A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR

Kommunala pensionärsrådet Hässleholms kommun

Kommunala Pensionärsrådet KPR


Syftet med rådet är att vara en viktig kanal för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och de lokala pensionärsföreningarna. Det gäller frågor som berör pensionärerna t ex planering, avgifter, service, resursfrågor för äldreomsorgen, regler för färdtjänst, planer för kollektivtrafiken m.m.  KPR sammanträder fyra gånger om året och även arbetsutskottet (AU) sammanträder fyra gånger. KPR är inte beslutande. 

Rådet består av 20 ledamöter varav 14 ledamöter är utsedda av pensionärsorganisationer och 6 ledamöter är valda av kommunfullmäktige.

Om du har något önskemål som bör tas upp i KPR tveka inte att ta kontakt med Siv Nilsson tel 0451-608 46. 

Du som har möjlighet gå in på kommunens hemsida där du kan läsa rådets minnesanteckningar. (Klicka här)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.