A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår Förening

Historik

 

Örkened, var ligger den platsen? Det är en församling med en vacker kyrka i den nordostligaste delen av Skåne och ingår sedan 1970-talet i Osby kommun. Den gränsar i norr till Älmhults kommun i Småland och till Olofströms kommun i Blekinge. Huvudorten  heter Lönsboda.I en mantalslängd från 1597 får man veta att Örkeneds socken hade 68 byar och att Lönsboue (Lönsboda) var en av de största gårdarna.Den låg i mitten av socknen och därför blev Lönsboda platsen för den nya kyrkan,som stod färdig omkring år 1600.Församlingen växte och den gamla träkyrkan revs.Den nuvarande kyrkan av sten byggdes och den invigdes år1788. Örkened är till ytan den största församlingen i Lunds stift.

Örkened församlings kyrka i Lönsboda.

foto:Kurt Hansson. 

Redan på 1200-talet nämndes trakten här uppe för Konings Örhken (konungens skogsöde-mark) i Glymarker (Glimåkra) socken.  Skåne var ju danskt vid denna tid. Det dröjde till slutet på 1500-talet innan Örkened kom att betraktas som en egen socken och invånarna byggde sin första kyrka i Lönsboda. Mest kända i historien blev örkenedsborna för sin motvilja att bli svenska medborgare, sedan Skåne erövrats av svenskarna år 1658.

Danskarna försökte år 1676 återta Skåne och rekryterade friskyttar uppifrån göingeskogarna. Svenskarna kallade dessa för snapphanar och de förföljdes med grymma metoder. För att kväsa bönderna i Örkened befallde Karl den Xl att låta bränna alla gårdar i socknen och döda alla män, som kunde bära vapen. De flesta invånarna flydde till skogs och klarade livet. Men alla gårdar utom tre brändes ner. Den tiden som följde kallades i folkmun för ”Den stora ofärden”.

Snapphanen, staty i brons,som står i Lönsboda.

Utförd av skulptören Anders Jönsson.

foto:Kurt Hansson

Nu för tiden är örkenedsborna fredliga svenskar men vi har fortfarande lite spår av danskan i vår göingedialekt. Att danskarna numera köper upp och reparerar våra torp och hus tycker vi bara är positivt för grannsämjan mellan Danmark och Sverige.

Text:Britt Håkansson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.