A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välbesökt årsmöte

Sten Engelsson och Rolf Ohlsson ledde mötet

Årsmötet hade samlat 60-tal intresserade medlemmar. Många omval, men även några nya som fick förtroendet i styrelsen och på övriga poster. Sparbanken Skåne bjöd på fastlagsbulle och pratade om bl.a. banksekretessen.

2019-02-28 Mötet öppnades av ordförande Edwin Maahn som tackade medlemmarna  om hjälp under året. Efter en tyst minut under parentation av nio bortgångna medlemmar valdes Sven Engelsson från distriktet att leda förhandlingarna. Styrelsen förvaltningsberättelse godkändes samt ekonomin. Föreningens ekonomi är fortfarande god trots årets förlust på ca 4000 kr. Vilket berodde mycket pga minskade bidrag från Sjöbo Kommun samt kraftigt höjd hyra för Lillstugan. Styrelsen fick ansvarsfrihet för sitt arbete 2018.  Föreningen har 238 medlemmar.

Valen följde valberedningens förslag i stort sett. Kassör Ingrid Åkesson samt Hans Carlsson omvaldes. Eftersom Hildur Åkesson hade avböjt omval kom Agneta Lövgren Nilsson i styrelsen för två år. Laila Olsson och Rolf Lindblad blev också omvalda i styrelsen. Som reseansvarig valdes Sigbritt Håkansson. Webben sköter fortfarande Matti Mattsson. Programansvarig blev Rolf Lindblad.

Övriga funktioner: Studieansvarig med ABF valdes Elsy Thuresson. Sedan delades mellan ordförande och vice kontakteman med kommunen, PRO, PRO samorganisation och KPR (Kommunens pensionärsråd).

Revisor Irma Månsson och hennes ersättare Karin Henningsson omvaldes också.

Efter fika med fastlagsbulle brättade Sparbankens representanter om deras verksamhet och vilka gratis utbildningar de ordnade för sina kunder. Viss diskussion uppstod när det blev frågor ang. bankens avgift 1.50kr för Swishbetalningar till föreningen. Tydligen måste det kosta för underhållet av systemet, men det fanns tydligen möjlighet ansöka om befrielse av kostnaden, men de informerar inte om möjligheten. Vidare berättade bankdirektören varför de ställer så många frågor om varför folk sätter in pengar på sina konton. Allt för banksekretessens skull. Swedbank är ju på tapeten nu.

Hildur Åkesson avtackades för sina insatser i föreningen.

 

MM

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.