A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distriktet

PRO-distriktet i Skaraborg

Styrelsen, revisorerna, sammankallande i kommittéerna m.fl. samlade till möte

Välkommen som medlem i någon av våra 37 föreningar. Att vara medlem i en PRO förening innebär att Du är med i en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. Gå med i PRO, det lönar sig på många sätt.

PRO är en partipolitisk obunden folkrörelse, där alla pensionärer 

(även förtids och avtalspensionärer) med maka/make eller sambo
är välkomna som medlemmar.

En av PRO:s viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen
genom att följa upp och påverka samhällets utveckling på alla
nivåer - regering, riksdag, region och kommun.

 

PRO-distriktet Skaraborg bildades den 30 maj 1963
Vårt distrikt som sträcker sig från Grästorp och upp mellan Vättern
och Vänern till Otterbäcken i norr rymmer i dag 37 föreningar.

Medlemsantalet i föreningarna skiftar mellan ett 40 tal till över 1.000 medlemmar.
Sammanlagt har PRO Skaraborg över 8.600 medlemmar.
Därmed ställer vår organisation en förening till din tjänst,
oavsett var Du bor inom vårt distrikt

 

Expedition
Gamla Kungsvägen 54   541 32 Skövde

Distriktets expedition är öppen måndag-torsdag 08.30-12.30
Fredagar stängt

Telefon 0500-41 62 20 

  

Om Du vill tala med ordförande, kassören eller studieorganisatören
träffas de lättast under måndag förmiddag på tel. 0500-41 82 20.

E-post till:
Expeditionen             info@skaraborg.pro.se
Ordförande               ordf@skaraborg.pro.se
Kassören                   kassoren@skaraborg.pro.se
Studieorganisatören studieorg@skaraborg.pro.se 

 

Om Du har ärenden som inte kan uträttas under expeditionstid är Du välkommen
att kontakta ordföranden
Bengt Fernström tel. 0504-222 22 eller 070-636 58 20

E-post: bfm.01@telia.com

 

 

Sidan uppdaterad 2019-06-27

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.