A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

Historik

-

 

Lite historik över Örby pensionärsförening
Nedtecknad inför 65-årsjubiléet 2014 

Starten:
Föreningen bildades 18 juni 1949. Den första ordföranden hette Johan Larsson som då redan var medlem i Skene pensionärsförening. Det beslutades att hålla fyra möten om året och att avgiften skulle vara 50 öre i kvartalet. Folkpensionen var 1949 1050 kr/år. 

Från början tillhörde Örbyföreningen Göteborgsdistriktet. Vid flera tillfällen hade man inte råd att närvara på distriktets årsmöten då resorna blev för dyra. När man senare kom att tillhöra Boråsdistriktet blev det lättare. Då kunde man ju cykla till mötena.
Ekonomi:
Att det var svårt med ekonomin framgår på många sätt. För att få in pengar funderade man på olika tillvägagångssätt. Här ett citat från ett protokoll: På förekommen anledning kom förslag om att ”varje medlem som vill yttra sig begär ordet, annars böter å 25 öre som tillfaller föreningskassan”. (slut citat).
Fanan:
I början av -60 talet beslöts att anskaffa en egen fana. Våren -61 tillskrevs därför Halldins ateljé i Stockholm som specialiserat sig på föreningsfanor och liknande. För en fana av ”rent handvävt helsiden” begär Halldins 940 kr. Man offererar också en enklare fana med duk av perlon för 820 kr. Dock inget som man rekommenderar. Föreningen anser nog att det hela blir för dyrt så ett par månader senare kommer en ny offert där Halldins uppger att man lyckats pressa priset på helsiden och kan gå ner från 940 till 750 kr. = 20%.
Föreningen begär om uppskov med beställningen och Halldins erbjuder då ett års kredit. Därför att som man skriver ”vi tyckte att Ni borde ha en vacker fana nu, och inte någon gång i framtiden”. Mot slutet av 1961 beställs fanan. Man får betala 200 kr. i förskott. Priset blir nu 798 kr. Omsättningsskatt 8,40 och frakt 6,50. 812,90 totalt. 150 kr vid leveransen och resten ”när ni anser Eder ha råd”. Efter ett halvår skriver Halldins och beklagar sig att man inte fått några pengar. Halldin uppger att han på grund av sjukhusvistelse haft firman stängd ett par månader och att han som egen företagare endast får 3 kr om dagen i ersättning ”vilket inte är mycket om man har hustru och två barn”. Nåväl, så småningom blev väl fanan betald och har allt sedan dess varit en prydnad och stolthet för föreningen.

Tidigare engagemang:
Mycket har naturligtvis skett under 65 år och föreningen har varit engagerad i många frågor. Dessa har redogjorts för under tidigare jubileer och därför uppehåller vi oss vid de senaste åren. Dock kan väl nämnas några stora frågor där föreningen var starkt engagerad. Nedläggningen av ålderdomshemmet i början av -70 talet är en sådan. Nedläggningen av postkontoret 1993 en annan fråga som PRO engagerade sig i.  
Nedskärningar:
Under de senaste 15 åren har ytterligare nedskärningar skett som varit till stor nackdel för oss äldre. Nedläggningen av distriktssköterskemottagningen i Örby var ett sådant ärende där Örbyföreningen engagerade sig, dock utan resultat. Nedläggningen av servicehusboendet ett annat. Boendet på jutevägen  var i mångas tycke det perfekta sättet att bo med kök och matsal samt härlig uteplats som de naturliga samlingspunkter varje dag. Den stora förändring som genomfördes kan inte sägas ha gagnat de gamla i Örby på något vis. Nu är det endast hemtjänst som gäller. Efter nedläggning av Lugnet i Örby finns inget boende kvar på hemmaplan för de gamla som önskar leva kvar i Örby.
Ordförande 1987-2014:
Under 15 år skötte Ella Andreasson ordförandeskapet. Hon efterträddes av Sten Malmgren som ”skötte klubban” från 2003 fram till sin bortgång i april 2008. Ordförandeskapet sköttes därefter fram till årsmötet i febr. 2009 av vice ordf. Erik Gustavsson. Sedan dess heter vår ordförande Gerry Norén.
Medlemsantal:
Medlemsantalet har från en nedgång i början av 2000 talet gått stadigt uppåt från c:a 140 medlemmar till över 300 som vi är i dag, vilket är det högsta medlemsantalet i föreningens historia.  
Skatterna:
Den stora frågan på riksplanet de senaste åren, och som engagerar många är det orättvisa skattesystem som började genomföras 2007. Ett sk. jobbskatteavdrag i fem steg som genomförts innebär avsevärt högre skatter för pensionärer jämfört med de som arbetar. Ett antal demonstrationer, namninsamlingar och andra påtryckningar har genomförts men varit resultatlösa. Motståndet mot systemet lär dock fortsätta. 
Boule:
Bouleverksamheten har blivit mycket populär. En bidragande orsak till detta är tillblivelsen av boulebanorna vid Örbygården 2001. Från början sex banor och efter utbyggnad 2012 finns nu tolv banor. Allt genomfört genom frivilligt arbete. 2009 uppfördes ett vackert och ändamålsenligt vind- och regnskydd även detta av föreningens medlemmar. Både banor och regnskydd har tillkommit med ekonomiska bidrag från Marks kommun och Örby-Svansjö MHF-avdelning. Boulespelarna deltar i flera seriesystem och hävdar sig väl jämfört med andra PRO-föreningar i bygden. 

Sångkören:
Örbyföreningen har under många år haft en egen sångkör. Liksom i boulespelet står sig kören gott i jämförelse med andra PRO-körer vilket man bevisat bl.a. vid de kördagar, med deltagande av körer från hela Södra Älvsborg, där kören varit med varje år. Ledare för kören har de senaste åren varit Karin Granberg och Alf Gabrielsson. Kören har många engagemang även utanför den egna föreningen och bidrar med många uppskattade framträdanden vid våra medlemsmöten.
Gymnastik:
Gymnastik har från 2012 kommit att bli ett stående inslag i föreningens verksamhet. Ledare för gymnastiken är Karin Börjesson Skene som leder en grupp om drygt 20 personer.
Mos strand:
De tre senaste åren har föreningen satsat på att genomföra arrangemang för allmänheten vid Mos strand. Evenemangen har genomförts i maj månad och första året engagerades Ö-barna som underhållare. Programmet blev riktig succé med c:a 300 åhörare. Efter denna framgång fortsattes 2013 med gruppen ”Gladpack” från Tranemo och år 2014 lyckades vi få hit den, i alla bemärkelser, store artisten Stefan Ljungqvist. Dessa tillställningar ska ses som en plattform att marknadsföra PRO Örby samtidigt som det gett ett tillskott i kassan.
Studiecirklar och andra aktiviteter:
Ett stort antal studiecirklar har bedrivits genom åren. En av de senaste årens cirklar var en genomgång av de butiker och andra inrättningar som fanns i Örby vid tiden för föreningens bildande. Arbetet resulterade i en bok med titeln ”Vårt Örby” vilken var färdig i oktober 2011 och som trycktes i 750 ex vilka slutsåldes. Liksom evenemangen vid Mos strand gav försäljningen av boken en välkommen nettovinst.Bland de senaste fem årens aktiviteter kan nämnas ett antal våffelcaféer, ett par visprogram på Örbygården och ett flertal resor som genomförts i föreningens egen regi.Promenader och stickcaféer har funnits på programmet men är för tillfället vilande.Våra förtroendevalda medlemmar deltar i de utbildningar som erbjuds bl.a. på Viskadalens Folkhögskola och PRO kursgård i Gysinge. 

Den nya tekniken:
Föreningen använder sig allt mer av det nya sättet att kommunicera via datorer. En egen hemsida finns och där kan de medlemmar som har tillgång till internet ta del av vad som händer.  Vi kommer i allt större utsträckning att kommunicera med medlemmarna via e-post, i takt med att de nya pensionärer som blir medlemmar, har de kunskaper och datorvana som krävs.
Nästa fem år:
Ja, hur ser föreningen ut 2019. Vår förhoppning är naturligtvis att föreningen skall utvecklas och vara en aktiv förening som arbetar för att ta till vara Örbypensionärernas intresse. Det kan gälla ekonomi, bostäder, äldreboenden, hemtjänst, hälso- och sjukvård, kost, motion, gemenskap och välbefinnande samt över huvud taget medverka till att alla skall få ett så aktivt och rikt liv som möjligt på gamla dar.
Vår devis under senare år har varit: ”PRO Örby – den glada föreningen” ett motto som vi menar är rätt även i framtiden. 

Örby i okt. 2014

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.