A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontakt

Styrelsen 2020

Ordförande     Inger Evensen    Distriktsombud
Webb Affischer
     070-


7544333

    inger.k.evensen@telia.com   
                         
Kassör     Berit Söderlund   Medlemmar Lotteri   0158- 13367     beritsoderlund2@gmail.com
                         
Sekreterare     Barbro Blidefjord   Handarbete
Bangolf
  0158- 20413     barbro_blidefjord@hotmail.com
                         
Studieorg.     Inger Ivarsson   Sångkör   0158- 40087      
                         
V.ordf.       Sivert Elköf   Friskvård
Boul Boccia
   0158- 20400     monica.sivert@gmail.com
                         
Ledamot     Ingrid  Palmberg   Resor Distriktsombud   0158- 400 07     -
                         
Ledamot     Anita   Andersson   Festkommitté    0158- 40003     anita.andersson2010@live.se
                         
Ersättare     Agneta Larsson        0158- 42145     enja1@hotmail.com
                         
Ersättare     Monica Lans   Tidningsreferent    0158- 204 00      
                         
Ersättare     Björn  Söderström       0158- 206 59     gnestabjorn@gmail.com
                         
Revisor     Roland Blomgren        0158- 42291      
                         
Revisor     Göran Lagerstedt        0158- 42106      
                         
Revisorers.     Lars Björnholdt        0158- 10427      
                         
Revisorers.     Lucie Bernhadsson        0158- 403 88      
                         
Valberedn.     Kjell Bernadsson    Sammankallande    0158- 40388     kjell.bernhardsson@gmail.com
                         
Valberedn.     Roland Blomgren        0158-

42291

     
Valberedn.     Monica Lans        0158- 20400     monica.sivert@gmail.com

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.