A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Verksamhetsplan 2019

Verksamhet

Föreningen skall verka för gemenskap och sammanhållning för alla pensionärer med en mångfald av aktiviteter samt tillvarata medlemmarnas intressen

Möten

Att bibehålla nuvarande antal möten samt förnya  mötesformerna med god underhållning för att skapa bra och god anda samt social gemenskap för alla åldersgrupper inom föreningen.

Cirklar 

Att fortsätta med samma cirklar som tidigare samt utöka med ytterligare cirklar inom ämnen som kan intressera våra medlemmar.

Resor

Anordna och erbjuda medlemmarna flera resor under året med varierande längd och utbud.

Information

Informera löpande på våra medlemsmöten vad som varit och som skall komma samt hänvisa till hemsidan som kan nås på pro.se/ringstorp. På hemsidan skall finnas information om kommande aktiviteter. Här finns även korta reportage från möten, medlemsträffar, resor och fester.

Medlemsvård

At taga hand om både gamla och nya medlemmar och lyssna till deras önskemål och förväntningar på föreningen. Försöka finna former för att nå de medlemmar som inte kommer till våra möten eller sammankomster.

Medlemsvärvning

Då föreningen har nått toppen att ta emot nya medlemmar på grund att befintliga lokaler ej räcker till vid våra medlemsmöten och träffar. Däremot är det viktigt att få behålla våra medlemmar som får möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på aktiviteter.

Medlemsmöten

Föreningen kommer att hålla medlemsmöten på Ringstorpsgården andra onsdagen i månaden kl. 14.00 med uppehåll under sommarmånaderna. Årsmötet blir under februari samt budgetmötet under november månad.

Styrelsemöten

Styrelsen kommer att hålla sina möten första onsdagen i månaden med uppehåll under sommarmånaderna.

Kultur

Föreningen skall under året informera och erbjuda medlemmarna biljetter till teater och intressanta kulturutbud.

Körsång

För de medlemmar som är intresserade av musik och körsång ordnas träffar varje onsdag kl. 13.00 under vår och höstterminerna.

Trivseldans

Föreningen kommer att anordna trivseldans varannan torsdag kl. 14.00 på Ringstorpsgården.

Kortspel - Canasta

De medlemmar som är intresserade av kortspel har vi aktivitet på fredagar kl. 14.00 under vår och höstterminerna.

Motion- & friskvård

Under vår och höstterminerna har vi Linedans, samt under sommaren Boule när vädret tillåter.

Ekonomi

God ekonomi är grunden för att kunna driva en bra verksamhet. Medlemsavgifter, föreningsbidrag samt ersättning för våra cirklar är de huvudsakliga intäckterna samt att fatta riktiga ekonomiska beslut.

Organisation

Ha samma organisation som tidigare samt att arbetsuppgifterna delegeras till alla i styrelsen för ökad delaktighet och kunsskap. Utbildning av styrelseledamöterna som har behov av detta.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.