A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Möten, resor, fester m.m.

Mötesreferat

Här kan ni läsa om vad våra medlemsmöten handlar om. Även referat från andra aktiviteter kommer finnas på denna sida. Dessutom de små välkomstvers som brukar inleda våra möten.

 

PRO Örby Medlemsmöte

PRO Örby hade kallat, sina medlemmar till årets första medlemsmöte, i Dagcentralen i Örby, torsdagen den 16 januari. Vår ordförande Gerry Norén hälsade alla välkomna till årets första medlemsmöte.

 Talade om att vi fått sex nya medlemmar, sedan förra medlemsmötet. Därefter hälsade han dagens gäst  kyrkoherde Göran Landgren hjärtligt välkommen, han var inbjuden för att hålla en minnesstund, till heder för de medlem­mar som avlidit under det gångna året. När det var avklarat, tackade Gerry honom och inbjöd om medverkan vid kaffebordet senare. Därefter kom PROs sångkör fram och sjöng fyra sånger för att hedra de bortgångna. Det var Dan Anderssons ”Jag ska gå genom tysta skyar”, Björn o Bennys ”Jag har en dröm”, Rolf Lökmarks ”Rör vid min själ” och Mikael Wiehes ”Den jag kunde va”. Därefter drack vi kaffe med sedvan­ligt gott tilltugg. När mötet sedan återupptogs inledde Gerry med att informera om några olika resor, mest talade han om att vi tänker ordna en resa till inspelningen av Postkodmiljonären den 18 mars, det finns platser kvar. Han påminde om frågespor­ten den 28 januari, vårt årsmöte den 20 februari. Sedan var det lotteridragning innan Gerry avslutade mötet.   

Text Roland Andreasson      Foto Karl-Bertil Karlsson

 

 

 

Medlemsmöte med julmat

PRO Örby hade medlemsmöte med julmat, torsdagen den 12 december, på Örbygården. Några frånvarande på grund av sjukdom gjorde att vi var 66 st närvarande. Vid entrén serverades varm glögg och pepparkakor, med lite mingel. När alla kommit på plats vid borden hälsades de välkomna av ordföranden Gerry Norén, som efter välkomst hälsning uppmanade dem att gå och hämta mat, som det fanns rikligt av. När alla verkade ätit färdigt dukades det undan lite. Därefter fick mötet besök av Lucia med tärnor. Det var ett tiotal ungdomar från Örby Kyrkas ungdomsverksamhet. Som kom och  sjöng ett antal sånger vilket uppskattades mycket av våra matgäster. De avtackades med en rungande applåd. Sedan fick mötesgästerna fortsätta med ”ris á la malta” och därefter kaffe med en struva. När kaffet var urdrucket, var det dragning på våra lotterier. Sedan talade ordföranden lite om vad som inleder nästa år, därefter önskade han alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År, innan han avslutade mötet.

Text Roland Andreasson  Foto Gunnar Karlsson

 

 

PRO Örby Medlemsmöte november

 

Torsdagen den 21 november klockan 15.00, hade PRO Örby kallat sina medlemmar till möte i Dagcentralens lokal. Det kom 62 personer till mötet som efter inledningen, informerades av tre representanter, Marianne Swedblom Ann-Marie Lindborg och Ingrid Johansson från Marks Anhörighetsförening.  Målet med besöket var att försöka få fler medlemmar i föreningen. De avtackades med blommor. Därefter var det dags för vår sångkör att framföra sitt program. De sjöng sju sånger,  därefter var det kaffe med smörgås, efter fikastunden sjöng kören  sju sånger till. De tackades med applåder och alla verkade nöjda med programmet. Därefter upptogs mötesförhandlingarna igen, med att vi bestämde att föreningens del av medlemsavgiften skall bli oförändrad 20 kr nästa år. Därefter presenterades en verksamhetsplan för det kommande året som mötet antog. Kassören lämnade ett budgetförslag som också mötet godkände. Sedan var det lotteridragning där ett antal vinster lottades ut. Ordföranden välkomnade sedan alla till nästa möte, då äter vi en Jullunch med rätter från Bexells i Öxabäck, kanske kommer en lucia. Därefter avslutade han mötet.

 

Text Roland Andreasson Foto Karl-Bertil Karlsson

 

PRO Örby Medlemsmöte september

 

Torsdagen 20 september hade vi medlemsmöte i Örby PRO. Vi var 50 medlem­mar som kom och deltog i mötesförhandlingarna. Där Göran Andersson talade om bostadstillägg och visade bil­der till, detta hade även varit uppe vid PRO distrik­tets möte för någon vecka sedan. Det är så att det är rätt många pensio­nä­rer, som har rätt till bostadstillägg, men som inte söker och därför inte erhåller bi­dra­get. Sedan informerade ordföranden om kommande aktiviteter, det var ett par julmarknadsresor, en påminnelse om ”Rivierans guldgossar”, Fritsla PROs PUB­-afton den 19 oktober, PRO Horred firar 50 år fredag den 7 december. Sedan var det dags för kaffe och sedvanligt goda smörgåsar med en lika god hembakt kaka till. Sedan hade systrarna Gunvor och Ingegärd satt ihop ett Melodi­kryss, där ett antal melodier ledde fram till ett ord som då var lösningen. En vinnare lottades fram, det blev Anita Jahn. Ordföranden lämnade en rapport från PROs Kongress där han deltagit tidigare i sommar. Sedan talade han om att till nästa möte den 18 oktober, kommer Bruno Eriksson och Bengt Arvidsson att underhålla oss, med temat Dan Andersson. Sedan uppmanade han alla att köra försiktigt hem och avslutade mötet.

 

 

2018-01-18

PRO Örby hade årets första möte.

Det kom 58 personer, till PRO Örbys medlemsmöte, torsdagen den 18 januari, i dagcentralen i Örby. Där kyrkoherde Göran Landgren höll en minnesstund över de medlemmar som avlidit under det gångna året, 15 st. Minnesstunden startade med att vi gemensamt sjöng psalmen ”Härlig är jorden”, den avslutades med en tyst minut. Sedan sjöng PRO Örbys sångkör, fyra sånger före kaffet och fyra sånger efter kaffet, vilket var mycket uppskattat av mötesdeltagarna. Sedan lämnades information om resor och tänkta studier m.m. Innan den av alla väntade lotteridragningen skedde. Sedan uppmanade ordföranden alla att köra försiktigt och avslutade mötet. 

April möte hölls på OK Marks klubbstuga vid Ramsholmen.


Vi hade PRO träff den 20 april på OK Marks klubbstuga vi Ramsholm. Det
har vi haft under ett antal år tillbaka i april månad. När de 66 medlemmarna kom 
var borden vackert dukade med bl.a. vitsippor och andra vårblommor,samt
kaffekoppar och smörgåsar. Mötet började med att ordförare Gerry hälsade
alla välkomna,och presenterade den nye sekreteraren Roland Andreasson som 
fick en varm applåd. Vi har sedan årsmötet i feb ,inte haft någon sekreterare.
Medlemmarna godkände dagordningen och Gerry lämnade över taktpinnen till 
PRO sångkör i Örby under ledning av Alf Gabrielsson. Kören sjöng 7 sånger
före kaffet och bl.a. Mosippan - Sommarpsalm från Åland- Lätt som en
sommarfjäril och Örbysången. Efter kaffet fortsatte kören med bl.a. Mälarekyrka
Annas visa- Sånt är livet och Änglahund. Kören fick många och långa applåder.
Vi tog en bensträckare innan vi fortsatte med mötet. Ordföraren fortsatte med
att berätta att PRO riks fyller 75 år och det kommer att firas i Göteborg den 15
maj. Det kommer att gå buss från Örby cirka 11,50. Vår egen resa till
Visingsö den 31 maj finns 1 plats kvar. Vi tror att Medlemmarna var mycket
nöjda med denna träff.

 

Årsmöte 16 februari 2017

55 medlemmar kom till årsmötet. Ordf och sekreterar inledde med visan från årsmötet 2016 som  var lite omskriven för att stämma in på dagens möte. Gerry hälsade välkommen och berörde några punkter i årets verksamhetsberättelse. Han pekade på de ökade medlemssiffrorna och den relativrt goda verksamheten.
Till dagens underhållare hade Stig Svensson från Svenljunga engagerats. Med sång till dragspel radade han upp ett antal melodier som alla nog kände igen och kunde nynna med i. Det blev också tillfälle att lufta struparna i några allsånger.

Eivor Lövgren valdes till ordförande för mötet och hon skötte klubban med van hand. Gerry Norén omvaldes till ordförande och Ulla Hagman till kassör för 2017.

När alla val var överstökade avtackades Alf Gabrielsson som avgick efter tio år i styrelsen varav nio som sekreterare. Han tackades med PRO guldnål, en penninggåva, blommor och vackra ord från ordföranden.


Georg och Elsa Kvibro fick också blommor då dom avgick ur kaffekommittén. De var dock inte närvarande men blommorna skickades med bud.

Ordföranden informerade om att offerter var inkomna på hjärtstartare och inköp kommer att göras snart. Utbildning av ett antal personer skall samtidigt göras.
Sångkören kommer att sjunga på äldreboendet Lärkan i Kinna 28/2, vara med vid körernas dag i Öxabäcks kyrka 6/3 och sjunga vid frivilligverksamhetens café i Örby på torsdag 9/3 i samma vecka. Ordföranden påminde om PRO-vetarna 1/3 då Örby möter Horred i returmatch i Örby dagcentral 16.30. 
Därefter förklarades mötet avslutat.

Visa vid årsmötet 2017  Mel: Fattig bonddräng

Alf:      Jag är gammal gubbe, jag är född trettisju
Gerry:  Jag är som en ungdom, ett år yngre än du
Alf:      Yngre må så vara, men du är ju rätt kort
Gerry:   Ja, jag tror mig vara, av en helt bättre sort

Alf:       Bättre tror jag inte, men du är ju vår boss
Gerry:   Visst jag är ju chefen, som bestämmer förståss
Alf:       Men jag får ju alltid, hålla ordning på dig
Gerry:   Du får vara glad att, du får sitta vid mig

Så går dar och veckor, tiden fort rinner ut
Och vi kämpat samman, men i dag är det slut
Vi vill bara säga, vi skall årsmöte ha
Därför sjunger vi vår, sista visa i da

Nu i februari, blir det inte nån präst
Nej en trubadur det, skall vi ha som vår gäst
Han som är från Sven-ljunga välkommen är
Stig Svensson du ska veta, att vi diggar dig här

Så välkomna alla, säger vi med vår sång
Nu är tiden inne, för att sätta igång
Klockan är ju slagen, är ni redo måntro
Låt oss börja mötet, nu i vårt PRO

Mote med minnesstund 19/1 2017


80 personer kom and lyssnade på kyrkoherde Göran Landgren som höll en fin minnesstund för de nio medlemmar som avlidit 2016. Koren medverkade med åtta sånger.

Nedan några bilder från mötet:

 

 

Dags att summera. 
Plus eller minus.
Hur som helst var det ett välbesökt och trevligt möte.

 

 

 

 

 

 

Sture Johansson underhöll 17/11

Med sitt dragspel OCH fina musikutrustning Bjod han på en Härlig musikunderhållning. Det fanns ett program i Två Avdelning med kaffe emellan where det var musik varvat med Roliga historier. Programmet var varierat med både Gammalt och Modernt and TILLFÄLLE till Allsång. Höger vid Publika smak.

Minnenas kör SJONG 20/10

Vi räknade med Mycket människor NAR Minnenas kör from PRO Torestorp / Älekulla bör Underhåll. Därför valde vi Församlingshemmet Och det behövs utrymme Närs NÄSTAN 100 personer inkl. Koren skulle få plåtar VID gränsen.
Efter ATT borgmästare. and sekreterar. sjungit en liten välkomstvisa kund borgmästare. Gerry Norén förklara Skönhet Möte Handel öppnat OCH Välkomna stora Koren.
Koren inledde med Vackra "Rör VId min Själ" och sedan följde en Mycket omväxlande och trevligt hopsatt programmet.
Waterloo OCH Du ombordstigning realtively själv en tyrolska och när de heliga gå marscherar i var NÅGRA Applicability på Koren program. And att-det var uppskattat var integre ATT ta förlora på.
Kaffe and smörgåsar och sockerringar som Elsa Thorén Bakáts smakade förträffligt Mellan de Två avdelningarna med sång.
Efter sång var dra på lotterier Saalt. Lotterukommitten bye this Gång ordnat med så ATT alla vinster var rättvis handel Markt. Kaffe, te, kex, choklad, honung mm var vinster som alla Vinnare Verkade belåtna med
Sedan följde en hel del information om Olika aktiviteter finländarna.
Parkeringsfrågan i Örby centrum VID VARA medlemsmötet diskuterades Och tankar om ATT senarelägga mode vakt. Fall tas upp igen Närs medlem marna hunnit Tänka till saken.
Aven Fråga om ATT disponeras en hjärtstartare ATT har tills händerna breda hopfällbara ankomster and Resor dryftades and Agency skal riva upp detta.
Efter 2,5 timmar kund ordföranden Gerry Norén avslutande av Trevliga oktobermötet. 

Välkomstvisa 20/10. Mel: Rosa på bal.

Tänk ATT träffas är here Igen
Och få Sjunger en sång, det var Länge sen
Och ATT nio har Hittat hit va bra
bara i webbplatsen när
Nu Närs den passionerade nånting särskilt På gång
Närs dag vi skal få lyssnar till sång
Närs vi har framgångsrika i att göra träffas som vår gäst
Koren som tillåter vice Bäst
Torestorp OCH Älekulla
platser where dom Håller till
dom låter har struparna Fulla
and Sjunger det äR Vad dom vilda
snart passionerade vi Fard med Våran sång
Om så, knep sedan ordförarn möte i Gång
Nu halsen vi Nar vi Slutar vår bitars
Välkomna ALLA HIT

Nedan bilder fran Skönhet Möte Handel 20 oktober

 

 

Mote med korvgrillning

92 personer på Örbygården. DA AR full uppsättning. Och säker på att det var något Trångt men med ett gott humör går mesta beror på.
Henry August cap idag underhållare. Känd sedan Sina år Medarbetare Vid Rafio sju. Numer glad pensionär som Underhåll i byn OCH deltar januari Hjalmarsson musikaler i Borås.
Han Bjod ett uppskattat program med visir till gitarr blandat med berättar from sitt liv. Mer eller mindre trovärdiga.
Efter hans ansökan var Korven färdiggrillad OCH Allt var framdukat på Örbygårdens balkong. Bara ATT KOA i OCH tar för sig.
Sedan var det information om Fall aktiviteter med studiecirklar, gymnastik, boule, promenader, Körsång mm
Gerry påminna praktikanter friskvårdsdagen i Horred 22 augusti OCH musikalen "Sugar" på Sagateatern Borås 7 oktober
Inte mindre An River människor anmälde sig som NYA medlemmar Vilket ÄR Mycket glädjande.
Efter 2,5 timmar kund ordföranden avslutande träff och hälsa alla Välkomna till möte med måttlig syn på Örbygården
September 15.

Nedan: Bilder Fran Grill parti. Foto: Karl-Bertil Karlsson / Alf Gabrielsson

 

Mote med bankbesök 17/3

This ligan var melodin till välkomstvisan Gamla skillingtrycksliknande "On blomsterklädd kulle ..."
Så snart sång var avklarad kund ordföranden Gerry Norén hälsa välkommna tills fullsatta Dagcentralen where 80 medlemmar bänkat själv. And en särskilt Välkomnande till Swedbank-Sjuhärad and Fastighetsbyrån att idag Gaster.
Och säker på att det var en hel del både intressant and användbar information som gavs. Båda Nar det gäller på husförsäljning SAVAL som bank tjänster. And ATT man from bank sido lovade ATT har varje Hantering kontanter passionerade Något som uppskattas av pensionärerna.
Och ett Hade Inte enbart Goda råd med honom Utan available välsmakande smörgåstårtor att racket till Riktigt rejäla bitar till alla.
Närs siella papper var helt klart Fick alla Resa sig and Skaket ner mat till de välkända toner av Sven-Ingvars "Torparrock" i en kort men intensiv gympa pass.
Sune Emanuelsson redogjorde för innehåll i en Resa Föreningen skal göra till Gnosjö OCH tratt däromkring 11/5. Att det blir en intressant OCH innehållsrik Resa vågade Inte rdda Något tvivel om.
Gunvor Malmgren bye konstruerat en melodi korset. Ingegerd Ivarsson och Ove Hansson spelade UPP 12 melodier OCH Kurt-Erik Eriksson agerade frågeledare and ställde Klura Frågor Linked till låtarna. En mängder Ratte svar kom i OCH Anita Liljegren Droga som segrare.
Sekreteraren lämnade rapport om föreningen fredagar anka i frågan om bakgrundsmusik landmärken som ofta forekommer i radio och TV and som Upplevelse som Mycket bra för människor med hörselnedsättning.
Ordföranden redogjorde för en nummer skrifter om Resor, Underhållning, fester OCH Annat. 
Finalen av PRO vetarna kommer ATT organiseras av PRO Örby and avgå stapeln i Församlingshemmet onsdag, 6,4 på. 16:00.
Koren framträder med sitt program som bland annat Innehållet är en jonglera på körernas dag i Guelph. Platser passionerade Dagcentralen i Örby tors 14/4 and tid 14:30.
Partierna som Saalt Hade en sträng anka åtgång OCH vinst erna this Gång Gick i påsk Tecken.
Ordföranden ger laddning till sist ATT medlemsmöte i april Hall In OK Marks stuga vid Ramsholmen torsdag, 21/04 15,00 OCH kund efter 2,5 timmar avslutande Skönhet Möte Handel

Visa Vid Skönhet Möte Handel 17 mars.
Mel: På blomsterklädd kulle ...

Den sjuttonde mars i almnackan står
OCH Gertrud har namnsdag idag
vi Molding kroppen, Att snart passionerad att vår
gripa Hjärtat slår snabbare slag
Och särskilt idag Närs vi alla skal Inkl
på Frågor korsade vi Inte Lär klara
Ja vissa är Nerverna helt utanpå
OCH alla vi musor, Hur This skal gå

Men Först utavlat Allt, skal det hander nåt bra
vi får ju Besök av en bank
så from och by nu, det finns ingen som ska
riskera ATT nånsin vara Pank
Vår ekonomi kan ta Vidare graviditet
gripa bank nog GER oss se med Pengar
det sista dom, den passionerade verkligen sant
för sen passionerade finalen, med aTT har nåt kontanter

Visst Tycker vi, När vi nu tar oss ton
ATT liv EJ Bättre kan
få Säkert available, en extra pension
som Äldre-Care strategi
så Välkomna hit, nu skal alla få Hora
Vad vi såg here, Mycket Pengar skal Göra
Ja Välkomna alla till mötet sedan
Ja för aTT nio KommITs, ett tack Ska nio har


 
Årsmötet 18/2 2016

Melodin var dålig bonddräng Närs borgmästare. and utsöndring konstig inledde möte med en liten omskrivning välkomstvisa. Ser idag underhållare Lars Sörbom var kommen and monterat upp dess högtalaranläggning Ficks sång pengarna en fin gitarrkomp this gäng.
Borgmästare Gerry Norén hälsade 70-talet medlemmar Välkomna OCH ATT konstaterade 2015 VARIT Ännu ett bra verksamhetsår med Okata medlemsantalet, bra fart på activitites Och stabil ekonomi.
Till borgmästare före årsmötet Valdes Eivor Lövgren som med van handen svin gade Klubbans.
Lars Sörbom var som nämnts engagerad som underhållare. Det kan vara ett blandat program med visir av skiftande slag. Publik Bjod på Resa med visir genom ia Cornelis, Tage Danielsson, Lasse Dahlqvist et al Besök på manga platser i flera länder Och avslutades på Gotland, som passionerade trubadur födelseplats, med "Snabbköpskassörskan" på härligt ning anka Gotland Dialect.
Efter kaffe Fick Göran Sandberg tio Minuter FÖR ATT presentera ett program med sång - and musikgruppen "Milda makter" som FRAMFÖR sitt program "I Ur och dur" på Kinna teater den 13 april. 
Gerry Norén omvaldes som borgmästare somehow kassören Ulla Hagman and sekre konstig Alf Gabriel.
One kvantiteter RESOR presenterades. Båda föreningar Egna till Gnosjötrakten OCH Marie Artur i Grovared något Samorganisation Resa till Gotland OCH Fyra Resor hölls på distriktsnivå.
Från en medlemsstat Inkom Önskemål ATT Föreningen chefer mot bakgrundsmusik landmärken som ofta forekommer i programmen i både radio och TV OCH ÄR att ett problem för personer med hörselnedsättning Vilket ÄR Allt vanligare ju Äldre men blir.
Erik Gustafsson framförde deras Tack för uppvaktningen på hans 90-årsdag.
Fyra människor undanbett sig återval avtackades med blommor. (Tre i bilder nedan)
Skönhet Möte Handel avslutades med drag på lotterier Saalt under mötet OCH en gymnastikpass till toner av Sven-Ingvars "Torparrock"
Gerry Norén tackade Eivor Lövgren som VARIT borgmästare före årsmötet med en bukett Vackra rosor and tackade available FÖR förtroendet ATT få Leda Föreningen ytterligare ett år.

Nagra bilder fran årsmöte

Nedan Gustav Josefsson, Elsa Kvibro, Sven-Erik Ringholm avtackas med blommor. John Nilsson saknas på bilden.

Visa Vid årsmötet 2016 framfört av borgmästare. and sekreterar.
Mel: Dålig bonddräng

Alf: Jag ÄR gammal gubbe, Jag ÄR född trettio
Gerry: Jag ÄR som en ungdom, ett år yngre mottagare än du
Alf: Yngre måste då ställföreträdare, men du ar ju uppväger kort
Gerry: Ja, rusa tro mig ställföreträdare, en helt Bättre svart

Alf: Bättre tror Jag Inte men du ar ju vår chef
Gerry Visst Jag ÄR ju chef som Avsättningar förståss
Alf: men Rush får ju alltid Hall ordning på dej
Gerry: Du får Vara ATT glad, får du gonna sit Vid mej

Så går dar OCH veckor, går sedan månads OCH år
Och vi kämpar Samman, and Igen vi HAR står
vi förlorade Bara Saga, skal vi årsmöten har
därför vi Samlat, allihopa i da

Nu i februari intensifierade det nan Prast
Nej en trubadur skalet har vi som vår gäst
Snabb han ÄR from Fritsla, så han Välkommen passionerad
Sörbom du skal Veta, ATT Vi älskar dig here

Så Välkomna alla, Säger vi på vår sång
Nu är tid för ATT Satta Igång
Klockan ÄR ju grand, passionerad nio redo måntro
Song oss borja "möte, nu i vår PRO

Hat Arna den 19 november

Det var en syn Härlig Närs alla 70 medlem marna kom till november Månader Möte utkast i hade. Alla Hade anammat Board uppmaning and letat framåt hade i den mest Skilda modeller and Färger.
Redan bred Entrén blev alla fotograferade på BÄSTA tvärflödesframmanar.
Innan Skönhet Möte Handel började kom Fyra studenter fran Örbyskolans elev rådet för ATT ovanför vardags Tack för ATT PRO bidragit till deras provtagning till Rädda Barnens flyktinghjälp. Provtagningen som skedde bred möte i oktober inbringade 1810 kr. Det var tredje året Föreningen engagerades i vardagen provtagningen.
Därefter framförde borgmästare. and sekreterar. en liten omskrivning välkomstvisa på melodin "Min hatt den har tre hörn"
Siv Tagesson var Inbjudande ATT informerade rådet Hjälp tills det att vården Någon anhörig i hämmad. Hon berättade om Vad som rör OCH vilka regler processlösningar.
Efter kaffet var det dags ATT ta beslut om verksamhetsplan OCH budget för 2016. borgmästare. and kassör informerade i Dessa Frågor och Skönhet Möte Handel beslutade enl styrelsen.
Mötesdeltagarna släppt Inte ryggade gympastunden fast en uppsättning i Sina fina Hattar Utan Fick upp and gymnastisera ett tag till toner av Sven-Ingvars "Torparrock"
Sedan tåg "Taube pengarna vid. Trion består av föreningar Egna medlemmar Ingegerd Ivarsson dragspel, Ove Hansson gitarr OCH Alf Gabriel sång och berättar. 
Man Bjod på berättar ur gonna dess liv med Början slaktade Anor from södra Danmark via Tyskland, Baltikum, Sluts Finland aTT sin hamn i Sverige OCH på Vinga and uppväxten dar. Hans sjöresor and visas i Sydamerika OCH sänds Medelhavet rörde något hander i Sverige både VAST OCH Ostküste Fem av ET:... s Härliga sånger framfördes Eldarevalsen, Pepita dansare, Fritiof Anderssons polka, Kärleken OCH vind OCH Fritiof i Arkadien
var Sen fashioned om förverkande av lotterier som Saalt. få Erna bestod av Pepparkakor, glögg, stickade sockor, reflex material, almanackor.
efter drygt 2,5 timmar var det dags ATT med hade pengarna på bege sig Hemåt i höstmörkret efter en stund Trevlig gemenskap.

Nedan ett par publikbilder.

Morfar trio spelade and Jonglera mötet 15 oktober

70 medlemmar kom Närs vi Bjod in till Skönhet Möte Handel 15/10. Skönhet Meeting Trade inleddes med ATT mayor and sekre konstig framförde ett skriva välkomstvisa avkompanjerade nuvarande underhållare. "Morfar Trio".
Efter att de förebådade i punkt erna på dagordningen tåg musiker erna Själv överst Underhållning.

Paul Johansson underhöll på värd Första mötet 17/9
 

Bild Ovan Paul avtackas av Ulla Hagman Septembermöte 17/9

65 medlemmar kom in Dagcentralen Närs den gammalmodiga för det första mötet efter sommaruppehållet.
Gerry inledde mötet med en liten sång som anspelade på dagens möte.
Magnus Palm from tekniker-and Serviceförvaltningen bye KommITs FÖR ATT tar del av associationer Synpunkter ang. Fel på parkeringsplatser i Centrala Örby. Når föreningar har Sina medlemmars passionerade det Riktigt besvärligt för det kommande bil ATT hitta Någon PLATS att, parkera på. Flera medlemmar har NATURLIGTVIS Inte SA Lätt för ATT promenading from Nan Plats Långt from Mötesplatsen i Dagcentralen.
Det kom Inte vidarebefordra NÅGRA konkret åtgärder FÖR ATT avslöjar FLERA parkeringsplatser och IT utövade Inte Vara Någon Fråga kommun kommer ATT Göra Något åt i nuläget.
Avgas möte i ÖVRIGT redogjordes för ett tal Resor. Gerry berättade om Vad som händer OCH NÅGRA beslut Togs på kongressen i juni. Ulla redogjorde för hösten program som bland annat inuti dålig en våffelcafé 4/11.
Till ATT svaret för Underhållning this Gång bye Paul Johansson engagerats. Hans program bestod av Gamla goa låtar som alla Verkade uppskatta Mycket OCH han tackades med manga OCH Långa Abstrakt.
Skönhet Möte Handel avslutades med drag på lotterier Saalt under mötet and lotterikommitten bye som Regular ordnat med fina OCH uppskattade vinster. 

Visa på septembermötet. Mel: Säg det en skrattar

Nu kommer sedan enthuastic snart
Att det vara trevligt vi har på Kanna
Ty DÅ vi ska Satta hastighet
på Våran Verksamhet Igen
så fall vi träffas manga Gång
OCH nio få lyssnar till vår sång
Ja - Närs att stegen drabbade bär
Vi hoppas nio skal frodas here

This dag så kom nan
en avsluta denna Örbybo
Det ÄR Paul Johansson
till oss Vårat PRO
En välkänd gäst efter många here
som alltid varmt Välkommen ÄR
Ja - var Välkommen mottagare än en Gång
med din musik OCH med din sång

Så Välkomna alla nio
lika framgångsrik i att göra en parkeringsplats några
Man får NÄSTAN spår vara
ATT Åka bil nej man får gå
Ja Hur besvärligt det kan va '
det ska vi talade om i da'
Ja - hot Välkomna Ska nio va '
Till PRO, till oss i da '

Aprilmöte på Ramsholmen 16/4

Efter NÅGRA dagars ihärdigt regn anka uppstod en Vacker vårdag med rikligt av sol Närs vi Samlade till möte att webbplatsen gänget felplacerad till OK Marks stuga vid Ramsholmen i Örby. Sön and den Vackert dukade gräns prydda med Vitsippor gjorde ATT Allt andades fjäder.
Skönhet Möte Handel inleddes med ATT borgmästare. and sekreterar. som så manga Gånge tidigare jong lite omskrivning välkomstvisa Vilket uppskattades av de 65 medlemmar som TagIT plåtar VID gränsen.
Tre NYA medlemmar kund halsen Välkomna. Information lämnades om ett nummer Olika utflykter. Horred PRO anordnade høstfest 22 maj. Hjälten från Almen is a teaterföreställning Borås Jan Jalmarsson, Marie Artur, Henry August et al Distriktet som en dagsresa till Bohuslän och IT dansar på södra Borås. Informerades available en demensdag 4 maj.
Efter all information var det dags för kaffe med smörgås and kaka Vilket som var alltid både efterlängtat OCH gott.
Sekreterar. påminna praktikanter träff på Örbygården med Varberg hjärta-lungförening April 20. Han informerade available om Promenad som Tillsammans med Asset Örbybor ÄR ATT planerad genomföras Lords. April 25. Alla uppmanades att-försök påverkade yngre OCH nyinflyttade Örbybor ATT passa i ATT få Reda på Hur det såg ut OCH Vad som fanns i Affärers OCH Annan service i Örby enligt 40-50-tal OCH Framåt.
Sedan var det dags för en låt korset. Konstruerat PRO Örby svar på Anders Eldeman. Gunvor Malmgren. Det fanns skratt OCH ganska tuff Frågor som Ingegerd Ivarsson spelade upp. Kurt-Erik Eriksson var frågeställare OCH alla jonglera med Hjärtan lust VID de tillfällen DÅ en kund text erna. Nyckelordet this gänget "VÅRKÄNSLORNA" något som FLERA Losar lyckades lista ut. I fascination som skedde blanda Ratte Svara Gick segern tills Siv Eriksson.
This Gång anordnades Inget lotteri men i stall SÅLD del PRO Lotter ett nummer småvinster tills de tursamma.
Efter Två Timmar Avslutade ordföranden Gerry Norén Skönhet Möte Handel OCH hälsade Välkomna till befallande aktiviteter. Allsång Vid Mos strand 21 maj OCH sommarfest på Örbygården 11 juni.
Innan ett Fick lag ATT Lämna plats and Åka hem Fick alla deltog ett gympapass till musik av Sven-Ingvars "Torparrock". En inslag som visade ATT Örbypensionärerna ÄR Mycket rörliga tillsyns OCH har bra fart i kroppen pengarna. 

Nedan Visan April 16. Mel: Childhood försämras. På När som sädesfälten ...

Närs som våren Äntligen tycka Vara Nära
Och Närs sipporna fältet slagit ut
så fall vi framgångsrika i att göra med ATT Riktigt svarar
Och till Ramsholmen ta med är alla ut

Att ha möte i april Långt bort i skogen
Nog förskräcker This vi Hittat på
ATT nio ej få heta tips som är vana trogen
Och till Dagcentralen blot behöver besök

Nej Nu är det, nu när NYA gånger
Nu Närs våren KommITs, Gammalt allt ut
Man får Vanya själv VID sådan Vad det lider
Nu Närs Vintern Äntligen har Märken final

Nu har vi Samlat Under denna fina stuga
Och en melodi tvär vi Losa få
Det finns nåt för Alla som brinner så Slug
Men vi Andra UTI skamvrån få Väl stativ

Och så vi gjorde en miss i vår landskaps
Vad var Värit i detta sång
De nio har senast om vår annonsering
Vi vänja sig, det blir en Annan Gång

Ja så passionerad det Närs ju minne börjar förrådde
Och från saknas en styrelse gjorde måntro
Nu en vårhälsning till alla Om vi verkligen
var Välkomna hit till Örby PRO 

Måndag 20 april gästades vi Varberg hjärta-lungförening.

Solen sken and Örbygården visade sig from dess BÄSTA sido Närs 44 medlemmar Fran Varberg hjärta-lungförening anlände med Veddige bussen tills Örby VID tiotiden.
När Gastern KommITs på plåtar Bjod kaffe med dopp. Därefter tåg PRO Örby sångkör tons and framförde ett tiotal sånger.
Något som Verkade uppskattas av åhörarna. 
Besökarna var föranlett av ATT örbyföreningen var inbjudna till Varberg Föregående år så nu skulle Örby PRO återgälda This. 
Efter sång tåg boulespelarna framåt SINA klot and uppstod en vänskapsmatch Mellan Varberg OCH Örby. De grin spelade boule kunde se sig själv runt i Vackra omgivningarna eller Bara gonna sit and Njuta av storslagna vyerna i Härliga vårvädret.
Under tiden Tand den stora grillen OCH etthundrasextio Goda grillkorvar började Sprider dess doft OCH reta aptiten på alla arbetar för närvarande.
Potatissallad, bröd and diverse Tillbehör smakade Riktigt Bra och stämning var stor.
Efter mat redogjorde Urban Svedberg FÖR Örbygårdens historia from ålderdomshem via Sjukhem and Montesiroskola till idag allaktivitetshus som drivs av Asset Örbybor sedan 1999.
Närs Klockan blivit 13,15 utformades ATT ta Farväl OCH buss vatten beten till Varberg. Hemresan Gick via Torestorp, Kungsäter etc. Och därför Passade en på ATT Göra ett stopp Vid Mos strand and beundrar denna Vackra Plats VID Öresjöns strand. Sammantaget var en Mycket trevlig tillställning både gaster and värdarna uppskattade. Kanske kommer det att finnas en förlängd av This föreningsutbyte Någon gäng.
Nedan Nagra bilder Fran besöker vår hemsida:

  

Möte farmaceut 19/3 2015

C: a 55 medlemmar kom till marsmötet som inleddes med ATT ordf.och sekreterar. framförde en liten omskrivning välkomstvisa. This Gång understödda med gitarrkomp av Pelle Jageby. Det var en varm Riktigt OCH skön vårdag OCH därför stämde inledningsversen Väl över med varken.
Ordföranden kund observerar ATT fem NYA medlemmar tillkommit sedan mötet i februari.
Information lämnades en seniormässa på Åhaga Borås 31 / 3-1 / 4 OCH borgmästare. informerade available om det Nya OCH kredit betalkort PRO just lanserat.
Varberg hjärta-lungförening pågår Besök April 20 OCH 20 medlemmar antecknade sig FÖR medverkan i morse.
Göran Andersson informerade om PRO Försäkringar OCH Gerry Norén OCH Inger Rydström en Resa till Wilhelm Moberg Maker 3 juni.
Alf Gabrielsson om ATT det blir en Promenad genom Centrala Örby April 25 FÖR ATT Minna Hur det såg ut OCH Vad som fanns i Samhall inom 40-50-tal. En turné arrangemang som genomförs Tillsammans med Asset Örbybor.  
Efter kaffe med smörgås OCH kakan fashioned för apoteksinformation. Gunilla Lein Stam from farmaceut "Hjärtat" Kinna Talad om apoteksvals and deras Möjligheter ATT hjälpte kunderna and deras Frågor om Läkemedel. Man kan få Reda på vilka Läkemedel som Äldre Inte Bör använda and vilka as Inte Bör tagna Tillsammans da oönskade effekter kan stanna tills den. Gunilla berättade available ATT ett numer kan få sin blodtryck Sortera apotekare vissa torv Dagar månaden i OCH tills and med gratis för PRO medlemmar genom mervärdeskortet.
Efter apoteket inf. det var modiga FÖR trubadur Pelle Jageby ATT take ton. Pelle har underhållit PRO Örby FLERA Gånge tidigare and ÄR det alltid Trevligt Närs han kommer and frmmför SINA visir. And available this Gång bye han en Väl komponerat program med både finstämda and burlesque sånger med Roliga and tänkvärda texter. Allt Mycket uppskattat.
Få Erna på lotterier Saalt under dagen Gick i påsk Tecken and tills slutkunden ordföranden Gerry Norén avslutande Skönhet Möte Handel och hälsa Välkommen till NÄSTA möte som Hall i OK Marks stuga vid Ramsholmen April 16. 
Bild: Gunilla Lein Stam Tack blommor Alf Gabrielsson
 


Visa Vid Skönhet Möte Handel 19/3. Mel: I natt rusa drömde.

Ikväll vi drömde Något som
vi aldrig drömt förutom
Att våren KommITs slog in oss
and Vintern det var final

Vi drömde om vill säga, vissa passionerad så
blyg det var ingen lek
Nio sjuk var som behövs för att gå
in i Kinna apotek

Men alla Riktigt Basen täcker var
and orka ej dit
Nen vi behövde naan kom
i stall tills oss här

Om så är fallet, sedan slog det oss, UTI vår dröm
ATT kanske någonstans
Kunden va så Väldigt bra
ATT en Gunilla fanns

Som kund har spelat här
i Örby lite
Så nu Hon kommer hit förståss
"ll dröm det var sant

Därefter kommer en trubadur
tills oss Ska nitro
Och sjunger lite tills gitarr
för oss i PRO

Så var Välkomna alla nio
ATT samlats en a Gång
till mode har nu Lovar vi
ATT Sluta Våran sång. 

Årsmötet 19/2 2015
Det var en välbesökt årsmöte med 70 medlemmar som ropar i Dagcentralen 19 februari.
Skönhet Möte Handel inleddes med ATT borgmästare. and sekreterar. Jonglera en liten omskrivning välkomstvisa.
Ordföranden Gerry Norén hälsade sedan Välkomna OCH gjorde ett kort Tillbaka blick 2014. Ett Gott år med god Verksamhet OCH nummer Okata medlemskap. En nettoökning med 22 medlemmar. 
Därefter hälsades Carina Holmin from ABF Välkommen. Hon bye engagerats ATT tala om cirkelverksamheten i stort and glasfusion i Synneren. DETTA ÄR Ämne relativt ny eller har blivit Populart som en Roligt SATT ATT tills fortfarande fungerar Vackra smycken och prydnad kostnader genom sammansmältning av glas i Olika Färger. Hon bye med honom en av det totala antalet alster som KommITs tills studiecirklar. Enligt följande kaffe Fick mötesdeltagarna TILLFÄLLE ATT noggrant Studera alla Mål HON adjö med. Kanske det kan bli en cirkel i This Amne fram över.
Till borgmästare före årsmötet Valdes Eivor Lövgren som hadnt Att leda förhandlingarna efter kaffe. Organet Fick lite förändrad sammansättning DÅ Britt Mossberg and John Nilsson management ATT pension.
Tills borgmästare omvaldes Gerry Norén and available Omval av kassören Ulla Hagman and srkreteraren Alf Gabriel.
Nyvalda i Agency var Gunnar, Solveig OCH Karl-Bertil. Samtliga med efter namnet Karlsson. Omval Sylvia Samuelsson OCH varje stående med ett år varje Kerstin Gustafsson, Göran Andersson, Rosa Lill Cup.
Britt Mossberg, John Nilsson, Maj-Britt Klingerberg, Maj-Britt Nilsson och Tore Rickardsson avtackades med blommor DA lämnade SINA Uppdrag. Britt Mossberg bye VARIT med byrån för 20 år OCH innehaft en plural Olika Uppdrag. Tore Rickard Valdes som hedersledamot i kaffekommittén med Rätt ATT delta i kommitténs Arbete och gemenskap VID alla tillfällen så Länge han vill.
Lotteri dragning Nya vinster skottet av Kurt-Erik Eriksson, Kerstin Gustafsson OCH Rosa Lill Cup.
Ordföranden påminde praktikanter körernas dag i Skene kyrka 2 mars OCH returmatch i Slovakien vetarna mot Torestorp / Älekulla i 4: e Dagcentralen mars.
Medlems Marna uppmärksammades på ATT medlemsmöte i april Hall In OK Marks stuga vid Ramsholmen and i maj blir en eftermiddag med Allsång Vid Mos strand. 
Nedan bild på Nya and Agency avtackade styrelseledamöterna Britt Mossberg OCH John Nilsson med Gerry Norén i mitten.
 
 

Välkomstvisa bred årsmötet 19/2 2015 
Mel: Säg det skrattar.

Nu så passionerad det Igen
ATT är ett mode på gäng
Så nu förlorat vi Två Igen
få bjuda är lite sång
Ja Tänk ett år går fort
Nu ska vi påminna Vad vi gjorde
jag, i dag Närs vi har årliga möten
Och vi hoppas att gå som baksheesh

Nu ska vi Avsättningar Hur
vi ska förfader This år
Nits vara ett år i större
eller SKA framtiden vara vår märkliga
Ska vara pina eller skadedjur
eller SKA år blivit part
Ja, vi får se det som en chans
då det går HeLa som en dans

Och så har vi trevligt besök
på Våran februariträff
Nu kommer Carina slog
Hon kan ju Allt om ABF
om Hur man fusionerar glas
så ATT Inte det går i kras
Ja, detta skal Hon Lära oss
om vi cirkel går förståss

Så Välkomna alla nio
lika framgångsrik i att göra en parkeringsplats några
Man får NÄSTAN spår vara
ATT Åka bil nej men kommer att gå
, men Huru jäkligt En IT ÄR
OCH Hur man gormar OCH svara
så, Välkomna skalet nitro
nio ÄR till Örby PRO 

Medlemmar uppfyller 15/1 2015

Årets första möte var välbesökt. 80 medlemmar kom in Dagcentralen. Vädret var Riktigt besvärligt med stark vind OCH snöslask på TVAR.
Vid första mötet på Nya år Håll alltid minnesmärke över dem medlemmar som avlidit år innan. This Gång bye flod medlemmar lämnat oss Vilks multi ett it VARIT på manga år.
Kyrkoherde Göran Landgren Höll available år this ceremoni, information om vad inleddes med ATT alla Gemensamt SJONG psalmen "Härlig passionerad jorden".
Det var en trevlig OCH Varden stund som avslutades med ATT namn på avlidna laddade upp med bildandet av en tyst minut.
Därefter SJONG föreningar sångkör tre sånger OCH började med "Dar rosor aldrig dör" med bildandet av "A ton from heaven" och "Var rusa fångad Skogar berg OCH dalar.
Därefter var det kaffe OCH en stund mötesförhandlingar innan den gammalmodiga FÖR Underhållning av Musikaliska Familjen Bergqvist from Berghem. Familjen bestod av pappa, mamma OCH Fyra barn åldrarna 7-16 år. Två spelade trumpet and en trombon Medan pappa hanterade pianot and mamma och Lill flickan stod för sång.
Det Bjod både jazz tongångar SAVAL som evangeliet OCH diverse Vackra sånger. En Riktigt bra program alla tycktes gilla. Det stod Abstrakt efter sista sång var "O store gud".
Information lämnades om Resor som PRO distrikt arrangeras i Finland, Polen OCH Andalusien.
Sex studiecirklar passionerad planerad OCH medlem marna uppmanades aTT anmals själv snare så Dessa kommer i gäng ungar våren.
Ordföranden hälsade till sist alla Välkomna till årsmötet som Häll 19 februari.  
Bild nedan: Familjen Bergqvist 
 

Julfest 
Den 11 December var det dags för den tradition ella julfesten som Hollande i Dagcentralen. På När part delta nät anlände Bjod det Glögg and pepparkaka. John OCH Sirpa Nilsson skotten Regelbunden webbplatsen ceremoni OCH såg till ATT alla Ficks smak. 
Närs så alla hadnt sätta sig i tabellen tågade 25-åringar, Tillsammans med SINA förskollärare, from Örby Förskola i. UTKAST som lucior, Land and en pepparkaksgubbe Bjod åhörarna ett välrepeterat program med sånger som Hör luciafirande till. Barnens sångarglädje OCH inlevelse charmade alla OCH frågan brinner kan ses Något finare i luciaväg. På När HeLa-programmet var tydligt tackades Barnen med var sin lilla julklapp and Varma Abstrakt.
Innan en Ficks hugga i Julbord läckerheter hälsade borgmästare. and sekreterar. alla Välkomna med en liten välkomstsång. Att mat sedan Bjod smakade Riktigt bra Verkade alla suppleanter överens.
Närs alla atit klart OCH var Matt Bjod såg en överraskning består av två örbyungdomar, Hugo Young and Filip Ivarsson, som kom and SJONG NÅGRA sånger. Först "Nu Tanda tusen juleljus" till både gitarrkomp and sent SJONG Hugo "Teddy Bear Fredriksson" Medan Filip kompade. Senaste SJONG Hugo en gammal irländsk sång à capella. En Trevligt och uppskattat inslag.
Nu bye Klockan närmat sig 17 och IT var fashioned ATT tar för sig Så mycket en orkade av ris a la Malta, som var nu framdukat. Aven This smakade förträffligt.
Men Vad Vore en julfest Utan ATT få luft struparna OCH parantes in med Allsång på NÅGRA Kanda Julsånger. And sångarglägjen var Inget FEL på blanda 70 medlem marna this eftermiddag.
En mängder Lotter bye som Regular Saalt OCH alla som bye resa med honom var så klart lite extra glad.
Ordföranden Gerry Norén Passade på ATT informerade del studiecirklar som passionerade planerad OCH hoppades i en intensiv cirkelarbete NÄSTA år.
Till nyligen var det kaffe med hembakta Kakor OCH struvor som rikigt smal mun.
Klockan hane är 18,30 innan det var fashioned FÖR ATT ordföranden vill alla God Jul OCH Gott Nytt År OCH därmed avslutas år julfest och hälsa Välkomna till NÄSTA träff 15 januari.
Nedan: Bild Hugo (vänster) et and Filip 

Nedan: Alf and Gerry sjunger välkomstvisa nedan: Välkomstsång julfest 11/12. Mel: Stilla natt Lucia har passerat, and vi har Stora fat, med julmat skinka med senap, and smör ost and sill köttbullar OCH Annat småvarmt Dartill Senaste lite ris á la Malta för den som uthärdar and wild Vem Vill ha, gärna få ta noppor till, inlagd sill kan This värma ma-agent Djup Matsmältning fortkörning ju en sup vem Inte skulle smaka julmust Lär available va bra Path-illa natten, nu är rusa matta       (tar oss för Pannan) nu wild vi hugga i                           (nu piggnar vi morän Igen) Och Äta av julmat som vi fick  Hoppa SKA Smaka rida iktigt gott så vi vill nu är alla Välkomna, har så gott  

Full lör 20 November

Vid Skönhet Möte Handel 20/11 var det packat i Dagcentralen med 80 personer. 
Skönhet Möte Handel inleddes med ATT borgmästare. and sekreterar. Jonglera en liten omskrivning välkomstvisa.
Första delen av mötet var viktigt för sångkören som skulle visum Vad som fanns repertoar. Koren började med samma program som en bye i Kinna kyrka Vid kördagen i mars. Först ett par egenskrivna Korta inledningssånger med bildandet av Österlenvisan av Olle Adolphsson. Det fanns ett blandat program Trots denna sång erna from i våra fylldes på tre stycken till. Brännö brygga illustrerat med dans av två körmedlemmar. Dansen på Sunnanö framfördes från Elly Persson OCH Alf Gabrielsson. De lyckliga Vandraren till nyligen var Första Gången som jonglera. Genom applåderna ATT DOMA var Publik Nöjd med Vad Koren bye ATT erbjuder. Alla körmedlemmar Fick som tack var hans Vacker beröm.
Efter kaffe med smörgås OCH kakan fashioned ATT Spika verksamhetsplan OCH för budget 2015. Styrelsens förslag godtogs Och budgeters har ett hölje på drygt 108 000: -. Medlemsavgiften till Föreningen för NÄSTA år beslöts vice oförändrad. 20: - / medlem OCH år.
Ordföranden redogjorde för en parar Resor. En bouleresa till Andalusien i februari and en femdagarsresa i Polen i Augusti. Intresserade kan Vander sig till Någon i byrån eller direkt till PRO-distriktskontor i Borås.
PRO vetarna börjar i februari med Torestorp / Älekulla som Första motståndare. Nollpunkt 4/2 med returmöte 4/3.
Samorganisation har skrivit till region sjukvård spår innehåll ang skrifter and allmän oro ÖVER Vad som skal hander med Skene lasarett. Ordföranden redogjorde för detta. Borgmästare Talad available ATT om Smart ledande kort kommer att-ersättas av en ny förmånskort med namnet PRO mervärde. Detta kort kommer med første nummer visas PRO pensionars i finalen av januari. Om så är fallet, sedan komma available FÖR inbetalningskort medlemsavgiften.
Rektorn FÖR Örbyskolan bye skickat ett tack för penninggåva som Samlade i mötet 16/10 som skänktes To skolan To deras provtagning till SOS Barn Settlements. PRO provtagning inbringade 1308: - OCH Tacket framfördes av Gunilla Karlsson.
Skönhet Möte Handel avslutades som brukligt med drag på massor som Saalt under eftermiddagen. Lotterikommittén bye som Regular ordnat med goda vinster som de Lyckliga vinna pengarna Fick med hennes fåll:
Till sist hälsade ordföranden Välkomna till julfesten 11/12.

Välkomstvisan 20/11. Mel: Dans på Brännö brygga. 

Cross VAD det Vimla människor here idag
ÄR det lördagskväll, nej den passionerade torsdag
ja visst DÅ vi förstår var alla Ska va
Vi har Anna uppfylla idag
Jag namngav Gerry, och Jag heter Alf
Tänk Vad Roligt det ÄR ATT See är
Att att stå here framför'm blyg Sjunger lite
Alla nio som har vågat drabbas

till vårt möte i november
äR nio Välkomna till allihopa
and intetsägande Annat i när
vi har en budget ska ta
and så skall vi Avsättningar Vad prissatta sKA va
aTT va med vår förening
som ett maste Avsättningar Nan Gang
ja nu börjar vi snart
men vi SKA ju så klart
ha Musik och sång

Ty Våran kör
göra om sig själv GÖR
fÖR ATT få dra sig ton
DÅ SKA nio get är ranson
utavlat vår larm
så mycket nio patienten för
nu Säger vi tills slampa
var så bra and Njut.

 Nedan NÅGRA publikbilder from den Trevliga årsjubileum part 24/10

och kanalerna musik erna Ingemar OCH Kjell Distriktsordföranden Rune Johansson överlämnar en penninggåva till kassören Ulla Hagman Eivor Lövgren och Ove Haraldsson PRO Kinna
Lars-Åke Zackrisson PRO Skene OCH Gerry Norén


Per-Ove Esbjörnsson PRO Torestorp
 

Gösta Wåkerås PRO Rydal and Gerry Norén
Inger, Ing-Britt PRO Öxabäck OCH Gerry Norén Marita Hallin PRO Fritsla and Gerry Norén Möte 18 september


Värd första möte 18/9 Hollande som regelbundet Dagcentralen. Platsen var mestadels packade Närs 75 medlemmar kom för ATT tar del av trålen som fanns på dagordningen.
Skönhet Möte Handel inleddes med ATT borgmästare OCH sekre konstigt Juggle lite omskrivnings visum handen omlastning Hur lång Sommaren VARIT and Hur Roligt det var ATT enthuastic Äntligen KommITs så PRO pengarna i Örby få Möjlighet ATT slå Igen.
To This första mötet Hade trubadur Erna Lasse Sörbom and Pelle Jageby engagerats. Dessa Två har sjungit Ihop i Olika konstellationer enligt manga år OCHj Ar Riktigt FINA OCHj rutinerade konstnärer.
De framförde sitt program om Ruben Nilsson som de uppträtt med runt landet under NÅGRA år.
De fina visdiktaren var ju en Mångsidig konstnär som skrev tänkvärda Och slingrande visir landmärken som ofta Hade en samhällskritiskt satirisk ton. Berättar ur Nilsson bor varvades med sin visir på en fin SATT. "Fimp OCH Tändstickan" var en önskad OCH kand visum något Visan om "Bergsprängar Kalle VALGRA och Hans häst". Ett tiotal visir fanns and alla Verkade Mycket Nöjda med dagens Underhållning. Pelle och Lasse avtackades med Blommor och Varma Abstrakt.
Efter kaffet var mötesförhandlingar and en hel del information.
Den 7 november, PRO distriktet abbonerat på föreställningen "Vita hastighet" på Sagateatern Borås OCH Örbyföreningen samåker med Skene PRO som hanterbara grupper på en buss. Föreställningen passionerad fulltecknad and alla platser i buss fyllda. Nagra medlemmar hittades på stacken om du förlorar återbud.
informerades de studiecirklar som passionerad planerad. Nybörjar and fortsättningskurs i datoranvändande och Hur ta hand om Sina bilder from and mobilkamera passionerad NÅGRA Cirklar plus en cirkel om Evert Taubes liv OCH poesi.
Föreningen 65 OCH This firar med en jubileumsfest i Örbyskolan 24 oktober. En fest med mat OCH dans till information om vad manga anmälde hennes chef under mötet.
Ordföranden informerade om reglerna OCH Belopp som galla de pensionars som har så Laage pensionär ATT ekonomiskt Bistånd from socialtjänsten byte blir nödvändigt OCH ATT det is a Ratte Att vara ta PÅ för Dessa pensionars landmärken som ofta passionerade Kvinnor.
Som regelbundna avslutades möte med drag på lotterier Saalt under eftermiddagen. Trevliga Och nya vinster med blommor frukt OCH Annat gott ATT förtära. Till sist hälsade ordföranden Välkomna till NÄSTA Möte 16 oktober and jubileumsfest den 24 oktober

Välkomstvisa 18/9 -14. Mel: drömmer om Elin

Vad vi drömde är
Alla nio KommITs här idag
Sommarn har pågått lång
and vi väntat så, men
tiden stått stilla
Närs vi vandrade runt OCH längtat
Längtat till enthuastic
DÅ vi träffas Igen

Vad vår dröm var skön
alla nio fanns med varenda natt
vårt vatten here
är att vi behöver
snart så passionerad är det dags
nu vibrerar det av spänning
Nerverna dallrar
Vad skal blir det HAR

UTI vår dröm
fanns det sång och Glädje och kultur
därför våra drom
fanns Tvenne trubadurer
Pelle det var en
blyg andra det var Lasse
Läcker blev en sanndröm
Tänk info om vad Underbar resa

drömmar Nu är slampa
Nu är Verket har Igen
vi tycka klara va
aTT Borja "Vårat Möte
till är alla here
from vår hjärta vild vi HÄLSA
alla finländarna here
Välkomna, Välkomna hit ska-nio va

nedan Nagra bilder FRAN 18 september
Fotograf: Gunnar Karlsson

Summer Fest på Örbygården
Vid den Underbart Vackert belägna Örbygården, som ett gäng i tid, byggd som ålderdomhem men som förvaltar nu som föreningsgård av "Asset Örbybor" användare av gtradition vi PRO arrangeras en sommarfesten i juni. Så Aven 2014 OCH datum var tors 5: e.
65 Glada pensionars fyllde stor hall som stod Vackert dukad med Härliga ängsblommor gränsen.
Borgmästare OCH sekre konstigt inledde parti med ATT ovanför en liten omskrivning välkomstvisa på melodin "Jag tror Sommaren".
Borgmästare hälsade sen alla Välkomna and informerade lite om några kommande aktiviteter. Det blir en friskvårdsdag i Horred 22 augusti Och en Resa till manifestation i Göteborg med möjlighet till övervakad 25 augusti En Resa går till Borås 7/11 DÅ PRO distriktet bokat operett "Vita Hästen". Och så firar Örbyföreningen 65 år Vilket uppmärksammas med en jubileumsfest i Örbyskolan 24 oktober.  
Sedan visade det sig rikligt med sill OCH färskpotatis, dekorerat med Ägg, tomater OCH purjolök, OCH gissa om det Tillsammans med gräddfil och dill OCH gräslök smakade bra.
Som underhållare bye this Gång Folke Jonasson bor i Falkenberg anlitats. Detta framstående speleman ÄR född and uppvuxen i en Musikaliska Familj i Öxabäck.
Han underhöll med fina melodier under ATT PRO pengarna avnjöt sommarmat.
Sedan var pull på lotterier boulespelarna bye anordnat. Och det var Aven This år en Riktigt fina vinster bord med ett trettiotal vinster fördelades lite ojämt Mellan lottköparna.
Därefter Lage för kaffe med gräddbakelser toppade med Jordgubbar.
Så Fick dagens musiker, som morän vardags Arbet som pianostämmare, Underhåll med sång och musik OCH del av småprat. Det fanns en passage anka program med musik de flesta kunder surrade med.
Ingvar Jahn, som inspirerats av naturen runt Örbygården OCH FINA stämning partiet, berättade om NÅGRA intressant upplevelser from fågelvärden han Värit med om.
Efter tre timmar var det dags ATT avslutande OCH ordföranden tackade för IT-gångna første månader OCH önskade alla en Riktigt skön sommar.  

Nedan Nagra bilder FRAN 5 juni.Grill and Allsång 24/4
stabil våffelcafé Bjod vi in till en kväll på Örbygården med korvgrillning OCH Allsång programmet.
Vi hadnt ställt upp ett nummer elgrillar vi startAd på samma gäng. Kan naturligtvis det var över OCH last propp pengarna Gick. Lite Panik till en början, men Allt förlorade sig OCH alla Ficks korv. Grillade eller stekta.
Närs magarna fick sitt var det dags ATT luft struparna. Det var dragspel gruppen "Gränsdragarna" såsom engagerats. Den grupp som webbplatsen Gång bestod av Åtta Oavsett om du är en spelade upp en racket sånger. Det var Mycket Evert Taubevisor de flesta Kande Igen and därför fanns det Riktigt bra Tryck i sång. Karlis Oder, som is a verkligt fin saxofonisten OCH Ingår mix dragspel pengarna, bye med sig sin tenor OCH Bjod på fina saxnummer. Grupp Ledare, Rune Fritiofsson, bye komponerat en del av den spelades upp OCH som slutar spelades hans "Marsch i Mark." En Trevlig kväll för De drygt 50 personer gästade Örbygården. 

Möte 10/4
En Trevligt möte DÅ PRO Skene sångkör gästade oss.
Mayor. and sekreterar. inledde med en liten omskrivnings visum this Gång anspelade på ATT fjäder KommITs tills Örby.
Koren Fick förebådade in med sitt program OCH började med "My Dalah". Sedan följde en tiotal melodier framfördes med rätt sångarglädje. Repertoaren var inriktad Glades and melodiösa sånger av vilka manga kändes Igen and where Visitors kund hum tillsammans. Att programmet var omtyckt var Inte ATT ta förlora på.
Efter kaffe Fick Britt Mossberg överta ordförandeklubban DÅ Ordinarie borgmästare. Gerry Norén hastade i väg till ett Annat möte. Det fanns en hel del information av olika slag. Alf Gabrielsson rapporterade from senaste möte med Konsumentrådet April 4 Och en grill OCH allsångskväll som skal Hall Örbygården April 24. Han informerade Aven en Resas tills Gäsene OCH Stentorp 6 maj och arrangemanget VID Mos strand 15 maj. Britt Mossberg rapporterade from distriktets årsmöte den 12 april. Informerades en utflykt till Kullabyn i Torestorp som skal genomföras 2 juni OCH vilken Första sidan korrigera sig till människor som brinner beviljade Hemtjänst.
Senast var pull på massor som Saalt under mötet where vinst erna var anpassade till den befallande påskhelgen.

Den lila vers inledde program Jonglera på melodin
"Tulpan from Amsterdam" och bye följande text:

När det gäller vår har i Örby alla, vårblommor slagit ut
Och vi är glada att äta solen mottagare än en gäng, har Närs Vintern Märken final
för då kommer Koren Ifrån Skene , OCH dom vilda Sjunger ut
så Välkomna, ska nio vice
allihopa, dålig Bara
som öre vi Lagg till
nu var Välkomna i april
att ingen vågade and kan Och vilda

Skene PRO kör underhöll. Se bild nedan.

Skene PRO sångkör i Örby 04/10

Möte 20/3

På samma dag som vi hadnt vår marsmöte inföll vårdagjämningen. Påpassligt nog framförde mayor and sekre konstig lite omskrivning välkomstvisa med vårtema. Borgmästare Gerry Norén konstaterade i Sina inledningsord ATT Föreningen fick några observant på TV. Till programmet "Country Runt" Hade Någon skickat i en bild Från årsmötet fanns Mark Bladet.
Det var c: a 60 medlemmar som KommITs i tjänsten detta gäng. Birgitta Andersson rapporterade from KPR (Kommunala pensionärsrådet) OCH deras Arbete med en strukturplan för åldrar förtroende i Mark. En sk. äldrekonvention som Säger ATT "Vid alla beslut av kommunen skal konsekvens erna för åldrar analysera OCH hänsyn tagen till åldrarna behov." Birgitta gav en utarbetad information om Arbet med webbplatsen konvention.
Till ATT svaret för Underhållning bye Jan-Erik Eliasson from SANDHULT engagerats. Jan-Erik, som ar from bord Skene, jonglera till eget gitarrackompanjemang melodier som var Populares 50-delare. Elvis, Pat Boone, Cliff Rickard, Paul Anka var Kanda hälsar på from this tid OCH from VARs repertoar Jen-Erik hämtat sin föreställning. Aven svenska artister som Alice Babs, Owe Thörnqvist OCH vridna fanns programmet som varvades med små berättar OCH anekdoter Fran 50 talets Skene OCH Borås.
Information lämnades täcker ämnen en Resa till operetten "Vita Hästen" Borås 7/11 DÅ PRO distrikt bokat föreställningen FÖR Sina medlemmar. Buss kommer ATT go from Skene / Örby med 25 platser / förening. PRO Örby GÖR egen Resas tills Gäsene ost and Dalénmuséet och Bonadsmuséet i Stenstorp 6/5. Då grillen OCH allsångskväll på Örbygården April 24 OCH 15 maj stor Evenemang Vid Mos strand DÅ Stefan Ljungqvist OCH Lennart Palm komma. Ordföranden Avslutade med ATT hälsa Välkommen till NÄSTA medlemsmöte April 10.

Here ÄR Texter tills inledningsvisan 20/3.
Melodi: högt i Skynet skolas Svalorna flyga.

Nu har Vintern flytta bort Ifrån Världens
gripa det kommer, kommer det vår
över Karlshed OCH Vänåkra GARDEN
tror att vi våren passionerad på väg, ja ÄR den
nu tjugonde mars Närs vi samlar in
kan Kanna själv vårfin and gå
så var Välkomna hit
alla Vänner vi kann
till Örby PRO

OCH dag vi Gast som skal Sjunger
Ja sKA SPELA OCH Sjunger för oss
melodier vi horder UNGA
sKA jan-Erik balpress framåt ur sin lunga
så vi Säger Välkommen till Örby
vi väntat dig måste tro
ja var Välkomna hit
alla Vänner vi kann
Till Örby PRO


Årsmöte 20 februari

Det har förpackats i Dagcentralen i Örby med närmare 80 personer vid årsmötet 20 februari Skönhet Möte Handel inleddes med ATT borgmästare OCH sekre konstigt framförde en liten omskrivning välkomstvisa, kompade av Ingegerd Ivarsson dragspel och Ove Hansson gitarr. Som borgmästare för mötet Valdes Eivor Lövgren som rutinerat lotsade valdeltagandet till alla beslut.
Ordföranden Södra Älvsborgs PRO distrikt Rune Johansson var Inbjudande som gäst and uppehöll sig i hans hävdat Vid alla de aktiviteter som vann detta viktiga år med val till riksdagen, kommuner OCH råden. PRO föraren ju äldrefrågorna med stor intensitet OCH förebådade in med en upptaktsmöte Da politiker from och ligan riksdagspartier passionerad inbjudna, Borås på stora torget 14 mars Precis sex månader innan valdagen.
Innan det var gammaldags FÖR fikaavbrott gjorde sex studenter from klass 4 B i Örbyskolan ett framträdande med ett par dans antal Modernt snitt Vilket Gillad av åskådarna.
Efter kaffet var det dags för mötesförhandlingar med alla val till föreningar Olika Kommitteen OCH ansvar. Det var Omval på NÄSTAN alla register DÅ ENDAST en person undanbett sig återval. Verksamhets -OCH ekonomisk berättar genomgicks and ansvars beviljades. Som borgmästare Ficks Gerry Norén förnyat förtrogenhet somehow kassören Ulla Hagman and sekre konstig Alf Gabriel. Övriga byrån passionerad Göran Andersson, Britt Mossberg, Rosa Lill Kopp, Kerstin Gustafsson Sylvia Samuelsson, Bernt Kopp and John Nilsson.
Skönhet Möte Handel avslutades med drag på massor som Saalt under mötet OCH ordföranden hälsade till sist Välkomna till körernas dag i Kinna kyrka OCH match i Slovakien vetarna mot Skene 3 respektive. 5 mars vilka ÄR de verksamheter som är Narma programmet.

Inledningsvisan this Gång Jonglera på, melodin "Det ÄR Spring"

Säg passionerad våren, ja passionerad våren
ja det passionerade nånting vi TVA
har gått and väntat Uppa
Vad kan ställföreträdare, ho kan förklara
det ÄR ju Nat har fattats oss Två
vi har ju Inte alls Kunnat fatta
Varför vi värit Trotter OCH matta
vi passerade and tjurat, and vi surat
ja det passionerade nånting vi väntat på

, men nu så marten vi nu förstår vi
aTT de saknats den passionerade
nio alla sitt here
de fattiga bara, aTT here några suppleanter
NAR tillåten årsmöte Äntligen bär
Närs vi kvar FRAMFÖR är i hallen
en eftermiddag i Dagcentralen
Ja da so marten vi, för då förstår vi
att det passionerade att vi har väntat på

så passionerad Rune, så passionerad det Rune
som har KommITs till oss, han som passionerad Våran chef
Ja passionerad Rune, ja det passionerad Rune
som har AKT HeLa vägen till oss
Närs vi skal Vårat årsmöte Håll
Rune KommITs hit för aTT Kolla
Ja det passionerade Rune, ja den passionerade Rune
som vi nu Välkomna till oss förståss
nedan Gerry Norén OCH Rune Johansson

Gerry Norén and Rune Johansson

Mote med minnesmärke den 16 januari

Som brukligt Vid årets första möte Hollande ett minnesmärke över medlemmar som lämnat dödligheten under 2013. This ligan var kyrkoherde Göran Landgren Inbjudande ATT förrätta this ceremoni som inledde mötet, enligt ATT ordföranden Gerry Norén hälsat Välkomna. Minnes avslutades med ATT Namn på Åtta avböja under belastning fjolåret upp and alla mötesdeltagarna Tillsammans SJONG psalmen "Härlig passionerad jorden". Därefter SJONG föreningar KOR tre sånger. Man inledde med "Jag skal gå genom tysta skyar" av Dan Andersson som följdes av "Hembygdssång" med text av David Bengtsson Öxabäck OCH Avslutade med anmälda landmärken ofta Hörda "Rör Vid min Själ" som i den ursprungliga kallas "Du stiger upp mig" och som Asa Jind satte svenskt text i.
Efter kaffet som följde inleddes mötesförhandlingarna. Information lämnades om FLERA Resor and en föreställning på Sagateatern i Borås sång och show grupp "Milda makter" den 31/3 OCH 1/4. Informerades oclså om ATT Pro via HeLa land genomför en aktivitet 14/3 FÖR ATT LYFT OCH påminnelser frågan om orättvis beskattningen och pensionssystem som är utformat som GÖR ATT pension erna sjönk Närs den sk "Brömsen" förvandlas till. I år sjönk ju Pensionen med 2,7%, Något som alla pensionars i Dagarna blivit VARs nar den orange kuvert KommITs. Möten and debatter går därefter ATT Aga rom from 15/3 -30/4 DAR politiker from alla parter komma ATT vara inbjudna.
En av föreningens medlemmar tränar upp frågan om bakgrundsmusik som ofta Fyra forekommer i både radio och TV i samband med Talad inslag. Något att personer med Olika hörselnedsättningar Upplevelse som Mycket påfrestande. Styr Else lovade ta upp frågan Igen and tills kan skriva PRO centralt FÖR ATT försök få Bättre förståelse för problemet this musik, exil efter många Äldre.
Informerades de studiecirklar som ar På gång and det är pent NÅGRA platser objekt i cirklarna "Släktforskning", "Excel Databas" och "Läs och res" om Västmanland.
Fem Nya medlemmar hälsades Välkomna Association.
Frågetävlingen PRO vetarna kommer ATT startade i februari OCH ÄR Örby lottade ATT Möte Skene i första matchen som skal gå i Skene.
Senast på programmet var pull på massor som Saalt under mötet OCH MANGA ny eller Trevliga vinster hittade Sina Lyckliga Vinnare. Därefter avslutades Skönhet Möte Handel and ordföranden hälsade Välkommen till årsmötet 20 februari.
Nedan Göran Landgren and Gerry Norén 16/1 2014 

Julfest 12 december

Den senaste kärlet har barn Fran Örby Förskola Svarat FÖR luciaunderhållningen and så var nedgången available år. Det var tjugotalet barn som kom and genomförde en Väl inövat lucia program. Lucior, Land and pepparkaksgubbar SJONG alla de välkända julafton and lucia sång vev, Och de SJONG. Det var verkligen inlevelse i uppträdandet så både barn OCHj pensionars Verkade frodas Mycket Gott och uppskatta tillställningen.
Ja det var ganska packad i Dagcentralen DÅ Inte minskat med ett 90 medlemmar kom för ATT delta i årets julfest.
Efter luciaframträdandet var gammalmodiga ATT Smaka Julmat som serverades. And where fanns Det mesta av det hor Julbord tills. Läcker var välsmakande så ingen behövde gå hungrig fåll.
Det var integre ENDAST magen som Ficks utan det gavs available ATT TILLFÄLLE luft lungorna med Allsång and örbyborna ÄR integre ATT tuff get ATT Sjunger. Alf OCH Barbro Gabriel framförde en omskrivning visum handen omlastning PRO associationer. Läcker ackompanjerat av Ingegerd Ivarsson dragspel. Gerry Norén hjälpte till med julstämningen genom ATT Sjunger Adams Julsång duett utan avdrag för ett Själv förmätet Christer Sjögren.
Till nyligen var det drag på lotterier Saalt enligt kvällen OCH parti avslutades med ATT ordföranden önskade God Jul and hälsade alla Välkomna till NÄSTA medlemsmöte 16 januari 2014. Annars minnesmärke över de medlemmar som avlidit under 2013 kyrkoherde Göran Landgren.

Koren underhöll

Över 80 medlemmar kom till vårt möte den 14 november Vilket passionerad detsamma som ganska full. Skönhet Möte Handel inleddes med ATT tre representanter för Örbyskolans elevråds kom för ATT tacka för penninggåva som Föreningen skänkte till skolan efter insmaling på tidigare medlemsmöte. Skolan genomförde DÅ en provtagning till Förmån SOS Barn Settlements.
Därefter var det dags för föreningens egen sångkör ATT svaret för Underhållning. Det fanns ett blandat program med integre ENDAST ren Körsång som framfördes. Urban Svedberg framförde en monolog om Tummen som Hasse and Tage skrivit. Elly Persson SJONG solo i "Blue Visan" Ove Hansson spelade "västkusten rullande" på munspel OCH Alf Gabriel rappade. Programmet sammanhölls av ATT 12 siffror presenterades på små kant. Programmet Verkade uppskattat and medlem marna verkade vice belåtna med sina sångkörs skär. 
Efter servering av kaffe var det dags för ett tag mötesförhandlingar where ia budgeters 2014 fastställdes. Beslutades ATT medlemsavgiften till Örbyföreningen är 20: - För NÄSTA år. Information lämnades en hälsokväll som ager rum på Skene lasarett November 20 Arrangörer passionerade Västra Götalandsregionen. Informerades available om Café 9-en i MÅLSRYD som Gast Lennart Palm from Lerum November 27 Lennart passionerad ia Känd FÖR ATT figurerade Anders Elde Mans programmet "Melody korsade" where han ofta landmärken visas frågorna Musikaliskt. Tid 14,30 and PRO är from HeLa distrikt passionerad Välkomna.
Studierna Ar under planerad vårsäsongen presenterades. Ett informationsblad om både studier OCH mötesprogram kommer ATT SKICK Till alla medlemmar Fore år.
Initierat from en mötesdeltagare gjorde en provtagning till Typhoon offer på Filipinerna som inbringade 1700: - Vilket Belopp intagna på radiohjälpens konto
sluts företogs dra på lotterier Saalt under mötet. Gain Erna bestod av hembakade varor som boulespelarna skänkt som Tack för de Nya bouledräkter Föreningen bidragit ekonomiskt med. Ett initiativ som uppskattades av byrån.
Till sist hälsade ordföranden Gerry Norén Välkomna till föreningar julfest som Hall In Örbyskolans Mat tors 12 december 17:00.
Nedan Koren fotograferade under mötet. 

Taube i Örby

 

30 oktober Holler en Taubekväll på Örbygården. Det var PRO i Örby som engagerat vissångaren Ingvar Gunnarsson from Mölnlycke FÖR ATT Sjunger sanger av, OCH berättar om Evert Taube and hans skrivande. Ingvar is a van Taubetolkare som bl. a. under 23 år i följd den 12 mars som passionerad Evert Taubes Födelsedagen, Håller en Taube Konsert i Mölnlycke kultur. Den 50-talet Taubeälskare som trädde i Örbygården Fick just högtidsstund. Den Ficks hora 20 visir where sångaren framförde integre Bara mest Kanda utan available FÖR NÅGRA Publik helt Okända visiret. UR kväll repertoar kan Namnge Kander visorna "Inbjudan till Bohuslän" och "dans på Sunnanö" och den mindre Vanliga "Kärleken OCH Wind" och "A Håttespelman". Mellan sång erna Ficks åhörarna Hora både Roliga and intressant berättar ur gonna dess livslängd. Att Publik kund Mycket av trål som framfördes enligt kvällen Markt på tillfällen DÅ den gammalmodiga FÖR Allsång, utväg fanns en Mycket sång villig samling Taubeälskare som Passade på ATT luft SINA halsen. I pausen serverades kaffe OCH frallor OCH Närs kvällen avslutades med "Fritiof i Arkadien" som extra nummer, Verkade alla helnöjda med Vad man VARIT med om webbplatsen höstkväll.

Nedan Ingvar Gunnarsson 

 

 

"Song Hjärtat va mé" var Titeln på vårt möte den 17 oktober. 75 medlemmar kom OCH Fick Hora Eva Peterson som var Inbjudande ATT tala om Hjärtat. Eva Hallit in med hjärtrehabilitering sedan 1987, jätte kunniga och BIG Erfarenhet om Hjärtat OCH också Funktion. Hon Talad om både RISK OCH färska faktorer Och Hur man Bör leva FÖR ATT this muskel skal klara en Långt liv. Mycket and Viktigt AngelaG FÖR BÅDE UNGA and Gamla.
Efter fikastund som följde Bjod vid en tidpunkt Underhållning Gudrun Johnsson, Bruno Eriksson OCH Alf Gabrielsson och musikern Erna Ingegerd Ivarsson dragspel och Ove Hansson gitarr. Det var sånger av Evert Taube. Gustav Fröding OCH Kurt mars och en del Annat. Avslutande SJONG Gemensamt pass anka nog denna dag Sonya Hedenbratts Gamla paradnummer fran jubel i busken "Song Hjärtat va mé"
Ordföranden Gerry Norén rapporterade from District Höstmöte 16/10 OCH informerade om aktuella Resor och påminner praktikanter Evert Taubekvällen på Örbygården 30 oktober OCH NÄSTA möte 14 November.
Att se samma dag meddelades som årets "rättvisemärkt dag" var kaffe som serverades Rättvisemärkt på något sätt de vinster som fanns på dagens lotterier. De Första Fyra förstärknings erna var består av tovade äpplen som PRO medlem är Gunilla Karlsson skänkt.
Under mötet Samlade i Pengar i ett projekt för SOS Barnbyar som Örbyskolan genomförde denna dag. Provtagningen gav 930: - som överlämnades To Örbyskolan. 

Nedan: Eva Peterson Tack blommor Alf Gabrielsson .

75 medlemmar kom 19/9 till första möte efter sommaren. Britt Mossberg var borgmästare and Hon Fick hälsa medelmmarna Välkomna DÅ Ordinarie ordföranden var några rester. Först framförde sekreteraren en liten omskrivning välkomstvisa. Därefter tåg idag underhållare Jan-Olof Kärrander from Överlida ton. Han Bjod ett blandat program med visor, schlager OCH dansbandslåtar. En omväxlande program som var Mycket uppskattat.

Efter kaffe följde mötesförhandlingar med en hel del information om Vad som also ATT Göra Inom PRO. FLERA RESOR also anordnas av båda föreningar, distrikt OCH Riksorganisationen. Borgmästare kunden observerar ATT flod NYA medlemmar tillkommit sedan förra mötet OCH ATT förening i nuläget har 289 medlemmar. Informerades om de aktiviteter som är Narma i tur och ordning för vår union nötning. Först våffelcafé 10/7 and sent ett Evert Taubekväll 30/10. Dessemellan Ordinarie medlemsmöte 17/10 kommande ATT handlar om Hjärtat.

 

Jan-Olof Kärrander som underhöll med sång och musik på vårt första möte efter sommarsäsongen 19 september

Jan-Olof Kärrander underhöll vid vårt möte 19/9 2013

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.