A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Borås i Pensionärsråden

Centrala pensionärsrådet har möte. PRO:arna med ryggen mot fönstret och Lena Palmén är ordförande.

Syfte: Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till Kommunstyrelsen (centralt pensionärsråd), Vård- och äldre- nämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala pensionärsråd). Frågor i pens- ionärsrådet ska i första hand behandlas på planeringsstadiet. Pensionärsråden har till syfte att: • skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad • vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och Borås Stad • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

CENTRALA PENSIONÄRSRÅDET

Uppgifter

Pensionärsråden ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice. Samtliga råd har som uppgift att

  • föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • ta fram en årsplanering för rådet

Ordinarie Ledamot:

Rune Johansson, tel. 070-201 27 60,

e-post rune256611@gmail.com

Kaarina Larsson, tel. 070-368 16 85, e-post, kaarina.aino@gmail.com

Bengt-Ivar Skogström, tel. 070-201 27 60, e-post, bengtivar36@yahoo.co.

Ersättare:

Ninni Dyberg, tel. 070-290 77 75, e-post, ninni.dyberg@live.com

Inga-Lill Johansson, tel. 070-414 66 04, e-post, inga37san@gmail.com

Lennart Eliasson, tel. 0730494185, e-post, puskasoanni35telia.com

 

Protokoll från pensionärsråden finner Du genom att klicka här!

Reglemente för pensionärsråden

Protokoll från pensionärsråden:

Centrala Pensionärsrådet

Lokalt pensionärsråd. Fritids- och folkhälsonämnden

Lokalt pensionärsråd. Vård- och äldrenämnden

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.