A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020

 

 

 

Så var årsmötet för 2020 avklarat.90 medlemmar hade mött upp på Folkets Hus.

Efter att Ordf Björn Jönsson hälsat alla välkomna vidtog själva årsmötet.Vi började med att tända ett ljus för var och en av våra under året bortgågna medlemmar.22 st medlemmar hade gått bort under året.
Mötet valde Krister Carlsson till att leda dagens årsmöte.Christer Sjöström valdes till sekreterare.

Dagordningen godkändes och sedan flöt årsmötet snabbt och smidigt från första till sista punkt.

Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet för verksamhets o budgetåret 2020.

Christer Sjöström lämnade styrelsen efter många år (Tack för den tiden) Christer.

Monica Andersson invaldes som ny ledamot efter Christer.

Som ersättare till styrelsen invaldes Kenneth Hardborn.

Som ny i valberedningen invaldes Alf Persson.

Som revisorsuppleant invaldes Gertrud Persson.

I övrigt blev det omval på alla poster.
 

Sedan blev det kaffe och fastlagsbulle till underhållning av Simon Böös som underhöll med skåneinspirerade sånger från Peps Persson,Danne Stråhed,Hasse Andersson m.fl.Uppskattades av medlemmarna.

Ordförande Björn Jönsson tackade sedan för visat intresset och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.