A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Månadsmöte

Månadsmöten Våren 2020

Månadsmöten i Bellmansalen kulturhuset kl. 14,00. Uppstartsfest på Växthus Oskar 18 januari kl.18.00 Månadsmöte 4 februari. ÅRSMÖTE 3 mars. Månadsmöte 7 april. månadsmöte 5 maj. Hemlig resa 9 juli. samling på torget kl. 13.00. På månadsmötena tag med kaffekorg finns även café Årsmötet bjuder föreningen. Välkomna!

 Kom gärna med förslag på aktiviteter och ämnen till studiecirklar. Lämna i förslagslådan på mötena eller kontakta någon i styrelsen.

Program på månadsmötena kommer efterhand då dom blir fastlagda.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.