. namnunderskrifter på uppropet en förbättrad garantipension. Merparten av underskrifterna gjordes av icke medlemar och av äldre såväl som unga människor. Vår närvaro uppskattedes av de som besökte oss.

Sammantaget kan vi summera dessa tre aktiviteter på så sätt att vi mycket väl fick ut PRO:s målsättningar på ett mycket bra sätt. Vi tycker oss också ha nått grupper som inte haft någon som helst kännedom om vår organisation. Värdet av att finnas fysiskt i det offenliga rummet kan inte nog uppskattas.

Ett stort tack till de föreningar och deras medlemmar, som har bemannat dessa arrangemang på ett bra och representativt sätt.

 

Höstmöte 2017-11-23

Vid mötet deltog 10 föreningar, beslut fattades om budget inklusive föreningarnas årsavgift, samt verksamhetsplanen. PRO-distriktets ordförande Rune Johanssomn informerade om arbetet i det centrala pensionärsrådet, en utvärdering om pensionärsrådens funktion bör göras. Beng-Ivar Skoström och Gunvor Andersson rapporterade från de lokala råden, en disussion uppkom i anledning av situtionen inom äldreomsorgen. Där framhölls att kvalitén på omsorgen drastiskt hade försämrats. Noterades att personalen inom omsorgen gjorde en bra arbetsprestation utifrån den organisatoriska förutsätningar som finns. Däremot kritiserades strukturen, arbets organisation och Borås Stads sätt att ha kontroll över verksamheten, mötet konsterade att det är på sin plats att PRO-distriktet och PRO Samorganisation bör ordna ett offentligt möte med äldreomsorgsnämnden vilket också beslutades.

 

Falkenbergsrevyn 16 februari 2018, "Hitte på".

Buss går från Sagabiografen kl. 11.30 och är framme i Falkenberg kl. 13.30. Där väntar en "Revybuffé" på restaurang Sissi. Revyn börjar kl. 15.30. För bussresa, buffé och själva föreställning är kostnaden 700 kr.Intresset för revyresan har varit stort, föreställningen är nu fulltecknad. 

News55 Seniorevent, 16-17 november 2017.

Eventet var mycket lyckat och samlade en stor mängd besökare. Den plats vi hänvisats var mycket bra. En stor mängd informationsmaterial delades ut samtidigt som vi fick möjlighet att muntligen lämna information. Ett stort tack till de som under dessa dagar bemannade vår monter.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.