A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Styrelse 2019

  Styrelsen

Namn Ort Telnr
  Ordförande Gun Andreasson Axvall 0511-62673
  Vice Ordförande Monika Jannesson Axvall 0730-299885
  Sekreterare Monica Jannesson Axvall 0730-299885
   Vice sekreterare Ulla Holm Skara 0705-514109
  Ledamot

Ulla Holm

Gunilla Ahlberg

Skara

Axvall

0511-141 09

0706-517759

  Kassör Björn Johansson Istrum 0511-63410
  Vice Kassör Jan-Åke Holm Axvall 0511-64030

  Styrelsesuppleanter

Jan-Åke Holm

Monika Karlsson 

Axvall

Axvall 

0511-64030

0732-27976

  Funktionärer

     
  Friskvårdsansvariga  Marianne Karlsson
Irene Gillgren 
Axvall
Axvall 
0511-62564
0511-62784 
  Resekommitté  Mary Forsbom Axvall

0707-163022   

  Ombud Axvallsalliansen

   Ersättare

Gun Andreasson

Hans Larsson

   
  Studieorganisatör & Ombud        ABF  Gunilla Ahlberg Axvall  0706-517759 
  Ledare Veteranvetarlaget  Bengt Löfgren Axvall 0705-654618
  Lotteriansvarig Ingmar Andréasson  Axvall  0511-62673 
       

  Kaffekommitté 

 

 

 

 

 

  Reserver

Asta Larsson    

Catrina Andersson

Berit Johansson

Inger Holst

Gunnar Wilhelmsson
 
Jan-Åke Holm

Mats Berg

Kerstin Hallenberg 

Gunilla Wikström

   

  Tidningsreferent

  Hemsideansvarig 

  harald.nybygget@gmail.com

Jan-Åke Holm

Harald Holm

Axvall

Skara

 

0511-640 30

0511-14109

 

 

 

  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.