A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Brandförsvaret informerade om viktiga saker

Brandmän från Ystad informerade om brandrisker i hemmet

Aldrig har så många blivit så gamla i Sverige och vi som tillhör i denna kategori utsätts för fler och nya risker i hemmet. Detta var det viktiga som SÖRF (Sydöstra Skånes räddnings förbund) informerade på novembermötet.

2018-10-27 Ett fyrtiotal medlemmar lyssnade och  ställde frågor till brandgubbarna ang. brandriskerna i hemmet och brandsläckings material. Vi fick information. att ca 70000 personer skadas i hemmet vid olika fallolyckor, vid varannan brand saknades fungerande brandvarnare. En film visade hur katastrofalt fort  det går i ett brandförlopp. Efter tre minuter var rummet helt övertänt och det tar ca 7 minuter innan brandkåren är på plats. Så se till att brandvarnaren fungerar.

Fallolyckor undviks om man inte klättrar på rangliga pallar och stolar, halkskydd under mattorna, stadig plats att sitta vid av- och påklädning. Bra belysning och inga lösa sladdar och använd bärbar telefon. Badrummet skall vara så halkskyddat som möjligt.

För hindrande av brand - fungerande brandvarnare, brandfilt och brandsläckare i trim och lättillgängliga. Ljustakar av icke brännbart material. Ingen sängrökning- detta ter sig omöjligt efetrsom ingen av mötesdeltagarna rökte överhuvudtaget.

För att undvika förgiftningar är det viktigt att äta enbart den dosen av mediciner som ordinerats, ta inte någon annans piller. Och sedan är det bra med motion och allsidig kost dessutom är det aldrig fel att använda stödstumpor, detta enligt Fråga Doktorn i TV.

Övrigt skall Lillstugan städas av ett städbolag, Nästa möte 29. november och då är det sista dagen att anmäla sig till Julbordet den 6. december.

Vi fick även kaffe, macka och bulle.

MM

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.