A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Förtroendevalda 2019

Styrelsen
Ordförande Inga-Lill Nilsson 042-181638
Sekreterare Ingalill Lyhagen 076820832
Kassör    Gun Reinhold 042-225248
Studieorganisatör  Vakant  
Ledamot (V.ordf.) Jan Hansson 0706013184
Ledamot (V.sekr.) Sven Fransson  0706153801
Ledamot (V.kassör)  Eva Larsson

042- 143053

Ledamot Maj-Britt Grönvall 0735002083
Styrelsesuppleant Ann-CHristine Persson 0739351823 
Medlemsansvarig  Birgitta Lindoff 042-182736 
Revisorer
Ordinarie Sven Nilsson 042-137031
Ordinarie Rita Holmström 042-211653
Ersättare    
     
Valberedning
Ordinarie Stig Åberg 0730615716 

Ordinarie

Mötetsvärdar

Vakant

Göran Grönvall

Jan Olsson                   

 

0735002083

0727018400

Husmor   Ingalill Lyhagen   Inga-Lill Nilsson   

 

     
     
     

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.