A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historia

Historia

PRO SANDARED-SJÖMARKEN 1963 till 2003.

En lördag i februari månad 1963 inbjöds pensionärerna i Sandared och Sjömarken till en sammankomst i församlingshemmet i Sandared. För inbjudan stod SPR i Borås.
Meningen med sammankomsten var att försöka bilda en pensionärsförening.
En interimsstyrelse valdes där bland annat Edit Jönsson ingick.Alvar Frostholm från Sjömarken medverkade som rådgivare.
Lördagen den 16 mars kallades till första mötet i Sandareds skola. Detta möte var man tvungen att ställa in på grund av mycket snö därtill mycket kallt väder.
Den 16 maj kallades till ett nytt möte.Då beslutade man att bilda den nuvarande föreningen Sandared-Sjömarkens Pensionärsförening.
Följande valdes: Ordf Edit Jönsson, Sekr Ernst Spångberg, Kassör Ingrid Flodin. 18 personer anmälde sitt intresse vid första mötet. Avgiften skulle bli 4 kr.
Vid nästa möte steg antalet medlemmar till 25 personer.
Aktiviteterna var bussresor och studiecirklar till en början. Man reste inte enbart i vårt eget land, även Norge och Danmark fick besök.
Vad man kan förstå hade man fullt upp med att värva medlemmar de första åren.
(Nu är det tyvärr så att protokollsboken för de första fem åren saknas, så det finns inte mycket mer att få fram. Endast två sidor skrivna av Ingrid Flodin till ett senare jubileum.)
I protokollet vid första mötet 1967 framgår att Frida Åström tagit över som ordf. efter Edit Jönsson. Detta år firade dessutom Riksorganisationen 25 år.
Den första tidens möten hölls i Sandared. Nu skulle vissa möten även hållas i Sjömarken. Nu kom högertrafiken 3/9 detta år. Föreningen skulle ställa upp med en medhjälpare. Erik Dahlbom fick åtaga sig denna uppgift.

1968–69. Var relativt lugna år. Medlemsantalet växte. Nu kunde man gå på teatern för 4 kr. Tidningen Folkpensionären kostar 1 kr. De moderna aktiviteterna hade inte startat ännu.

Vid mötet 18/3-1970 fick man veta att man kunde ha tillgång till badet i Sandared på lördagar mellan 9-11, men 1 kr och 50 öre kostar det.
Som vanligt satsades mycket på resor och studiecirklar. Vid vissa resor hölls månadsmötet under resans gång. Man hade möten i Bolmen , Älmhult, Bäckefors m.m.
Erik Dahlbom har nu varit ordförande sedan 18/2 detta år. Man har under de gångna åren i stort sett arbetat med att bygga upp föreningen. Så man har haft en god början.

Nu är året 1971. Kassören vill höja årsavgiften till 7 kr. Orsak var att avgiften till förbundet höjts. Detta i sin tur berodde på att PRO övertagit Gysinge Herrgård. Så nu var det dags att åka på studiebesök till den nyinköpta kursgården.Åter ett nytt resmål.

1972 Ett lugnt arbetsår. Bussresorna och studierna fortsätter givetvis. Nu går andra fem- årsperioden mot sitt slut. En del nya kontakter dyker upp.
1973 Årets stora händelse är att fira 10 år. Man beslutar att fira detta på Grand Hotel.
En ny femårsperiod har tagit sin början. Medlemsantalet har stigit till 163.
Vid första mötet 1974 beslöts att höja medlemsavgiften till hela 10 kr.
Man hade gott samarbete med Röda Korset., kyrkan, kommunen ,banken m.m..
Så man kan säga att förhållandet till samhället i övrigt var bra
Man kunde sedan en tid tillbaka ”vördsamt” begära pengar av
Kommunalnämnden i Sandhults Kommun till resverksamheten.
Så resorna fortsatte. En resa till Fredrikshamn den 27 maj skulle kosta 60 kr.
Medlemmarna betalar 25 kr resten betalar föreningen.
En resa gick till Hyltenäs. På vägen hem stannade man vid en affär i Kinna.
För detta ville en medlem avsätta reseledaren. Troligtvis handarbetade inte denna medlem. Reseledaren stannar kvar efter enhälligt beslut efter röstning.
Att resa till andra ”pensionärsträffar” hade man inte stort intresse av just nu.

I okt.1974 informerades om gymnastik för pensionärer. Åter en ny aktivitet.

Vi har nu 19 mars 1975 , en körledarkurs skulle startas. Den bordlades.
Troligtvis hade föreningen ingen kör vid detta tillfälle.
Vid maj mötet 1975 önskar man att polisen skall ge information om överfall och rån på äldre. Idag 2003 rånar man troligtvis hundratals pensionärer om dagen. Otryggheten fanns även då..
För resor visas lika stort intresse som tidigare. Däremot bestämmer man på ett
möte att bussföraren inte skall ha någon dricks.

Året är 1976. Ordf. Erik Dahlbom har hastigt avlidit. Eriks sista möte var
av protokollet att döma 19/1. Eriks ordförandeskap varade i 6 år
Vid mötet 15 mars tar v.ordf. Anders Efraeimsson över och V. sekr. Signe Carlsson kommer att sitta året ut.
I övrigt flyter 1976 lugnt .Man reser ,reser och reser.

Vid årsmötet 1977 var 60 medlemmar närvarande. Intresset ökar.
Signe Carlsson blir ordinarie sekr. Kassören heter Georg Falk.
Kurser på Gysinge och Viskadalen tycks inte vara så populära. Som många gånger tidigare lägger man dessa till handlingarna.
Detta år kom även önskemål om att man skulle bygga någon form av det vi idag kallar för äldreboende.

Vid mötet den 21/11-77 informerades om en ny tävling som kallades för veteranvetare.
Tre utsågs att medverka. Folke Tunje, Sigrid Sandin samt Signe Carlsson.
25 distrikt deltager. Nu visade det sig att de ovan valda var så bra att dom kom på andra plats i Riksfinalen som gick i Visby.
I övrigt detta år gick de ordinarie mötesrutinerna sin gilla gång. Utöver resor fanns nu en hel del aktiviteter.

Vid årsmötet 1978 beslöts att parentation skulle hållas endast en gång om året.
Vid mötet 10 april väcktes ”intresset” att starta en sånggrupp.
Fortfarande var inte kurserna på Gysinge så populära.
En del på Viskadalen hade däremot varit aktuella..
Däremot hade man en mycket omtyckt resa till Volvo och Tjolöholm slott.

Så var det då 1979. Vid årsmötet gick en ny medlem in ,Anna-Lisa Sjöbjer.
Nu valdes fem medlemmar att” ragga” deltagare till en sånggrupp.
Det valdes en ny kassör med namnet Nils O Johansson och fyllnadsval av sekr.Gerd Lorentsson.
Den 12 dec var det Luciafirande. Nu kunde man även höra den startade sång-gruppen framföra några sånger av det ”alvarligare slaget”. (nu kan vi räkna ut attsånggruppen firar 25 år 2004)

Så var det årsmötet 1980. Anna-Lisa Sjöbjer blir ny ordf. Hon leder även sång-gruppen. Nu sjöng man även utanför egna möten. Man hade varit på Sanderöd.
Detta verkade enligt protokollet ha varit mycket uppskattat.
Året har varit ett lyckosamt år. Anna-Lisa har som ny ordf. väckt intresset att åka på kurser.

1981 Kuserna på Gysinge startades upp för föreningens del. Anna-Lisa och Ingrid Flodin rapporterade från en kurs dom varit på. Nämnas kan att Anna-Lisa har nu ett stort antal uppdrag i föreningen.

1982. 19 april insändes en önskan om byggandet av pensionärsbostäder.
Ordf. deltager aktivt i olika externa möten. På så sätt kommer många nyheter till föreningens kännedom. Med Anna-Lisa som ordf. tycks föreningen kommit igång på ett positivt sätt.

1983. Medlemsantalet har nu stigit till 165 st. Avgiften är 30 kr.
Detta år skall dessutom firas 20 årsjubileum.
Detta skulle äga rum 22 april i Sandaredsskolans aula.
Bland de inbjudna var bygdens son, löneminister Bengt K Å Johansson. Sedermera Konungens befallningshavare i Älvsb,län(Landshövding) Övriga aktiviteter flyter lugnt.

Nytt år. 1984 Anna-Lisa tar nu även över resorna. Hon ingår i kulturnämnden som det står i protokollet. Anna-Lisa är även teaterombud.. m.m. Anna-Lisa ser till att allt fungerar. Hon har blivit föreningens egen järnlady.

1985. är ett relativt normalt år, utöver resor finns de olika aktiviteterna..

1986. Nu händer något intressant: Sandhult får en KOMMUNDELSNÄMND.
Nu vill man även ha ett pensionärsråd.

1987. På mötet 23/4 fick man information om att alla som fyllt 70 år, skulle
få besök av en distriktsköterska i förebyggande syfte. En önskedröm.
(Hade det varit 2003, hade hon kunnat ha sin praktik i boulehallen.)

1988 är året man firar 25 år. Styrelsen består av Anna-Lisa som ordf.
Ingeborg Petersson. Sekr. AllanPettersson .kassör.
På hösten detta år , dyker det upp en inbjudan från korpen om curling.Åter en ny aktivitet. Vad det blev av detta vet alla.

1989 det året när föreningens ordf. Anna-Lisa Sjöberg fyller 65 år.Detta år vill man visa upp den nyöppnade vårdcentralen.
På pensionärsrådet informerades om att man vill bygga 38 nya service-lägenheter på Ekekullen och Sanderöd.
Vid nybyggnad i Sjömarken vill kommunen boka 5 lägenheter.
En servicebuss kommer att trafikera kommunen 3 dagar i veckan.
De som har färdtjänst åker gratis.

1990 Sånggruppen åker runt ochunder håller. Pensionärernas dag gick av stapeln på ÅBY. ??
Ingeborg Pettersson lämnar föreningen i sorg och saknad.
Hon har varit sekreterare sedan en lång tid tillbaka.
Hennes sista möte var 21 maj v.sekr Elsa Emilsson tar över.

Nu erbjuder man en resa till Tallin 1480 kostar den.

Nu är året 1991. Patientavgifterna har höjts. En avgift på 50 kr tillkommer dessutom.
Föreningen har blivit frikostig. Man skänker fotboll och bordtennisbollar till idrottsföreningarna.Nu tar krigsmakten över kassörssysslan. Arvid Thynell blir kassör.
Så vill man åka till Bulgarien.
Detta år firades Valborgsmässoafton för första gången, man ansåg att Nordtorp skulle passa bra. Som alla vet blev detta en tradition.
150 betalande gäster infann sig denna premiär.
På förslag önskar syrelsen att årsavgiften skulle höjas till 100 kr.

År 1992. På årsmötet valdes en ny sekreterare. Hon heter Evy Larsson.
Detta år firar Riksorganisationen 50 år. Det firades på Liseberg.
Nu vill man lägga ner posten i Sjömarken. Förre postbäraren Ernst Edvinsson vill att medlemmarna skall skriva på en protestlista.

Jubileumsår ! 1993. Nu skulle 30 år firas. 130 medlemmar kom på årsmötet.
PRO kören medverkar när Ria Vägner kommer till biblioteket i Sandared den 4 mars.
Så kom jubileumsdagen 23 mars. 200 gäster infann sig i Sandaredsskolan..
Detta år fyller Kassören Arvid Thynell 75 år.
16 augusti går en herre från småland in. Han heter Arne Fransson.
Detta år säger man NEJ till social nedrustning.

År 1994. Då var det bestämt. Månadsmötena skall hållas i aulan Sandared.
Nu hade föreningen 220 medlemmar. Avgiften var 120 kr.
Kerstin Jonasson valdes till sekreterare.
En skrivelse till kommunen om kommundelens dåliga vägar skulle sändas.
Då liksom nu fanns det dåligt med cykel och gångbanor i kommundelen.
Nu får medlemmarna i PRO information om EU.
`
1995 Medlemsantalet har stigit till 227. Det finns olika kommitter för aktiviteterna.
Ordning och reda råder. Detta år inviger Landhövdingen en miljösatsning i Sandhults kommundel.

1996. Nu blir det förändringar i styrelsen Arne Fransson blir kassör och Erik Knopp sekreterare. Anna-Lisa har nu varit ordf. i 16 år.

Resorna fortsätter att vara lika populära. Noteras kan att vid starten 1963 fanns
ca: 1,5 milj. bilar i vårt land. 1996 var antalet ca: 4 milj.Som pensionär vill man fortfarande åka buss trots att många har egna bilar.Gemenskap och trygghet under resans gång kan vara orsaken.

1997. Så ett relativt vanligt år med resor, studier samt de på den tiden befintliga
aktiviteter.

1998 Styrelsen sitter kvar i sin helhet med ett undantag.Margit Grandin valdes som studieorganisatör.Det finns nu nio olika kommittèr. Bussresorna fortsätter ioförminskad takt. Populärast var resorna till Dalslands kanal och resan till Östergötland.
Så en inköpsresa till Danmark före julen. Vad man handlade med hem år väl ingen större hemlighet.
Under detta år har ordföranden besökt de flesta externa möten som man fått inbjudan till. Detta medför att föreningen tillförs värdefull information,tyvärr en negativ.
Vårdcentralen i Sandared upphör med den öppna mottagningen.
Den stora händelsen detta år var att föreningen fyller 35 år. 189 personer firade detta i Sandaredsskolans aula.

1999. Medlemsantalet är nu 265. Anna-Lisa Sjöbjer avgår som ordförande efter att som sådan suttit i 19 år. Anna-Lisa har varit en otrolig drivkraft , dessutom kom hon in i föreningen vid rätt tillfälle. För sin insatts valdes hon till Hedersledamot i styrelsen.

Till ny ordförande på 2 år valdes Göran Kylhage.
Detta år reser man till Sofiero och Vättern runt. Givetvis åker man till Danmark före jul..
Föreningen har en medlem Johan Persson som fyller 100 år 28 oktober detta år.
På mötet 15 dec meddelas att man sänt in en motion om en boulehall. Denna hall skulle stå öppen för alla boulespelare i kommunen. Boulehallar har funnits på olika ställen Men inte av det modernare slaget. Boulespel har förekommit i Hökerum då i ett nedlagt torkhus för virke. Inte alltid så bra atmosfär precis.
Föreningen har mestadels spelat utomhus.
Detta år går sek Erik Knopp ur tiden. Sonja Svensson tar över som sek.

ÅR 2000. Nu har vi gått in i ett nytt århundrade. Nu har föreningen så många aktiviteter att medlemmarna vet knappt var man skall deltaga. I stort sett finns det alltid något som passar var och ens intresse. Reser gör man. En resa över den nya Öresundsbron var av stort intresse. I övrigt vad som gäller resor kan dessa jämföras med Kalle Anka på jul- afton. Det kommer alltid nya 5-7 åringar. Efter ett antal år kan man köra samma resor.
Det kommer alltid nya 65 åringar.

På styrelsemötet 8/5 var en gäst som det står i protokollet inbjuden. Han skulle hjälpa till att utforma ett programblad. Göran Carlén var hans namn. Det visade sig att han hade så många bra förslag att han sändes till Gysinge kursgård omgående. Nu ordnade även distriktet kurser i data.
Carlèn sändes även på dessa kurser. Nu hade föreningen en egen IT expert.

2001. PRO Sandared-Sjömarken går in i modernare tider. Det anordnas datakurser. Därmed kommer bokföringen samt protokoll att utföras på data. Programblad utdelas skrivna på data..

Styrelsen består nu av ordf Göran Kylhage v.ordf Sven-Eric Andersson, sekr. Göran Carlèn, studieorganisatör Margit Grandin
Reseledare är Helga Andersson. Elsa Carlbom som ersättare.
Elsa är även invald i KPR. Så naturligtvis föreningens allt i allo kassören Arne Fransson.
Förutom sedvanliga resmål förekommer ”bouleresor” till Polen och Öland m.m. Intresset för boule har ökat markant.

Medlemsantalet har passerat 300.

Året 2002. Föreningsarbetet flyter bra. Snart finns inga aktivitetsnyheter att hitta. Största intresset verkar vara boule. Den nya boulehallen står klar. En av föreningens medlemmar Göran Carlèn står som grundare av kommunens nya fina boulehall . Han ingår även i hallens styrelse. En annan mentor, kassören Arne Fransson torde gå till föreningens historia.
Vad jag som ”protokollsynare” kan se har han verkat på en bredare front än någon annan. Alla aktiviteter går ju ut på att man har trevligt tillsammans. Men störst av alla Ambassadörer, torde vara den fina sångkören.
Dom är omtyckta var dom kommer. Medlemmarna i kören roar inte enbart sig själva, dom sprider även glädje till andra. År 2004 firar kören dessutom 25 år.

Utöver de ovan nämnda utför många medlemmar på olika sätt fina insatser. Var och en på sin nivå. Man kan inte nämna alla vid namn, skall man gå så långt kan man lika gärna läsa direkt ur protokollen. Studerar man följande kan man förstå att någon måste hålla i aktiviteterna och uppdragen. Boule, Curling, Seniordans, Resor, Promenader, Studier.
Så har vi ombuden; Distriktet, Samarbetsorg, ABF, Pensionärsråden, Konsument, Kultur, Trafik, därtill Tidningsreferaten, samt Kontakt-Mötesvärdar.

Medlemsantalet är vid årsskiftet 329 och avgiften är 140 kr. Antalet medlemmar har ökat med ca:100 personer på 10 år. Detta tyder på att det är en populär förening.

Nu skall vi lämna ÅR 2002 för 2003 firar Sandared-Sjömarken PRO 40 år.

Sammanställt av Göran Kylhage

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.