A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Ledamöter.

Förtroende valda 2019

Funktion Namn Telefon Mobil
       

Ordförande
bob.karlsson@telia.com

Bo Karlsson 0157-30539   070-591 46 06
Kassör  Hjördis Andersson 0157-10952 073-069 88 98
Sekreterare Monica Thorell   070-319 81 19
Ledamot Börje Karlsson 0157-12717   072-500 86 84
Ledamot/Studieansvarig Britt-Marie Lindh 0157-31204 076-767 98 00
Ledamot Knut Pettersson 0157-13440  
Ledamot Ann-Katrin Elofsson   070-215 99 57
Ledamot Margareta Linde-Malmberg    073-832 09 46
Ledamot Britt Karlsson 0157-30539 070-602 08 95
       
Hemsidan, ansvarig
mail: ingolas@gmail.com
Inger Franzén Gustafsson     073-156 46 01
       
Revisor Lars-Erik Persson 0157-104 29 070-541 39 56
          " Kristina Lindström 0157-10940 070-595 72 68
Revisor suppleant Siv Josefsson 0157-15120 070-273 23 84
       
PRO Kontakt Britt Karlsson 0157-30539 070-602 08 95
          " Britt Fredriksson 0157-51284 070-570 78 67
          " Berit Kagerud 0157-13620 070-918 99 20
          " Ann Mari Major 0157-515 16  
          " Gun-Britt Bodin   070-315 68 46
          " Raymond Sköld 0157-93164 070-259 50 75
          " Solvig Gill 0157-104 29 070-394 94 06
          " Kerstin Högberg   070-407 61 96
          " Knut Pettersson 0157-13440  
          " Christer Libeck   070-225 47 04
          " Seppo Kareinen   070-217 12 39
       
Ombud ABF      
       
Distriktsombud Bo Karlsson 0157-30539 070-591 46 06
          " Hjördis Andersson 0157-10952 073-069 88 98
Suppleant Distriktsombud      
       
Samrådsgrupp Bo Karlsson 0157-30539    070-591 46 06
       
       
Konsument/Förs.komm. Ann-Katrin Elofsson   070-215 99 57
              "    Monica Sköld 0157-93164 070-259 50 75
              " Anna Lisa Larsson   070-525 89 73
              " Elsy Johansson   070-412 14 19
              " Kerstin Högberg   070-407 61 96
              " Ethel Lifvakt   070-604 73 20
              " Inga Eriksson 0157-51596  
              " Siw Andersson 0157-13107  
              " Britt-Marie Nordlander    
       
Kaffekommitté Gun Pedersen 0157-73089  
             " Irene Andersson 0157-127 20  
             " Ingegärd Flood   076-885 69 82
             " Elsy Johansson 0157-14938  
             " Kestin Högberg   070-407 61 96
             " Aino Gustavsson 0157-14809  
       
Resekommitté Hjördis Andersson 0157-10952 073-069 88 98
             " Eleonor Fornander 0157-12808 070-866 22 19
       
Handarb o Hobby Eivor Jonsson 0157-519 47  
       
Lotteriansv. Trippelskrap Ethel Lifvakt 0157-514 26 070-604 73 20
Lotteriansv. Tombolalotter Elsy Johansson   070 412 14 19
       
Bowling Eva Reidefors   073-039 04 19
       
Boule Börje Karlsson 0157-12717 072-500 86 84
Boule Knut Pettersson 0157-13440  
       
Bangolf Lars-Erik Persson 0157-104 29 070-541 39 56
Bangolf Ola Gustafsson   070-357 49 69
Bangolf Börje Karlsson 0157-12717 072-500 86 84
       
Stavgång Sonja Karlsson 0157-121 19 070-369 23 13
       
Qi-gong/Friskvårdsansvarig Gunnevi Brådd   070-238 49 59
       
Gymnastik Britt-Marie Lindström 0157-100 17 073-030 26 84
Gymnastik Sally Norén 0157-129 06 076-875 55 47
       
KPR ordinare Bo Karlsson 0157-30539   070-5914606 070.591 46 06
LPR Suppleant      
Ledamot Distr.styrelsen Gunnar Andersson  0157-109 52 070-679 16 92
       
Rev.suppl. distr. Lars -Erik Persson 0157-10429 070-541 39 56
       
Valber.to.m  årsm 2020 Gunnar Andersson  0157-109 52 070-679 16 92
  Sally Norén 0157-129 06 076-875 55 47
  Elsy Johansson   070 412 14 19
       

 

 

 

 

 

 

  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.