A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen som medlem!Föreningen hade 310 medlemmar vid årsskiftet 2018 - 2019 enligt riks statistik och vi vill gärna bli fler. Expeditionen finns i Folkets Hus på Södergatan tre trappor upp och rum 308. När du kommit upp med hissen ska du gå till vänster i korridoren. Vi har markerat med PRO-skylt. 

Telesvar avlyssnas kontinuerligt tel 042-13 54 46. Expeditionen har öppet torsdagen före medlemsmöte 14.00 - 16.00. Inför årsmötet och äldremötet torsdagar två veckor före mötet. Om du har "akut" ärende är du välkommen ringa  kassör/medlemsansvarig Alvar Hjort 0702-63 83 70. Du kan också sända e-post till helsingborg@pro.se.

Funderar du på att gå med i PRO Helsingborg men ännu inte gjort slag i saken så titta in under expeditionstid för mer info eller kom till något av våra möten och "prova på". Årsavgiften är 340 kronor, varav 100 kronor går till PRO Helsingborg (av dessa går 10 kronor till samorganisationen), 50 kr till Distriktet och 190 kr till PRO RIKS. Snabbaste sättet att gå med är genom att fylla i formuläret som du kommer till genom den gröna knappen här till höger "Bli medlem". 

PRO Helsingborgs bankgiro är 5669-0977, organisationsnumret 843 000 - 8592.

Lokal för medlemsmöten Pingstkyrkans café , Gåsebäcksvägen 10.


PRO Helsingborg hälsar

PRO MIATORPS MEDLEMMAR

varmt välkomna till vår förening i anledning av att Miatorp har beslutat lägga ner och gå över till Helsingborg. Välkommenbrev med information sänds ut till berörda.

 

Bok- och kulturträffen. Höstens träffar är varannan vecka med start tisdagen 3 september kl 11 på expeditionen. Programmet blir blandat under hösten. Vi kommer att bjuda in någon/några som har intressanta berättelser och så blir det förstås som vanligt utbyte om böcker. Anja Palm och Bodil Hjort är "sammanhållande" men programmet hjälps deltagarna med.

Boulen fortsätter kl. 09.30 torsdagar september ut om vädret tillåter. Plats hörnet Sockengatan - Filbornavägen. Leif Fellving håller i aktiviteten tel 042-154895. Planering pågår för att fortsätta med boule inomhus efter avslutad utomhusspelande.

Canastan startar upp igen måndagen 9 september kl. 13.30. Plats expeditionen. Anita Grönvall håller i aktiviteten.

Linedance börjar även den måndagen 9 september. Lokal Träffpunkt Söder kl. 10-12. Inger Fellving leder.

Matlagning herrar fortsätter i ABF-köket hösten under onsdagar fm. Startdatum ännu inte fastställt.

"Lunch på stan" tisdagen den 10 september kl. 13.30 på Old Times, Bruksgatan. Anmäl över e-post till expeditionen eller tala in på telefonen som avlyssnas kontinuerligt. Du kan också skicka ett sms till Alvars telefon 070-263 83 70.

 


MEDLEMSMÖTE Pingstkyrkans cafélokal, Gåsebäcksv 10.

Höstens första medlemsöte är fredagen den 27 september kl. 14.00 (insläpp från 13.30). Det blir musikkryss med Åke vid pianot. Kaffe och kaka serveras, 50 kr. Lottförsäljning och aktuell information. Varmt välkomna med anmälan till expeditionen senast torsd 26/9 kl. 14-16 tel 13 54 46 eller över e-post helsingborg@pro.se 

 

 


Aktuellt från Helsingborg

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern
Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.