A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Föreningen

50-års jubileum 2015 PRO Otterbäcken bildades för snart 50 år sedan, det vill säga 2015 firar vi 50-årsjubileum som PRO-förening.

Det första protokollet från Pensionärsföreningen Otterbäcken med omnejd är daterat 24 maj 1966.

Styrelsen bestod då av ordförande Sten Nordgren, kassör Sam Andreasson, sekreterare M Hammar samt ledamot Johan Vahlin.

Det första allmänna mötet hölls den 13 juli samma år, varvid flera kommittéer tillsattes. Till att handhava lotteriförsäljning samt anskaffa prenumeranter till tidningen "Folkpensionären" valdes S Andreasson och Paul Larsson. Att ansvara för kaffeserveringen valdes Berta Dahlqvist, Hanna Eriksson, Elin Eriksson, S Andreasson, Oscar Gustafsson samt J Kjellgren och så var verksamheten igång. 

Vid årsmötet den 25 april 1967 beslöts att inträdesavgiften skulle vara 1:- krona.

I oktober 1970 behandlades ett förslag om sammanslagning av föreningarna i Gullspång och Otterbäcken, men mötet beslöt att föreningarna skulle arbeta var för sig och först 1980 bildades en samorganisation för föreningarna i Gullspångs kommun.

1970 beslöts vidare att bjuda pensionärerna på Amnegården på kaffe, vilket fortfarande är en återkommande aktivitet. Den första auktionen genomfördes även detta år och gav ett bruttoöverskottt på 3.663:27 kronor.

1973 beslöts att höja medlemsavgiften till 10:- kr/år samt att ta ut en avgift på 1:-/person för kaffet på medlemsmötena.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.