A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Historik 1968 - 2018

Soluppgång över Viskadalen

Horreds PRO bildades 1968.

Föreningen omfattar orterna Horred, Istorp och Öxnevalla och ligger i Marks kommun mellan Varberg och Borås.

 

 

 

Horreds PRO bildades den

4 dec. 1968, enligt protokoll fört vid sammankomsten i Horreds Bibliotek.

Fritz Nilsson var initiativtagare och det var också han som hälsade välkommen och som senare ledde förhandlingarna. Oscar Nilsson  från Skene var kallad att ge information om pensionärsorganisationernas verksamhet,  och möjligheter att förbättra pensionärernas villkor.

Hur många som deltog i sammanträdet framgår ej, men det märks att det ej var många.
Mötet beslöt att antaga namnet Horreds Pensionärsförening samt att ingå i pensionärernas Riksorganisation, Älvsborgs Göteborgsdistrikt. Följande interimsstyrelse valdes:

Fritz Nilsson ordf. Sterner Sörding v. Ordf. Helfrid Scheéle-Sörding sekr. Carl Börjesson v, sekr. Elin Andersson studieorganisatör. Suppl. Selma Andersson, Karl Andersson, Axel Johansson och Ivar Andersson. Revisorer: Ingvar Arnesved och Anders Skarin, suppl. Stellan Helgesson. Justeringsmän blev Johan Andersson och Ivar Andersson.

Det beslöts att man skulle anhålla om kommunalt bidrag och att kommande sammanträden skulle alternera mellan Horred, Istorp och Öxnevalla.

Årsavgiften bestämdes till 7 kr.

Den 31 dec. 1969 hade föreningen 36 medlemmar. 1970 hade det skett en fördubbling av medlemsantalet till 78 st. Dessutom hade man fått ett kommunalt bidrag på 500 kr.           

Horreds Röda Korskrets hade föranstaltat om fri fotvård med 4 behandlingar per år.

1971 kom Sven Edman in som studieorganisatör, i övrigt var styrelsen oförändrad.
Vid årsmötet 1973 beslöts att utöka styrelsen med två personer, nämligen Anna Johansson och Ivar Andersson. Helfrid Scheéle-Sörding avgick av åldersskäl.
Årsavgiften höjdes till 10 kr.

Anna Johansson övertog 1975 sekreterarens uppgifter efter Sven Edman. Denne blev i stället kassör, en syssla som Sterner Sörding hade avsagt sig.
1976 blev det Rocard i styrelsen, då Anna Johansson övertog ordförandeskapet efter Fritz Nilsson, men denne kvarstod i styrelsen som sekreterare. 
Knut Hansson invaldes som suppleant i styrelsen och årsavgiften chockhöjdes med 50 % till 15 kr. 1977 hade det bildats pensionär råd inom Marks Kommen och Sven Edman valdes för en tid av 3 år företräda föreningen,  med Anna Johansson som suppl.

Fritz Nilsson och Sterner Sörding avgick båda ur styrelsen 1979. Fritz blev vid mötet vald till hedersledamot. Vid 10-års jubileet den 23 febr. redogjorde Fritz för de gångna 10 åren.
Inte mindre än 92 personer var närvarnade vid jubileet.
Nyvalda blev Einar Johansson och Linnea Svensson.
Hildur Bengtsson kom in i styrelsen 1982 efter Evert Svenäng som avsagt sig, Hildur blev nu studieorganisatör, ett uppdrag hon innehade under många år.  Troligen till och med 1995.
Anders Skarin invaldes som suppleant i styrelsen år 1983. Samma år kom Allan Krefors in  i styrelsen och övertog kassörsjobbet efter Sven Edman. Nu var medlemsantalet 107 st.
Vid höstmötet den 31 okt. avgick Anna Johansson efter 10 år som ordf. Hon hade varit med i styrelsen 2 år före ordförandeskapet bl. a. som sekr. Vice ordf. Karl Hultin fick rycka in som ordf. fram till årsmötet 1986 då Anders Skarin blev vald till ordf.

Gunnar Johansson kom med och från början förknippas han med friskvårds och motionsaktiv-teter.  Detta ledde till att han tillsammans med Delice Klaeson startade motionskommittén

1987. En kommitté som Gunnar var i ledningen för i 15 år, eller till och med 2001.

Bojan Krantz blev ny medlem i styrelsen 1987 och fick genast ta på sig kassörsjobbet, eftersom Allan Krefors avsagt sig uppdraget. Britt Karlsson och Gunnar Efraimsson invaldes 1988 och har sen dess varit synnerligen slitstarka styrelsemedlemmar.

Britt tog över som studieorganisatör 1995, en syssla som hon som behållit sen dess. Hon har dessutom byggt på med ledarskapet för teater- och underhållningskommittén.

Anders Skarin var en aktiv ordf. som såg till att nya verksamheter startades och att samarbetet
med övriga Markföreningar fördjupades.

Anders Skarin avgick som ordf. efter sju års framgångsrikt arbete. Men satt kvar i styrelsen ytterligare 2 år.
Vid årsmötet 1993 valdes Eric Axelsson som ordf. och han kom att bli den som innehaft detta ämbete längds av alla. Hela elva år, ett år mer än 70-80-talets Anna Johansson.
Flera är det som medverkat många år i styrelser och kommittéer. Bror och Astrid Olsson, exv.  Astrid som sedan varit revisor i mer än 15 år, förutom i rese- och studiekommittén flera år.
Delice Klaesson, tiotalet år i styrelse, och många år i flera utskott.
Bengt Christensson kom med i styrelsen år 1994 och blev genast populär reseledare under de åtta år som han stannade kvar. I fyra år var han dessutom v.ordf.

Greta Johansson Helsjövägen har varit en arbetsvillig medarbetare, kanske främst i sång och underhållning. Hejaklackledare, diktare och inspiratör.
Makarna Töreberg kom med 97-98 och har sen dess verkat förutom i styrelsen, även som cirkelledare och i kommittéer. 
På senare år har en gradvis föryngring skett, då nya medarbetare kommer med i styrelsen.
Nämnas bör Knut Eriksson, makarna Barbro & Bernt Lundgren, makarna Maj & Bertil Elb, Håkan Eriksson och Sylvia Johnsson.  Bernt Lundgren var vår ordf. åren 2004  -  till  2006 när han hastigt lämnade oss. Vise ordf. Häkan Eriksson övertog ansvaret framtill till årsmötet 2oo7 då Kjell Hugoson blev vald till ordf. 

Föreningen har under åren haft en mycket bred verksamhet. Minst 10-talet studiecirklar varje år i egen regi. Deltagande i kurser på Viskadelen och Gysinge. Programverksamhet vid allmänna möten som syftat till att fördjupa medlemmarnas kunskaper.
Friluftsliv genom gymnastik, promenader och inte minst boulespel. Under flera år anordnades friskvårdsdagar, ibland i bygdegården, med också uppe vid Kilagården.
 Bouelen startade rätt blygsamt på lekplatsen vid Sjöbyskolan. Kungsäters pensionärsförening och då främst Nelly Vester var våra faddrar vid starten. Från 1996 är vi med i seriespel i Varbergsortens serier. De senaste åren har vi dessutom fina inomhuslokaler i Skene. Förutom träningar deltar regelbundet ett tjugotal medlemmar i seriespel både vinter och sommar.
Pensionärsdanser omhuldas varmt inte minst för ekonomins skull, men vi har själva haft gammaldanskurser i Bygdegården. Dansen är till både glädje och nytta inte minst motionsmässigt.
Körsångarna tränar flitigt och ställer ofta upp vid våra tillställningar och även vi begravningar när de anhöriga så önskar.
Teatergruppen bör också ha en eloge för sitt engagemang. De har ofta medverkat vid de trivselarrangemang som anordnas för patienterna på Ekås.

Det är på sin plats att tacka alla som helhjärtat , många under flera år arbetat för att driva vår förening framåt. Må alla, både nya medlemmar och gamla surdegar hjälpas åt att föra arbetet vidare så att vi kan fira kommande jubileer i samma goda anda som i dag

PRO Horreds historik inför 50 årsjubileumet

1968 - 1977 Den 4 dec. 1968 bildades Horreds Pensionärsförening. Initiativtagare varFritz Nilsson som också blev föreningens ordförande. Man beslöt attföreningens område skall vara Horred, Istorp och Öxnevalla församlingar.Ett 30- tal medlemmar anslöt sig, och ökade till 78 medlemmar under de
första tio åren. Medlemsavgiften var 10 :-. Under denna perioden bestod verksamheten av möten, välbesökta Luciafester, kursverksamhet och resor med många deltagare. Man deltog flitigt i distriktskurser och var med på
Gysinge. Föreningen gick med i Samorganisationen.
1978 – 1987
Den här perioden började med att man firade 10 årsjubileum med
92 närvarande. Medlemstalet ökat nu till 140 medlemmar. Gymnastiken
startade upp med 24 deltagare. Resorna ökade i antal och med det antal
resenärer. Promenaderna startade upp, likaså motionsdanser. Trivselkvällar med grannföreningarna ordnades och PRO kören medverkade vid flera
tillfällen. Man deltog i egna kurser och de som anordnades av distriktet. Lions och Sparbanken bjöd in till festkvällar under åren. Föreningen var med i
remissförfarandet vid kommunens framtagande av servicelägenheter i Horred
1988 – 1997
Nu ökade studieverksamheten och man hade som mest 20 cirklar på ett år med 222 deltagare. Cirklar i träslöjd, oljemålning, engelska, läsecirkel, första hjälpen mm. Medlemstalet ökade till 175 medlemmar under dessa år. Man ordnade med en Friskvårdsdag på Kilagården för Markklubbarna. Boulespelat kom igång och drog till sig många utövare. Det har nu kommit till en del nya aktiviteter, så man beslutade att införa systemet med kommittéer.
Flera medlemmar deltog vid PROs 50-årsjubileum i Götaborg.
1998 -2007
Under dessa år ökade aktiviteterna inom boule, gymnastik och promenader. Boulespelarna klarade sig bra i seriespelet under flera år. Motionsdanserna på Hjortnäs tillsammans med andra PRO föreningar i Mark startades upp och blev en stor aktivitet under många år. Nu började ett samarbete med Västra Mark om en gemensam sommarresa, som fortsatt genom åren. Vid denna epoks slut var medlemsantalet 180.
2008 – 2018
Medlemsantalet ökade nu när 40-tallisterna blev medlemmar, med detta krav på fler aktiviteter. Curling kom -09 och drog till sig många spelare.
Vattengympan började och fick snart två grupper om 30 deltagare, likaså
Line-dance, qigong , bordtennis. Boulen, promenaderna och gymnastiken ökar sina deltagare. Bridgen ökade från ett tio-tal till nu 35 spelare.
Utåtriktad verksamhet startades med boule varje vecka för de boende på Ekås och rastfadderverksamhet på Sjöbyskolan som började 2011. Tillsammans med SPF Horred har vi anlagt en ny boulebana på Eksäter. Våra resor inom och utomlands har varit fler och med många resenärer. Studieverksamhet har legat på en hög nivå, med som högst 22 cirklar med 340 deltagare. Vårt lag i PRO vetarna har under denna tid gått till riksfinal och blivit 3;a och 5;a, vilket är fantastiskt gjort. Vi har fått ett arv (Kransa arvet) vilket gjort att vi fått en bra ekonomi. När vi går ut från de första 50 åren är vi 335 medlemmar.
Att vi kunnat få en så stor aktivitet beror på alla engagerade medlemmar som tillsammans ställt upp för PRO Horred

PRO HORREDS ORDFÖRANDE
GENOM ÅREN
1968-2018
1968-1975 Fritz Nilsson
1987-1993 Anders Skarin
2004-2006 Berndt Lundgren
1976-1986 Anna Johansson
1993-2003 Erik Axelsson
2007-2018 Kjell HugossonVälkomna till PRO Horreds 50 års jubileumHorreds Bygdegård Fredag den 7 december 2018Program:Kl. 17:00 Mingel 17:30 PROs dokumentärfi lm visas 18:00 Välkomsthälsning Middag & Dessert Ev. uppvaktning Kaffe och kaka Happes orkester underhåller oss till maten och dansen.Ha en trevlig kväll!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.