A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Den nyvalda styrelsen 2015

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2020

 

Ordförande            Christer Feretti 070 457 38 90

V. ordförande         Gunnar Hägg 073 030 39 13

Kassör                   Gunnar Hägg   ”    ”    ”    ”

Sekreterare            Sven-Inge Gustavsson 073 856 87 20

V. Sekreterare        Ulla Georgii 070 595 93 29

Studieorganisatör   Berit Eriksson 070 653 75 00

Ledamot                Rosalie Van Oeveren 070 556 15 61

Ersättare 

Reseledare             Maj Lindblad 070 636 30 76

Försäkringsfrågor   Christer Ferm 0504-13731

Friskvårdsansvarig  Yvonne Erlandsson 072 503 40 31

 

Konsumentfrågor    Ann-Marie Lindström 070 294 89 68

     "            "         Majvor Årebo 070 232 73 44

 

KPR-ledamöter        Siw Erlandsson 070 826 18 27

    "          "             Berit Eriksson 070 653 75 00

     "          "            Lena Nyden 070 815 65 86

 

Valberedning           Roland Årebo 070 612 53 90

    "       "                Siv Karlèn 070 545 71 64

 

Medlemsansvarig     Olle Gustavsson 070 980 06 92

Hemsidan                   "           "      olletibro@hotmail.com

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.