A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Föreningen bildades september 2008 och hälsar alla välkomna som medlemmar.

Vi ansvarar för ett geografiskt område inom Trelleborg som är från Bryggaregatan och Väster ut. Att vara medlem i Västre Jär kan alla vara. Vår profil är KULTUR, MÅNGFALD och HÄLSA.

Du kanske undrar över namnet Västre Jär? På startmötet i september 2008 hade vi olika förslag. Vi valde Västre Jär och detta efter att fått upplysningar kring folkarkivet i Lund och både stavning och namnet är en gammal benämning av bostäder på väster från gammal tid.

Bli medlem

Alla som uppbär någon form av pension kan bli medlemmar i PRO. Det gäller ålderspension, sjukersättning (tidigare benämnd förtidspension), avtalspension, änkepension, efterlevnadspension. Dessutom kan den som själv inte är pensionär men som är maka, make eller sambo med PRO medlem bli medlem i PRO.

Medlemsavgiften för 2019 i PRO Västre Jär är 310 kronor per år. Föreningsavgiften är 70 kr och ingår i de 310 kronorna. Som medlem får du tidningen PROpensionären (ett ex per hushåll) som utkommer 9 gånger per år, 100-120 sidor.
I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller vid PRO-arrangemang eller när man är på väg till eller ifrån ett PRO arrangemang. Som medlem kan du därtill teckna PROs förmånliga medlemsförsäkringar som erbjuds av olika
försäkringsbolag med gemensamma beteckningen PRO Försäkringar. Dom finns att ta del av på PRO.se start

Vill du bli medlem?

Kontakta oss i PRO Västre Jär Trelleborg. Du når oss genom e-post; vastre.jar(at)pro.se eller Lena Lennartsson Mb. 0705607165.
Vi kontaktar dig gärna för ytterligare information.

PRO Västre Jär c/o Kerry Johansson Danska vägen 6, 23168 Trelleborg 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.