A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontakta oss

Kontakter

Styrelsen
Klicka in här 
 

Styrelsen

 

 

Ordförande:

Eva Ryberg
rybergeva@hotmail.com

070 581 08 98 
 

  Studieorganisatör /
vice ordförande: 

 Margareta Aspenskog 
margareta.aspenskog@gmail.com

 072 200 20 51 
  

  Kassör:

Owe Haraldsson
owe.haraldsson@telia.com

  0320-48046 
  070 554 80 46

  Sekreterare:

Berit Svensson
svensson_berit@yahoo.se 

  070 330 88 01

  Medlemsansvarig /
vice sekreterare

Margareta Ljungström
margareta_ljungstrom@telia.com

  070 392 15 15

  Medlemsvärvare: Eivor Lövgren
lovgren.bengt@hotmail.com
 
  0320-48493
  070 341 53 90
  Hemsideansvarig:

Merit Larsson
stenlid@telia.com

  0320-410 62
  070 594 95 18

  Ledamot:

Rilly Eriksson
rillyl@live

  0320-12466
  072 932 83 27

  Ledamot:

Sonja Byström
sonja.bystrom@icloud.com

  070 643 57 24

 
 

Ledamot:

Ledamot:

Karl-Erik Bernt

Kjell-Åke Söderlöv
soderlov@gmail.com

  0320-12197

  070 319 36 95 

 

Övriga 
uppdrags-
tagare: 

   
  Revisorer:

Gunnar Nilsson
Birgitta Josefsson
Inga-Lill Player
Birgit Lindh ersättare 
ersättare
  Resekommittén

Kjell-Åke Söderlöv
Karl-Erik Bernt 
Owe Haraldsson  
Margareta Ljungström

reseansvarig 
  Hemsidan Merit Larsson 0320-41062,
070 594 95 18

stenlid@telia.com

  Annonsansvarig Inger Jörneberg  073 067 70 55 
inger-jorneberg@telia.com

  Medlemsvärvare Eivor Lövgren

 
  Medlemsregistret/
Medlemsblad

 Margareta Ljungström  
  Ombud till ABF

Margareta Aspenskog
Inga-Lill Player


Ersättare 
  Ombud till 
Samorganisationen

Ove Haraldsson
Margareta Aspenskog
Eivor Lövgren
Karl-Erik Bernt 

 

Ersättare
Ersättare 
  Ombud till 
Distriktet Ove Haraldsson
Margareta Ljungström
Karl-Erik Bernt
Eivor Lövgren
Rilly Eriksson
Kjell-Åke  Söderlöv

Ersättare
Ersättare
   Valberedning Emmy Johansson 
Bertill Nordberg
Klaus Wank
Rilly Eriksson

Sammankallande 
  Programkommittén  Emmy Johansson,
Barbro Johansson
Karl-Erik Bernt
Bertil Nordberg
Karin Tengroth

Sammankallande 
  Lotteriansvariga Sonja Byström
Sune Byström
Karin Tengroth
Inger Högberg 

 

Endast möten
-"-
  Kaffekommittén  Aino Larsson,
Elsy Gustavsson, 
Marianne Kristiansson
Kurt Wikman
Ingegerd Limmert
Laila Kry
Lars Johansson
Monica Haglund
Jörgen Haglund

Ansvarig
Vice ansvarig
  Kafé/Festkommitté
(innebär olika
aktiviteter) 
Ann-Margret Lennartsson
Margareta Aspenskog 
Birgitta Berndtsson
Kerstin Larsson
Nancy Johansson
Gun Augustsson
Birgitta Andreasson
Birgitta Josefsson
Barbro Holmstrand
Aino Larsson
Lena Hansson
Ansvarig
Vice ansvarig
 
Nostalgi/grillafton
 

Ove Haraldsson 
 
 
Kontaktperson PRO-gården 

Sune Byström 
 
 
Trafikombud

Rilly Eriksson

Konsumentansvarig
Sture Johansson

Curlingansvarig
Kjell Bergqvist

Bouleansvarig
Lena Johnsson

Sångkörens ledare
Karl-Erik Bernt

Promenadansvarig
Inger Jörneberg

Kulturansvarig
Margareta Aspenskog

Friskvårdsansvarig
Irene Snygg 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

    
  


 


 
 
 

 

 

 

 

 


  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.