A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Studier

Studier

Studier bedrivs i cirkelform i samarbete med ABF

Varje höst och vår startar eller fortsätter ett antal cirklar som bedrivs i samarbete med ABF Skåne Nordost. Det är i allmänhet så kallade kamratcierklar där cirkelledaren är en PRO-medlem och innehåll och planering sker i samråd med cirkeldeltagarna.

Studiematerialet kan bestå av ett material som framställts centralt i samverkan mellan ABF och PRO eller material som deltagarna själva väljer, t.ex. material från lokala arkiv eller lånat på bibliotek. Deltagarna diskuterar och bidrar på olika sätt till cirkelns innehåll, man lär av varandra.

Dessa cirklar är i allmänhet utan kostnad för deltagarna. Om det handlar om hantverk/handarbete får man normalt betala materialet själv.

 

Det kan också förekomma cirklar som kräver en specialkompetens av cirkelledaren, t.ex. cirklar om datorkunskap, fotografering eller svårare hantverk.

Dessa cirklar kräver ofta en arvoderad cirkelledare som anställs av ABF och innebär att en avgift kan komma att tas ut av deltagarna.

 

För att olika behov och önskemål ska tillgodoses är det viktigt att synpunkter framförs till studieorganisatören och att intresseanmälan görs i Studiepärmen som finns i Bäckstugan. Det kan ta lite tid att ta fram underlag och rekrytera cirkelledare till nya cirklar så om de inte blir av omgående får man ha lite tålamod, kanske blir de av nästa termin. Det krävs minst tre deltagare för att en cirkel ska kunna genomföras. Prata gärna med någon eller några som ni vet har samma intresse och gör intresseanmälan samtidigt så ökar chansen att det blir av.

 

Vissa cirklar har fortsatt i flera terminer men med nytt innehåll. Det går bra att ansluta sig även om man inte har deltagit tidigare terminer.

Studieorganisatör:  Anita Torstensson, 070 915 86 67

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.