A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till PRO Bunkeflostrand

Vi tar kamp för äldrefrågor

Det började i ett boendekollektiv som heter Boaktiv Landgången som ligger i stadsdelen Annestad i utkanten av Bunkeflostrand, ett nybyggt tättbefolkat område med 4- och 5-våningshus där det mest bor unga människor med små barn och där pensionärerna är en liten minoritet.

Kanske var det just därför som vi ville starta en PRO-förening, för att inte känna oss helt bakom flötet. I Bunkeflostrands centrum, där det mest är villabebyggelse, finns annars en stor och välfungerande SPF-förening som ordnar olika slags fritidsverksamheter för äldre. Men i Annestad syns dom inte mycket till. Annestad kunde kallas den glömda stadsdelen. Där bor nu drygt 3000 personer och efter sommaren byggs bostäder för ytterligare ca 1500. 

Hur skall de bli här när de många inflyttade barnen om några år blir större? Skall vi få samma problem som vi känner från andra stadsdelar där folk bor i hyreskaserner?

Vår lilla förening vill bli en "whistleblower" som pekar på problemen och föreslår åtgärder. Som skapar opinion och diskussion. SPF har länge krävt att det skall byggs en fritidsgård eller ett medborgarhus i Bunkeflostrand.

Det kravet skall vi ställa oss bakom och vi vill peka på att behovet är allra störst just där det finns koncentrerad stadsbebyggelse som i Annestad. Vi skall kräva ett medborgarhus med plats för barn, ungdom och pensionärer!

Kommunen håller just på att lägga ut några mindre parkområden härute. Det är vi glada för, men det är inte i första hand friluftsområden vi behöver här ute där åkrarna tar vid och vindarna från Skåneslätten blåser om öronen på oss. Nej, vi behöver varma vänliga mötesplatser under tak med plats för både unga och gamla.

Vi är som sagt en liten förening men vi vill gärna samarbeta med andra.

Bunkeflostrand är en snabbt växande kommundel så det är klart att här behövs en aktiv PRO-förening även på längre sikt!

 

 Susanne Björkenheim

 

 

Aktuellt från Bunkeflostrand

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.