A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhet

Nedan hittar du verksamhetsberättelse för 2018 samt verksamhetsplan för 2019.

 

 

   PRO ÖRKENED verksamhetsberättelse 

Verksamhetsåret 2018

 

Styrelsens sammansättning:

Anders Ragnarsson Ordförande

Margit Nilsson  Sekreterare och referent

Ann-Christin Bengtsson Kassör

Gunhild Nilsson Studieorganisatör

John Lövgren Bouleansvarig

Kristina Levin v. sekreterare

Stig Eriksson Reseledare

Lena Karlsson Ansvarig hemsidan

Bertil Nilsson ersättare

Erling Bengtsson Medlemsansvarig

Bengt Wiking v. ordförande

Revisorer:

Marita Lindholm och Lena Jönsson

Ersättare: Carin Berg och Tryggve Oredsson

Valberedning:

Stig Olofsson och styrelsen

Styrelsemöten:

Under året har styrelsen träffats 11 gånger, med stor närvaro av ledamöterna. Styrelserna i PRO föreningarna i Osby kommun (Osby, Loshult och Örkened) har haft ett gemensamt möte under året.

Representation:

Föreningen har varit representerad vi PRO Skånedistriktets årsmöte. Även vid ABF-s möten har vi varit representerade. Vi har också varit representerade vid kommunens ”Senior dag ”på Granada.

Medlemmar:

Medlemsantalet 2018-12-31 var 396 medlemmar, under året har det tillkommit 13 nya medlemmar, 14 medlemmar har avlidit under samma period. Några har lämnat oss av andra orsaker. Fördelning mellan medlemmarna är 223 kvinnor och 173 män. Antalet medlemmar över 90 år är 26 personer.

Mötesverksamhet:

PRO Örkened har som målsättning att ha ett kulturprogram eller någon form av samhällsinformation på varje månadsmöte. Det har vi lyckats med även under år 2018.

Januarimötet hölls i Medborgarhuset, där föreningens sång- och musikgrupp framförde stämningsfull sång och musik. Tore Gunnarsson framförde en dikt och läste upp namnen på de föreningsmedlemmar som gått bort under året. Kristina tände ljus för var och en och kyrkoherde Ivan von Knezy gav oss några minnesord på vägen.

Februarimötet var föreningens årsmöte. Förutom att de stadgeenliga valen och för föreningen nödvändiga beslut togs, framträdde Tomas Pettersson hjärtläkare inom Region Skåne informerade om hjärtat och problem med det som kan uppstå på ett mycket trevligt sätt. Han och Ingemar Nilsson från Immeln underhäll även med sång och musik.

Mötet i mars besöktes av Knut Nilssons Trio från Tollarp, de spelade och sjung flera kända melodier. Publiken fick deltaga i allsång. Rapport lämnades från KPR i kommunen och från den prisundersökning som genomförts av oss i ICA och Konsum.

Aprilmötet besöktes av Niklas Blomkvist och Katarina Johansson båda med anknytning till Lönsboda. De framförde ett antal låtar med lite mellansnack, detta var mycket uppskattat.

Våravslutningen i maj på Granada underhöll Conny Nilsson från Gualöv med sång och musik. Vi fick även testa våra musikkunskaper i ett musikqvizz. Den som ville kunde avsluta festen med några danssteg.

Sommarens friluftsmöte och höstupptakt, i strålande väder hölls i Bygdegården. BG o JB från Karlshamn underhöll oss med blandade visor och ett trevligt framförande. Höstens studieprogram presenterades och hembygdsföreningen serverade fika.

Septembermötet hade besök av Ann Jönsson från Glimåkra. Programmet hade rubriken ”Livet i Göinge” med sång och musik som mellanspel detta fångade publiken.

Inför ett fullsatt mötet i oktober bjöd som vanligt PRO Örkeneds sång- och musikgrupp på ett trevligt program . Årets tema var ”Göingedialekter och Skåneprofiler”. Britt Håkansson presenterade på ett trevligt sätt de olika melodierna och dess upphovsmän och kvinnor. Detta blev som vanligt mycket uppskattat.

På novembermötet togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Bengt Grewin från Göteborg, men med rötter från Hökön och Vakö myr visade en film om sin mormors liv, vilket var mycket uppskattat.

Decembermötet var som vanligt i Granada där ett julbord och Ris a la Malta serverades. ”Trasten och Staren” från Ryd underhöll 120 medlemmar både med fina julsånger och andra sånger, de genomförde också ett musikqvizz med oss, sedan spelade de några ”dansgoa” låtar för de som ville upp på dansgolvet.

Deltagandet har varit bra på våra möten, det har varit mellan 90 till 120 medlemmar under året på vart och ett av dessa.

Lotterier har sålts på våra möten för att stärka vår ekonomi.                  Kaffe kommittén: Essie Bengtsson, Marianne Fredriksson och Elsa Pihlblad

Studieverksamhet

Uppslutningen till våra studiecirklar har som vanligt varit hög.

 Under 2018 har vi haft följande cirklar: Seniordans, Qi-gong och lättgympa, Bordtennis, Hembygden, Lokala författare, Träslöjd och ”Vilka Kvinnor”. Min förhoppning är att fler medlemmar ställer upp som cirkelledare så att vi kan få igång fler cirklar. Våra medlemmar har också tillgång till gymmet på Bergfast måndagar och onsdagar på förmiddagen.

Studieorganisatör Gunhild Nilsson.                                                                                                                                                            

Pro vetarna:

PRO Örkeneds veteranvetarlag har inte tävlat i år, tävlingsdagarna kolliderade med våra egna möten.

Samhällsinformation:

PRO vill att alla ska ha ett gott socialt liv. Vår förening har en skiftande verksamhet där ett inslag är våra onsdagsträffar. Där kan vi prata om vad som helst och så kan även dina frågor få svar. Det kostar dig inget och du kan komma och gå när du vill. Mellan kl. 14 och 16 finns vi där för varandra. Under 2018 har vi mötts 25 gånger och varit i snitt 15 deltagare vid varje tillfälle. Du är också välkommen.

Så till sist säger vi välkomna till våra träffar för få hjälp med dina tankar eller bara kom för samvarons skull. Vi finns där varje onsdag mellan kl. 14-16.

Ansvarig ledare är Kurt Nilsson.

Kommunala pensionärsrådet:

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun har hållit fyra protokollförda möten 2018, tre i Osby och ett i Lönsboda. Stående punkter på dagordningen har varit bland annat: Aktuellt från vård och omsorgsnämnden, Lagen om valfrihetssystemet i kommunen, Lex Sarah anmälningar, Lex Maria anmälningar, IUPA (I väntan på ambulans), byggnation i Lönsboda, avvikelser inom vården och väntelistan till vård och omsorgsboende och trygghetsboende. Samråds möten inför KPR möten har gruppen haft fyra, varav två i Osby och ett i vardera i Lönsboda och Killeberg.

Våra deltagare i KPR är Kristina Levin och Margit Nilsson

Sång och Musikgruppen:

PRO:s sång och musikgrupp träffas i regel var fjortonde dag nästan året runt. Vår övningslokal är i bottenvåningen på Bergfasts äldreboende. Vi var 22 personer vid årets slut, som övat regelbundet. Våra två äldsta i kören, Disa och Gösta Svensson slutade av åldersskäl under året. Vi fick emellertid två nya sångare så antalet är oförändrat. 

Vi har haft 10 framträdande under 2018. För Örkeneds församling har vi sjungit vid friluftsgudtjänsten i Bygdegården i juli månad i mycket vackert sommarväder. På äldre dagen i september sjöng både i kyrkan och i församlingshemmet.

Vid två tillfällen januari sjöng vi på möten med parentation för PRO Loshult och för vår egen förening PRO Örkened. En nyhet var att programmet ägde rum i medborgarhuset och inte i församlingshemmet som tidigare.

På Bergfast har vi framträtt traditionsenligt med vårsånger inför valborg och med julsånger i julveckan. Det är alltid mycket uppskattat. I bygdegården sjöng och spelade vi vid en träff som kallades ”Björkrisets dag” i maj. Vid konsumstämman i Granada i mars hade vi också ett framträdande.

Gruppens årliga framträdande vid oktobermötet handlade bland annat om Göinge dialekterna, några skåneprofiler och lite nostalgi. Våra sex musiker kunde också visa upp sig i några egna nummer. Programmet uppskattades av de ca. 100 medlemmarna.

Vår Sång- och musikgrupp är glada för den uppskattning vi får och vi har själva stor glädje av vår fritidssysselsättning med sång och musik.

Ledare Britt Håkansson

Bouleverksamheten:

Inomhussäsongen började i Olofström de 15 januari. Vi var där 11 gånger, ned sammanlagt 206 deltagande.

Utomhussäsongen startade den 9 april. Under året har ca.45 medlemmar deltagit i verksamheten. Det har blivit 55 träningstillfällen och ca. 33 olika medlemmar deltagit. Träningarna har i regel varit måndagar och torsdagar,  genomsnitt 20 deltagare per träningsdag.  Under året har det spelats matcher, motståndare har varit lag från Killeberg, Broby, Glimåkra, Osby och Kyrkhult. Vid kommunmästerskapet i lagspel vann Osby och vårt lag med Göte Johansson och Sivi Wiberg blev trea.

Det har varit lite sämre tillslutning på träningarna, men det berodde nog lite på sommaren som var så varm.

 Ansvarig för boulen John Lövgren.

Resor:

En bussresa den 1 juni med 75 medlemmar gick mot Bjärehalvön med besök bland annat i Mölle och Kullaberg vidare till Höganäs och ett krukmakeri. Sofiero med sin slottspark besöktes sedan, sista uppehållet gjordes utanför Klippan på en lantgård med butik och cafe.

Den 17 augusti åkte 75 medlemmar med buss förbi Tingsryd till Eringsboda, där vi fick förmiddagskaffe, sedan till Karlskrona. Där besökte vi ett bil- och porslinsmuseum, därefter Marinmuseet där vi åt lunch och sedan strövade runt en stund. Därefter en rundtur med bussen i staden. Resan sista mål var Brunnsparken i Ronneby.

Årets ”Bygderesa” startade med besök på två företag Kullaro och Protech, som var mycket intressanta. Färden gick vidare genom Örkeneds södra delar inom Vesslarp till ”Svarta Bergen” för kaffe. Vi åkte vidare genom Rönneboda och följde Rönnebodaån till Norraryd, sedan vidare genom skogen till Böglarehult och vidare till Lönsboda. De deltagande 55 medlemmarna uppskattade resan.

 Reseledare på resorna var Stig Eriksson

Danserna på Granada:

PRO:s motionsdans i Granada har anordnats tio gånger under året, samtliga har varit välbesökta. Medlemmar i andra pensionsorganisationer har varit inbjudna. Föreningen har även sponsrat Granada med 10.000 kronor under året.

Ansvariga för motionsdansen: Siv Viberg, Majlis Johnsson, Ing-Mari Nilsson, Siv Eriksson, Göte Johansson, Stig Eriksson och John Lövgren.

Hemsidan:

På vår hemsida finns numera en hel del om vår verksamhet att finna. Vi försöker att få med det som händer, skall hända och det som har hänt i föreningen. På hemsidan finns också en del information från PRO Riksorganisation och PRO Skåne. Vår förhoppning är att vi skall bli bättre och snabbare med information och nyheter och att fler medlemmar kan ta del av detta medium.            

 Ansvarig för hemsidan är Lena Karlsson

Slutord:

Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under 2018. Vi tackar också alla er som ställt upp i olika kommittéer, cirkelledare och frivilliga som på olika sätt ställt upp med att förbereda och genomföra våra olika sammankomster. Utan er hjälp hade mycket av vår verksamhet inte kunnat genomföras. Till alla er som på något sätt deltagit i vår verksamhet som varit stor, och deltagit i mötesverksamheten som varit välbesökt, vill vi också framföra vårt tack.

Styrelsen ser tillbaka på ett bra verksamhetsår för föreningen, och ser framåt på år 2019. 

________________                ________________             _________________

Ordförande                             Sekreterare                            Kassör

________________               ________________             __________________

Studieorganisatör                 Reseledare                            Vice ordförande

_________________           _________________           ___________________

Vice sekreterare                  Medlemsansvarig                 Ansvarig hemsidan

________________             _________________

Boule ansv.                               Ersättare

 

 

 

 

        PRO Örkened verksamhetsplan för 2019 

 

Inledning 

PRO  Örkened skall i linje med riksorganisationen och Skånes PRO distrikts mål företräda medlemmarna på lokal nivå. 

PRO Örkened skall synliggöras och vi skall med kraft arbeta för de äldres rätt i samhället. 

Vi skall skaffa oss kunskap om medlemmarnas behov och idéer, vara öppna och lyhörda för förändringar som kan stimulera och förbättra verksamheten. 

Vi skall bjuda in politiker eller tjänstemän från kommunen eller andra myndigheter för information som berör oss äldre.  

Vi skall vara vaksamma på nerdragningar och försämringar inom äldrevården. 

Vi skall fortsätta att verka för byggandet av äldrebostäder och bra boende för äldre och tillgänglighet till allmän kommunikation och social servic

Kommunala pensionärsrådet KPR 

Genom Kommunala pensionärsrådet skall vi verka för pensionärernas intressefrågor belyses, och att information om dessa kommer före att kommunala beslut fattas. Information från och till KPR skall finnas med på alla medlemsmöten. 

Studier, Kultur och Fritid. 

Vi skall sträva efter  en bred studie, kultur och fritids verksamhet som kan fånga och engagera våra medlemmar och även få nya medlemmar intresserade. 

Vår målsättning är att bedriva studiecirkel i olika ämnen. Påverka medlemmar att träna på gymmet eller deltaga i friluftsverksamheter.  

Resor 

Vi skall eftersträva att ha resor som är intressanta för både nuvarande och nya medlemmar. 

De populära ”bygderesorna” skall fortsätta. 

Nya Medlemmar. 

Plan för medlemsvärvning och medlemsvård 2019-2020 

  • Styrelsen har ansvaret för medlemsvärvning och medlemsvård och arbetet ska delas upp mellan ledamöterna. 

  • Som stöd och hjälp i det arbetet hoppas föreningen att alla våra medlemmar är delaktiga. 

  • En punkt ”Nya medlemmar” ska tas upp på varje styrelsemöte och även på våra månadsmöten. 

  • Målet ska vara en medlemsvärvning med 5% av medlemsantalet under perioden. 

  • Vi ska genom utskick med inbjudan och det lokala programmet till nyblivna pensionärer och erbjuda medlemskap. Detta efter det centrala utskicket. 

  • Fråga efter och lyssna på de nya medlemmarnas önskemål om aktiviteter. 

  • Göra reklam för föreningens hemsida för att öka kontakterna med medlemmarna.

  • Mötesverksamhet. 

Styrelsemöten första torsdagen i februari – juni och augusti- december och andra torsdagen i januari. 

Parentation i Medborgahuset i januari 2020. 

Årsmöte i februari 2020. 

Månadsmöten tredje torsdagen i mars, april, augusti, september, oktober och november. 

Våravslutning i maj 2019. 

Julavslutning i december 2019 på Granada. 

Något extra möte kan ev. ordnas. 

Varje medlemsmöte skall innehålla någon form av underhållning eller samhällsinformation. 

PRO vetarna 

Vi skall ha ett lag med i veteranmästerskapen. 

Vi fortsätter med hög målsättning. 

Om intresse finns kommer bussresor att anordnas för att följa med och stötta vårt lag. 

 Övrig verksamhet. 

Boule, Sång och musikgrupp, Gymnastik, Qigong, Seniordans, Biljard, Bordtennis, Träslöjd. Studiecirklar som förut.  Studiecirklar i nya ämnen kan startas om tillräkligt intresse finns och ledare kan finnas. 

Vi fortsätter med dansen i Granada. 

Medlemskap. 

Gysinge vänner 

ABF 

Representation. 

Vid PRO:s distriktsmöten och PRO:s samorganisation i Osby kommun samt ABF Nordöstra Skåne. 

Programblad. 

Programbladet skall återknyta till verksamhetsplanen och ge en mer detaljerad bild av verksamheten. 

Programbladet bör vara klart till marsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.