A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiviteter

Samorganisationen anordnar aktiviteter eller förmedlar aktiviteter som stöd till föreningarna. Det är viktigt att föreningarna planerar för de olika aktiviteterna så att vi alltid har full representation.

Årsmöte 21 mars 2019, kl. 10.00, Simonsland

Information vid COOP Borås

Mars, COOP, Borås informationsbord i foaljen under 4 tistagar  i mars månad, med start 5 mars. Aktivitetenn pågår mellan 09.00-17.00, uppdelas i tvåtimmarspass, 9-11, 11-13, 13-15 och 15-17, föreningarna anmäler deltagare till arbetpassen senast den 15 februari till pro.samorganisation.boras@telia.com 

Mariedals Loppmarknad

1 maj 2019, föreningarna har informationsbord vid Mariedals Loppmarknad kl. 07.00-15.00. PRO Samorganisation svarar för övergripande informationsmaterial. Förenigarna svarar för bemanning och sitt eget informationsmaterial. Vi föreslår tvåtimmars pass, 07.00-09.00, 09.00-11.00, 11.00-13.00 och 13.00-15.00 med två personer per pass. Anmälan om vilket arbetslag som representerar Din förening görs till samorganisationen, pro.samorganisation.boras@telia.com, senast den 15 april.

PRO loppis

12 maj 2019, Loppis , parkhallen Borås. Vi hyr ut bord till olika säljare. Mer info kommer.

Vårmarknad

31 maj-1 juni 2019, föreningsgemensam information vid Vårmarknaden Stora Torget i Borås. Samorganisationen svarar för övergripande informationsmaterial, tält och rollups. Föreningarna svarar för bemanning och lokal information. Bemanning fredagen 08.00-18.00, lördagen 08.00-15.00 i tvåtimmarspass. Anmälan om arbetslag görs till samorganisationen senast 20 maj, till pro.samorganisation.boras@telia.com.

Svenska Flaggans dag

6 juni, 2019, Svenska Flaggans dag, föreningsgemensamt informationsbord i Stadsparken, tid meddela senare. Föreningar som tidigare fått en fana förväntas vara representerade. Tider meddelas senare.

Kretsloppet

14 september, 09.00-16.00 informationstält i Stadsparken eller på annan central plats. Kan vi kanske anmäla ett lag som representerar PRO?

Höstmarknad

27-28 september, 2019, föreningsgemensam information vid hötmarknaden Stora Torget i Borås. Samorganisationen svarar för övergripande informationsmaterial, tält och rollups. Föreningarna svarar för bemanning och lokal information. Bemanning fredagen 08.00-18.00, lördagen 08.00-15.00 i tvåtimmarspass.

Anmälan om arbetslag görs till samorganisationen senast 20 maj, till pro.samorganisation.boras@telia.com.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.