A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Verksamhetsberättelse

Träff för nya medlemmar 2017

PRO HORREDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

 

Styrelsen

Har under året utgjorts av ordf. Kjell Hugosson, v. ordf. Birgitta Staaf, kassör Conny Reinsjö, sekr. Maggan Johansson, studieorg. Jorma Uutela, ledamöter Rolf Nordin, Gunnel Beskow, Majvor Leander, ersättare Thomas Niklasson, Barbro Andersson, Kjell Larsson och Ing-Britt Lindskog.

Revisorer Inga-Britt Klasson, Tommy Karlsryd, med ersättare Börje Stridh.

 

Mötesverksamhet och festlighete

Firandet av vårt 50 årsjubileum har präglat mycket av året, likaså inspelningen av vår dokumentationsfilm. Föreningen har under året hållit 10 medlemsmöten och 11 styrelsemöten, därutöver har ett antal kommittémöten hållits.  En grillkväll och en räkafton ordnades under sommaren med ett 30 tal besökare 2018 års nya medlemmar bjöds in till ett möte i jan. 7 trivsel-caféer har under året samlat ett 30-tal deltagare per tillfälle. Alla funktionärer har varit inbjudna till en lyckad trivselkväll i nov..

 

Medlemsantal  Medlemsantalet vid årets slut var 341 under året har 16 nya medlemmar anslutit sig. Ett medlemsblad har skickats ut till samtliga medlemmar, information har skett på våra möten, genom Markbladet och på vår hemsida. Genom mailadresser kan vi snabbt nå 90 % av medlemmarna.

 

Studieverksamheten 25 cirklar, 457 studietimmarmed 276 deltagare i körsång, hjärt och lungräddning, hantverkets historia, öl kunskap, så var det då, ung på 60-talet, matlagning för herrar, qi-gong, träslöjd, PRO en folkrörelse, läs och res Normandie, släktforskning, historiska platser, betonggjutning och PRO Horred 50 år.

Flera av våra medlemmar har också deltagit i distriktskurser på Viskadalen och Gånghester och kurser anordnade av ABF Mark.

Alla studieledarna var inbjudna av ABF Sjuhärad i Mark till söndagsbuffé  i Rydals Värdshus som ett tack för 2018 och start på det nya året.

 

Curling  Vi är 38 deltagare som tränar 2 gånger per vecka plus matcher under terminerna. Vi har 3 lag i seriespel, lag 1 blev distriktsmästare för 4:de året i följd. Vi har deltagit på Tjörns nyårs o påsk cup samt i Fritslaslaget i juni.

 

Sångkören  Kören har 19 deltagare, ledare under året har varit Mona Holmgren och Rune Fritjofsson. Kören har medverkat vid våra egna möten, vid Körernas dag, Allhelgonahelgen i Öxnevalla kyrka, Adventskaffe på Ekås och vid gemensamhets- gruppen i Istorp. Totalt har man samlats 31 gånger under året..

 

Resor Året började med att 39 glada pensionärer åkte till Falkenbergsrevyn. I mars besökte 12 personer Fenixteatern i Borås. Sommarresan tillsammans med Västra Mark gick till Älmhult med 38 deltagare. Läs o res till Normandie med 19 resenärer. I okt. var vi 20 pensionärer till Borås på Revierans guldgossar och på Elvisaftonen i Borås var vi19 deltagare. Dessutom har vi deltagit i resor anordnade av Samorganisation och distrikt,

 

Konsumentverksamhet  Våra två konsumentombud har gjort PROs prisjämförelse på ICA Nära i Horred. De har också deltagit i utbildningsdagar på distriktet.

 

Friskvård inomhus Gymnastiken har varit samlad 28 gånger med 28 deltagare Ledare är Ann-Gerd Eriksson

Vi har tid för vattengympa på Kaskad och har igång två grupper, en på tisdag och en på torsdagar nu med totalt 60 deltagare.

Boule Vi tränar måndagar och fredagar på Eksätersbanan, från april till okt. månad, totalt 77 träffar. Vi har i år varit 30 deltagare. Vi har 2 lag i Markserien. Vi har deltagit i uttagstävlingen inför riksfinalen i Gysinge, Markmästerskapet och Friskvårdsdagen. Vid klubbmästerskap i singel och dubbel deltog många spelare. Vi ingår i boulealliansen med SPF och driver Eksätersbanan. På Ekås spelar vi boule varje fredag hela året, utomhus eller inomhus allt efter vädret.

 

Friskvård utomhus Under året har vi haft 9 historiska promenader på kvällstid. Det har varit 12 – 16 deltagare som med guide besökt olika platser. Under 30 veckor har en låda uppsatt vid Sjöbacka där man kunnat lägga en deltagarlapp, efter sin dags- promenad Varje vecka har det gått 15 – 40 personer, som hade möjlighet att få en lott.

 

Bridge Verksamhete har bedrivits i Bygdegården, där ett drygt 30-talspelare under trettio måndagseftermiddagar under gemytliga former ansträngt sina hjärnor med budgivning och spel.

 

Bordtennis  Vi har under året haft 26 träningstillfällen, under året det varit mellan 8 – 14, som deltagit, det har tillkommit 2 nya spelare. Det har varit singel och dubbelspel och även lagmatcher där vi spelar2 singlar och 1dubbel, vilket varit uppskattat.

 

Qigong Gruppen har träffats vid 27 gånger med 11 deltagare, Ledare Helena Andersson.

 

Frågesport I frågetävlingen har videltagit med laget Ingela Norström-Nordin, Börje Strid och jan Torefalk med Roland Öhrwall som lagledare. Efter att ha slagit ut Öxabäck, Fritsla och Torestorp/Älekulla, föll vi med minsta möjliga marginal i Markfinalen mot det starka laget från Skene.

 

Lotteriverksamheten   Vårt medlemslotteri på 125 lotter å 150:- med fem dragningar per år, är mycket uppskattat. Kaffelotterierna vid månadsmöten är lättsålda, vi har i år prövat med lotteristickor istället för lotter vilket har fungerat bra. Till detta kommer också att vi vid tre tillfällen sålt 880 PRO lotter vid ICA.

 

Rast faddrar  Verksamheten med rast faddrar vid Sjöbyskolan har fortsatt under året, och är mycket välkommet av elever, lärare och föräldrar. I år har vi varit 16 rast faddrar.

 

Kransaarvet  Av arvets medel på 115000;-, finns vid årsslutet 15.000;- kvar.

 

Slutord    

Året har präglats av en mycket god verksamhet på alla områden. Det har varit ett stort engagemang från medlemmarnas sida, Vi har representerats vid KPR, samorganisationen och PRO distriktets möten. Många har deltagit i kurser på Viskadalen och andra platser. Alla nya medlemmar skall känna sig välkomna. Vi vill också tacka våra sponsorer, och alla medlemmar som bidragit till ett gott resultat. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande, och med ett hopp om ett framgångsrikt 2019.

 

                                    Styrelsen för PRO Horred.

Kjell Hugosson          Birgitta Staaf       Conny Reinsjö         Maggan Johansson

 

 

Jorma Uutela        Rolf Nordin         Majvor Leander        Gunnel Beskow

 

 

Ing-Britt Lindskog        Kjell Larsson        Barbro Andersson       Thomas Niklasson

PRO HORREDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

 

Styrelsen

Har under året utgjorts av ordf. Kjell Hugosson, v. ordf. Birgitta Staaf, kassör Conny Reinsjö, sekr. Tomas Niklasson, studieorg. Berith Hugosson, ledamöter Rolf Nordin, Gunnel Beskow, Majvor Leander, ersättare Bertil Gustavsson, Barbro Andersson, Kjell Larsson och Ing-Britt Lindskog.

Revisorer Inga-Britt Klasson, Tommy Karlsryd, med ersättare Börje Stridh.

 

Mötesverksamhet och festligheter

Föreningen har under året hållit 10 medlemsmöten i Bygdegården och 11 styrelsemöten, därutöver har ett antal kommittémöten hållits. Vårfesten blev inställd, och till julbordet kom 90 medlemmar. En grillkväll och en räkafton ordnades under sommaren med ett 30 tal besökande. 2017 års nya medlemmar bjöds in till ett möte i jan. Tillsammans med Bygdegårdsföreningen har vi haft en Nostalgiafton som blev mycket uppskattad. 9 trivsel-caféer har under året samlat ett 30-tal deltagare per tillfälle. Alla funktionärer har varit inbjudna till en trivselkväll.

 

Medlemsantal  Medlemsantalet vid årets slut var 353 under året har 18 nya medlemmar anslutit sig. Ett medlemsblad har skickats ut till samtliga medlemmar, information har skett på våra möten, genom pressen och på vår hemsida. Genom mailadresser kan vi snabbt nå 90 % av medlemmarna.

 

Studieverksamheten  23 cirklar med 237 deltagare, i körsång, träslöjd, matlagning för män, fågelkurs, läs och res till Finland, Qigong, läsecirkel, trafikkurs, släktforskning och PRO i tiden, fågelkurs, betonggjutning, ung på 60-talet Två cirklar har varit på Ekås där ämnet var Så var det då. Flera av våra medlemmar har också deltagit i distriktskurser på Viskadalen och Gånghester, och kurser anordnade av ABF i Mark. Alla studieledare var inbjudna till tack och kickoffmöte.

 

Curling  Vi är 38 deltagare som tränar 2 gånger per vecka plus matcher under terminerna. Vi har 3 lag i seriespel, lag 1 blev distriktsmästare för 3:de året i följd. Vi har deltagit på Tjörns nyårs o påsk cup samt i Fritslaslaget i juni.

 

Sångkören  Kören har 18 deltagare, ledare under året har varit Mona Holmgren och Rune Fritjofsson. Kören har medverkat vid våra egna möten, vid Körernas dag, allsång i Karl-Gustav Allhelgonahelgen i Öxnevalla kyrka, gemensamhetsgruppen i Istorp och på Ekås.

 

Resor Året började med att 43 glada pensionärer åkte till Falkenbergsrevyn. I mars besökte 18 personer Fenixteatern i Borås. Sommarresan tillsammans med Västra Mark gick till Bohuslän med 37 deltagare. Läs o res till Finland med 17 resenärer. Till regionsfinalen i PRO vetarna var vi 56 supporters till Uddevalla. I okt. var vi 30 pensionärer till Borås på Singin in the rain. Julmarknadsresan till Hässleholmsgården lockade 9 pers. På julmarknadsresan till Tyskland

Var vi 6 köpglada personer med.  

 

Konsumentverksamhet  Våra två konsumentombud har gjort PROs prisjämförelse på ICA Nära i Horred. De har också deltagit i utbildningsdagar på distriktet.

 

Boule Vi tränar måndagar och fredagar på Eksätersbanan, från april till okt. månad, totalt 72 träffar. Vi har i år varit 33 deltagare. Vi har 1 lag i Varbergsserien och 1 lag i Markserien. Vi har deltagit i Markmästerskapet, Friskvårdsdagen och med 5 lag inför riksfinalen i Gysinge. Vid klubbmästerskap i singel och dubbel deltog många spelare. Vi ingår i boulealliansen med SPF och driver Eksätersbanan. På Ekås spelar vi boule varje fredag hela året, utomhus eller inomhus allt efter vädret.

 

Friskvård utomhus Våra promenader under året har inte lyckats locka så många deltagare som vi önskat. Nu hoppas vi på en nystart under våren med ett nytt koncept. Vi har prövat något nytt med att man kunde promenera när det passade och man lade en lapp i lådan vid Sjöby. Där var intresset större och varje vecka lottade vi ut en PRO lott

 

Bridge även i år har det Bygdegården spelats flitigt av 12 – 15 par under 29 måndagseftermiddagar. Stämningen har varit god och alla har trivts oavsett resultat.

 

Bordtennis  Vi har under året haft 24 träningstillfällen, under året det varit mellan 8 – 14, som deltagit, ses som en liten ökning. Det har varit singel och dubbelspel på lagom tävlingsnivå.

Nu spelar vi i Idrottshallen på torsdagsförmiddagar.

 

Friskvård inomhus Gymnastiken har varit samlad 28 gånger med 28 deltagare Ledare är Ann-Gerd Eriksson

 

Vattengympa Vi har tid för vattengympa på Kaskad och har igång två grupper, en på tisdag och en på torsdagar nu med totalt 60 deltagare.

 

Qigong Gruppen har träffats vid 27 gånger med 11 deltagare, Ledare Helena Andersson.

 

Frågesport Vi har deltagit i Veteranvetarna med lag Börje Stridh, Jan Torefalk, Ingela Nordin

med lagledare Roland Öhrwall. Efter att blivit Markmästare via Örby, Skene o Sätila/Hyssna vann vi distriktsfinalen mot Bollebygd och Sexdrega. I regionsfinalen segrade laget med hjälp av en busslast supportrar, överlägset not lagen från Norra Älvsborg, Skaraborg, Göteborg Bohuslän och Värmland. Vid riksfinalen i Umeå tog vi en hedrande 4:de plats. Vilket lag vi har!

 

Lotteriverksamheten   Vårt medlemslotteri på 125 lotter å 150:- med fem dragningar per år, är mycket uppskattat. Kaffelotterierna vid månadsmöten är lättsålda likaså de lotterier med kantareller som Nils plockar. Ett stort varulotteri vid julbordet, ger också ett bidrag till föreningen. Till detta kommer också att vi vid två tillfällen sålt 880 PRO lotter vid ICA.

 

Rastfaddrar   Verksamhet med rastfaddrar vid Sjöbyskolan har fortsatt under året, och är mycket välkommet av elever, lärare och föräldrar. I år har vi varit 16 rastfaddrar.

 

Kransaarvet    Av arvets medel på 115000;-, finns vid årsslutet 66.000;- kvar.

 

Slutord    

Året har präglats av en mycket god verksamhet på alla områden. Det har varit ett stort engagemang från medlemmarnas sida, Vi har representerats vid KPR, samorganisationen och PRO distriktets möten. Många har deltagit i kurser på Viskadalen och andra platser. Alla nya medlemmar skall känna sig välkomna. Vi vill också tacka våra sponsorer, och alla medlemmar som bidragit till ett gott resultat. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande, och med ett hopp om ett framgångsrikt 2018.

 

Styrelsen för PRO Horred.

 

 

 

Kjell Hugosson          Birgitta Staaf       Conny Reinsjö         Tomas Niklasson

 

 

 

 

Berith Hugosson        Rolf Nordin         Majvor Leander        Gunnel Beskow    

 

 

 

 

Ing-Britt Lindskog        Kjell Larsson        Barbro Andersson       Bertil Gustavsson         

 

 

 

 

 

 

 

PRO HORREDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

 

 

 

Styrelsen

 

Har under året utgjorts av ordf. Kjell Hugosson, v. ordf. Gun Kusagård

 

kassör Conny Reinsjö, sekr. Tomas Niklasson, studieorg. Berith Hugosson, ledamöter Sylvia Johnsson, Gunnel Beskow. Majvor Leander, ersättare Bertil Gustavsson, Anders Andersson, Birgitta Staaf, Rolf Nordin

 

Revisorer Inga-Britt Klasson, Tommy Karlsryd med ersättare Ing-Britt Lindskog

 

 

 

Mötesverksamhet och festligheter

 

Föreningen har under året hållit 11 medlemsmöten i Bygdegården och 11 styrelsemöten, därutöver har ett antal kommittémöten hållits. Vårfesten samlade 85 deltagare och till  julbordet kom 97 medlemmar. En grillkväll och en räkafton ordnades under sommaren med ett 30 tal besökande. 2015 års nya medlemmar bjöds in till ett möte i jan. Till kommunen har vi lämnat remissvar på hastighet, gång och cykelvägar i Horred. Tillsammans med Bygdegårdsföreningen har vi haft en Nostalgiafton som blev mycket uppskattad. 8 trivsel-caféer har under året samlat ett 30-tal deltagare per tillfälle. Vi har träffat ungdomar och personal på asylboendet, som vi spelat curling med och hjälp till med anskaffning av cyklar, cykelreparationer och trafikkunskap. Möte med Närhälsan om dess framtid, och den besvärligs nerfarten.

 

 

 

Medlemsantal  Medlemsantalet vid årets slut var 333, under året har 26  nya medlemmar anslutit sig. Ett medlemsblad har skickats ut till samtliga medlemmar, information har skett på våra möten, genom pressen och på vår hemsida. Genom mail adresser kan vi snabbt nå 90 % av medlemmarna.

 

 

 

Studieverksamheten  21 cirklar med 188 deltagare, i körsång, data, träslöjd, matlagning för män, fågelkurs, läs och res till Budapest, Qigong, läsecirkel, trafikkurs, tänk efter före, android, släktforskning och PRO i tiden. Två cirklar har varit på Ekås där ämnet var Så var det då. En endagars kurs för styrelsen och ledarna har anordnas på Helsjön, flera av våra medlemmar har också deltagit i kurser på Viskadalen.

 

 

 

Curling  Den fortsätter att öka och nu är det 45 deltagare, som spelar två gånger i veckan under terminerna. Vi har tre lag lag med i seriespel. Lag 1 försvarade i år sin titel som distriktsmästare. Vi har deltagit i Fritsla slaget och i Tjörns nyårs och påsk cup.

 

 

 

Sångkören  Kören har 20 deltagare, ledare under året har varit Mona Holmgren och Rune Fritjofsson. Kören har under året medverkat vid Körernas dag. Allhelgonahelgen i Öxnevalla kyrka, gemensamhetsgruppen i Istorp och Ekås äldreboende. Kören har också medverkat vid våra egna möten.

 

 

 

Resor.  Året började med att 11 personer åkte till Borås på nyårsrevy den 9 jan.

 

Den 29 febr. for 48 medlemmar till Falkenbergsrevyn

 

Ett teaterbesök på Fenix teatern i Borås den 26 febr. med 18 del. Vendelsö besöktes av 12 personer den 1 juni. Sommarresan gick till Skälderviken med 21 pensionärer den 12 juli. 5 person prövade fiskelyckan den 17 aug. Res o läs resan gick till Budapest den 18 sept. på 5 dagar med 17 deltagare.. Den 7 okt. var 9 pensionärer på Saga i Borås och såg musikalen Suger. Som avslutning på året den 21 nov. åkte 12 medlemmar på julmarknad i Rostock med övernattning.

 

 

 

Konsumentverksamhet  Våra två konsumentombud har gjort PROs prisjämförelse på ICA Nära i Horred. De har också deltagit i utbildningsdagar på distriktet.

 

 

 

Boule Vi tränar måndagar och fredagar på Eksätersbanan, från april till okt. månad, totalt 45 träffar. Vi har i år varit 33 deltagare. Vi har 1 lag i Varbergsserien och 1 lag i Markserien. Vi har deltagit i Markmästerskapet, Friskvårdsdagen och med 3 lag inför riksfinalen i Gysinge. Vid klubbmästerskap i singel och dubbel deltog många spelare. Vi ingår i boulealliansen med SPF och driver Eksätersbanan. På Ekås spelar vi boule varje fredag hela året, utomhus eller inomhus allt efter vädret.

 

 

 

 

 

Friskvård utomhus Med vissa förändringarunder hösten, hardeltagarantalet varit lågt, under 2016. Våren avslutades med Vendelsöresanmed promenad, grillning och bad. Nu tar vi nya tag inför 2017.

 

 

 

Bridge Ett 25-tal pensionärer har under trettio mångagseftermiddagar spelat bridge i bygdegården. Stämningen har varit god och alla tycker det är roligt.

 

 

 

Bordtennis  Vi ökar i antal, i år har vi varit 12 spelare som träffats i idrottshallen vid 28 tillfällen.  

 

 

 

Friskvård inomhus Gymnastiken har varit samlad 27 gånger med 27 deltagare Ledare är Ann-Gerd Eriksson

 

 

 

Vattengympa Vi har tid för vattengympa på Kaskad och igång två grupper, en på tisdag och en på torsdagar nu med 57 deltagare.

 

 

 

Qigong Gruppen har träffats vid 26 gånger med 12 deltagare, Ledare Helena Andersson.

 

 

 

Frågesport Vi har deltagit i Veteranvetarna med lag Börje Stridh, Jan Torefalk, Ingela Nordin.

 

Efter att besegrat Öxabäck i ett dubbelmöte med 49 – 43, förlorade vi mot blivande distriktsegrarna Kinna i semifinalen med 26 – 24.

 

 

 

Lotteriverksamheten   Vårt medlemslotteri på 125 lotter å 150:- med fem dragningar per år, är mycket uppskattat. Kaffelotterierna vid månadsmöten är lättsålda likaså de lotterier medkantareller som Nils plockar. Ett stort varulotteri vid julbordet, ger också ett bidrag till föreningen. Till detta kommer också att vi vid två tillfällen sålt 500 PRO lotter vid ICA.

 

 

 

Rastfaddrar   Verksamhet med rastfaddrar vid Sjöbyskolan har fortsatt under året, och är mycket välkommet av elever, lärare och föräldrar. I år har vi varit 16 rastfaddrar.

 

 

 

Kransaarvet    Av arvets medel på 115000;-, finns vid årsslutet 66.000;- kvar.

 

 

 

Slutord    

 

Året har präglats av en mycket god verksamhet på alla områden. Det har varit ett stort engagemang från medlemmarnas sida, Vi har representerats vid KPR, samorganisationen och PRO distriktets möten. Många har deltagit i kurser på Viskadalen och andra platser. Alla nya medlemmar skall känna sig välkomna. Vi vill också tacka våra sponsorer, och alla medlemmar som bidragit till ett gott resultat. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande, och med ett hopp om ett framgångsrikt 2017.Styrelsen för PRO Horred.

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Hugosson    Gun Kusagård  Conny Reinsjö    Tomas Niklasson    Berith Hugosson

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Johnsson  Majvor Leander  Gunnel Beskow  Anders Andersson  Birgitta Staaf

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Nordin      Bertil Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO HORREDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

 

Styrelsen

Har under året utgjorts av ordf. Kjell Hugosson, v. ordf. Elis Elmquist (1/1-15/10, Anders Andersson (15/10–31/12) kassör Mogens Christensson (1/1- 17/9) Berith Hugosson (17/9-31/12) sekr. Thomas Niklasson, ledamöter Sylvia Johnsson, Gösta Elisson, Gunnel Beskow. Anders Andersson, Majvor Leander, Gun Kusagård, Bertil Gustavsson.

Revisorer Inga-Britt Klasson, Tommy Karlsryd med ersättare Bruno Klaesson

 

Mötesverksamhet och festligheter

Föreningen har under året hållit 11 protokoll förda möten i Bygdegården och 13 styrelsemöten, därutöver har ett antal kommittémöten hållits. Vårfesten ställdes in p.g.a. för få anmälningar men julbordet samlade 120 deltagare. En grillkväll och en räkafton ordnades under sommar med ett 30 tal besökande. Årets nya medlemmar bjöds in till ett möte i jan. Tillsammans med Bygdegårdsföreningen har vi haft en Nostalgiafton och med SPF en ungersk afton, båda mycket uppskattade. Nyhet för året var att vi bjöd in till Trivselcafé vid sju tillfällen.

 

Medlemsantal

Medlemsantalet vid årets slut var 319, under året har 33 medlemmar anslutit sig.

Ett medlemsblad har skickats ut till samtliga medlemmar, information har skett på våra möten, genom pressen och på vår hemsida. Genom mail adresser kan vi snabbt nå 90 % av medlemmarna.

 

Studieverksamheten

27 cirklar med 264 deltagare, i körsång, data, träslöjd, matlagning för män, svampkurs, läs och res till Polen, qi gong, rockmusikens historia, läsecirkel, risbocktillverkning, trafikkurs, vinkunskap, hälsa och kost, ipad och PRO i tiden. Två cirklar har varit på Ekås där ämnet var Så var det då. Flera av våra medlemmar har deltagit i kurser på Viskadalen.

 

Motion utomhus

Deltagarantalet i årets vandringar har varit skiftande. Vi har besökt Riedels ridskola i Håås och vandrade i dess omgivning, Stättared, Navåsen, Hyltenäs kulle, Helsjön, Grimeton och på Vendelsö.

 

Curling

Den fortsätter att öka och nu är det 43 deltagare. Under året har vi fått ett tredje lag med i seriespel. Vi har deltagit i Fritsla slaget och i Tjörns nyårs och påsk cup.

 

Sångkören

Kören har 24 deltagare, ledare Gunilla Sohlberg. Kören har under året medverkat vid Körernas dag, i Öxnevalla kyrka med SPF kören och vid allahelgona helgen, gemenskapsgruppen i Istorp, Ekås äldreboende, och Hembygdsföreningen. Ett besök på Videbo i Veddige där kören leddes av Inga-Britt och Lasse. Kören har också medverkat vid våra egna möten.

 

Resor.

Den 6 febr. for 54 medlemmar till Falkenbergsrevyn

Ett teaterbesök på Fenix teatern i Borås den 14 mars med 15 del. Vendelsö besöktes av 13 personer den 21 maj. Sommarresan gick till Trollhättan med 32 pensionärer den 1 juli. Den 29 juli var vi 9 som besökte Bexells stenar i Grimeton. 11 person prövade fiskelyckan den 12 aug. Vi inbjöds till Postkodmiljonären den 18 aug. med var 41 medlemmar, Res o läs resan gick till Polen den 2 sept. en 5-dagars med 30 deltagare. Den 21 sept. bjöd PRO 16 köpglada pensionärer på en resa till Gekås. Som avslutning på året åkte 38 medlemmar till Bingolotto den 15 nov.

 

Konsumentverksamhet

Våra två konsumentombud har gjort PROs prisjämförelse på ICA Nära i Horred. De har också deltagit i utbildningsdagar.

 

 

 

Bridge

Bridgespelarna har ökat i antal, och man har spelat måndagseftermiddagarna i Bygdegården. Det har varit en god stämning bland deltagarna och alla känner sig välkomna.

 

 

Boule

Vi tränar måndagar och fredagar på Eksätersbanan, från april till okt. månad. Vi är 20 - 30 deltagare. Vi har ett lag i Varbergsserien och 1 lag i Markserien. Vi har deltagit i Markmästerskapet och vid Friskvårdsdagen i Horred, där vi blev 2:a. Vi ingår i boulealliansen med SPF och anordnad i aug. en lyckad sponsorkväll. På Ekås spelar vi boule varje fredag hela året, utomhus eller inomhus allt efter vädret.

 

Friskvård inomhus

Gymnastiken har varit samlad 20 gånger med 25 – 30 deltagare Ledare är Ann-Gerd Eriksson

 

Vattengympa

Vi har tid för vattengympa på Kaskad och från hösten har vi fått igång två grupper, en på tisdag och en på torsdagar nu med 60 deltagare,

 

Qigong

Gruppen har träffats vid 24 gånger med 12 deltagare, Ledare Helena Andersson.

 

Frågesport

Vi har deltagit i Veteranvetarna med lag Börje Stridh, Jan Torefalk och Birgitta Staaf.

Vid mötet i semifinalen för Mark blev vi utslagna av PRO Kinna.

 

Lotteriverksamheten

Vårt medlemslotteriet på 125 lotter å 150:- med fem dragningar per år, är mycket uppskattat. Kaffelotterierna vid månadsmöten är lättsålda likaså de lotterier av kantareller som Nils plockar. Ett stort varulotteri vid julbordet, ger också ett bidrag till föreningen. Till detta kommer också att vi vid två tillfällen sålt 400 PRO lotter vid ICA.

 

Rastfaddrar

Verksamheten med rastfaddrar vid Sjöbyskolan har fortsatt under året, och är mycket välkommet av elever, lärare och föräldrar. I år har vi varit 21 rastfaddrar.

 

Kransaarvet

Av arvets medel på 115000;-, efter årets uttag för Gekås resan är 77000:- kvar

 

Slutord

Året har präglats av en mycket god verksamhet på alla områden. Det har varit ett stort engagemang från medlemmarnas sida, Vi har representerats vid KPR, samorganisationen och PRO distriktets möten.

Många har deltagit i kurser på Viskadalen och andra platser.

Alla nya medlemmar skall känna sig välkomna. Vi vill också tacka våra sponsorer, och alla medlemmar som bidragit till ett gott resultat. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande, och med ett hopp om ett framgångsrikt 2016.

 

Styrelsen för PRO Horred.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.