A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO GÖTA

 

Foto Borås Tidning , Lars-Åke Green

Hemsidan uppdaterad 2018-09-23

Välkommen till våra möten och aktiviteter!

PRO Borås Västra

Så var det ett faktum med en nybildad förening. PRO Götas hemsida är nedlagd, Du finner den nya föreningens hemsida genom att klicka här!

Besöksadresserna är Träffpunkt Simonsland Viskastrandsgatan 5 och Göta Bibliotek, Jössagården, Varbergsvägen 38.

Telefon 033-10 62 33.

 

 

Den nya föreningen PRO Borås Västra samlades till sin första verksamhetsträff den 12 april. Tyvärr var det ett par ansvariga som hade förhinder.

Verksamhetsansvariga runt bordet på Jössagården.

Styrelsen har lagt fast en organisation med tre verksamhetsområden utöver medlemsansvaret som ligger på styrelsen.Under varje verksamnhetetsområde ligger ett antal aktiviteter. Vi gick igenom hur vi ska förbättra oss i befintlig verksanhet liksom starta ett antal nya verksamheter och även väcka några avsomnade till liv igen.Vi lade ett förslag till styrelsen, som på sitt heldagsmöte den 15 maj lägger fast programmet

 

 

Aktuellt från Göta

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.