A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Om föreningen

Från vänster:Ingemar Olsson, Tore Hjert, Sylvie Ekström, Peter Persson, Jan Österström, Nils-Göran Nilsson och Tomas Lundin.

Styrelse 2019

Ordförande Tomas Lundin 0301- 463 78     070-633 76 79
                        tomas.lundin1952@gmail.com
Sekreterare     Sylvie Ekström 0301- 425 71     070-581 56 88
Kassör Tore Hjert 0320-396 22     070-537 92 46
Ledamot Jan Österström 0301- 425 12     070-693 67 24
Studieorg. Peter Persson       070-554 61 23
Suppleant Ingemar Olsson 0301- 426 33     070-956 92 47
Suppleant Nils-Göran Nilsson 0301- 425 88     070-624 25 88

 

Hemsideansvarig: Inger Hansson (inger_hansson48@yahoo.com)

Revisorer: Rune Olofsson och Hans Andreasson. 
Ersättare: Stellan Flemming och Inger Hansson. 

Valberedningen: Mary Österström, Erland Olofsson och Ingemar Olsson.

 

 

 

 
Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.